KAP ***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 18:10
KAP ***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 987.926 398.439 2.586.365 2.586.365
Transferler
971.256 -971.256 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 351.315 351.315 351.315
Dönem Sonu Bakiyeler
1.200.000 1.959.182 -221.502 2.937.680 2.937.680
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.440.000 1.146.365 570.992 3.157.357 3.157.357
Transferler
570.992 -570.992 0 0
Dönem Karı (Zararı)
464.498 464.498 464.498
Dönem Sonu Bakiyeler
1.440.000 1.717.357 464.498 3.621.855 3.621.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.661.643 -453.391
Dönem Karı (Zararı)
464.498 351.315
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
159.189 40.680
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.109 2.278
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
155.080 38.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.122.277 -845.386
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.194.795 -784.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.194.795 -784.442
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-58.984 -27.013
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.534 -33.931
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.534 -33.931
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.745.964 -453.391
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-84.321
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -18.203
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -18.203
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -18.203
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.661.643 -471.594
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.661.643 -471.594
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
301.035 1.957.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.962.678 1.485.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.962.678 301.035
Ticari Alacaklar
1.572.613 2.767.408
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.572.613 2.767.408
Diğer Alacaklar
726 726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
726 726
Peşin Ödenmiş Giderler
4 135.638 76.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 66.425
ARA TOPLAM
3.671.655 3.212.248
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.671.655 3.212.248
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 20.529 24.638
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.529 24.638
TOPLAM VARLIKLAR
3.692.184 3.236.886
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7.551 20.254
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.551 20.254
Diğer Borçlar
58.444 59.275
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 58.444 59.275
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 4.334 0
ARA TOPLAM
70.329 79.529
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.329 79.529
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
70.329 79.529
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.621.855 3.157.357
Ödenmiş Sermaye
9 1.440.000 1.440.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.717.357 1.146.365
Net Dönem Karı veya Zararı
464.498 570.992
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.621.855 3.157.357
TOPLAM KAYNAKLAR
3.692.184 3.236.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 1.336.383 1.151.710 626.473 654.144
Satışların Maliyeti
11 -1.248.960 -1.076.365 -585.489 -604.698
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.423 75.345 40.984 49.446
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
87.423 75.345 40.984 49.446
Genel Yönetim Giderleri
0 0
Pazarlama Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.423 75.345 40.984 49.446
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
87.423 75.345 40.984 49.446
Finansman Gelirleri
12 612.592 444.811 207.373 194.584
Finansman Giderleri
13 -80.437 -69.574 -67.992 -79.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
619.578 450.582 180.365 164.578
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-155.080 -99.267 -39.752 -38.477
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -155.080 -99.267 -39.752 -38.477
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
464.498 351.315 140.613 126.101
DÖNEM KARI (ZARARI)
464.498 351.315 140.613 126.101
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
464.498 351.315 140.613 126.101
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
464.498 351.315 140.613 126.101
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
464.498 351.315 140.613 126.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958336


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: -1,94% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6590 Değişim: -0,07%
Düşük 8,6590 21.09.2021 Yüksek 8,6704
Açılış: 8,6647
10,1753 Değişim: 0,14%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1857
Açılış: 10,1609
491,70 Değişim: 0,02%
Düşük 491,34 21.09.2021 Yüksek 491,83
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.