KAP ***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.08.2018 - 15:59
KAP ***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 127.440 1.127.440 1.127.440
Transferler
127.440 -127.440 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 -90.121 -90.121 -90.121
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 127.440 -90.121 1.037.319 1.037.319
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 127.440 89.230 1.216.670 1.216.670
Transferler
89.230 -89.230 0 0
Dönem Karı (Zararı)
282.766 282.766 282.766
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 216.670 282.766 1.499.436 1.499.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.806 -141.326
Dönem Karı (Zararı)
282.766 -90.121
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.883 -22.301
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
71.883 -22.301
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-359.686 1.859
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-272.198 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-272.198 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-109.859 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.179 13.490
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.179 13.490
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-200 -2.191
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-200 -2.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.608 -9.440
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-27.608 -9.440
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.037 -110.563
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.769 -30.763
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.806 -141.326
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.806 -141.326
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.187.424 1.168.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.152.618 1.026.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.152.618
Ticari Alacaklar
406.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 406.002
Diğer Alacaklar
726
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
726
Peşin Ödenmiş Giderler
4 135.263
Diğer Dönen Varlıklar
200
ARA TOPLAM
1.694.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.694.809
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
1.694.809
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9.473
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.473
Diğer Borçlar
123.550
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 123.550
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 62.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 0
ARA TOPLAM
195.373
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.373
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
195.373
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.499.436
Ödenmiş Sermaye
10 1.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
216.670
Net Dönem Karı veya Zararı
282.766
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.499.436
TOPLAM KAYNAKLAR
1.694.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 916.101 0 515.351 0
Satışların Maliyeti
12 -786.152 0 -422.668 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
129.949 0 92.683 0
BRÜT KAR (ZARAR)
129.949 0 92.683 0
Genel Yönetim Giderleri
13 0 -111.816 0 -82.754
Pazarlama Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
37 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
129.986 -111.816 92.683 -82.754
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
129.986 -111.816 92.683 -82.754
Finansman Gelirleri
14 245.585 40.018 188.981 0
Finansman Giderleri
15 -11 -40.624 0 -40.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
375.560 -112.422 281.664 -123.378
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-92.794 22.301 -71.699 24.492
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -83.261 0 -62.350 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -9.533 22.301 -9.349 24.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
282.766 -90.121 209.965 -98.886
DÖNEM KARI (ZARARI)
282.766 -90.121 209.965 -98.886
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
282.766 -90.121 209.965 -98.886
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
282.766 -90.121 209.965 -98.886
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
282.766 -90.121 209.965 -98.886http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699634


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,43% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7617 Değişim: 1,27%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,8021
Açılış: 8,6519
10,3066 Değişim: 1,90%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,3360
Açılış: 10,1144
492,32 Değişim: 0,08%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 502,14
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.