KAP ***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.05.2023 - 23:45
KAP ***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 67.663.874 -2.022.509 -2.647.388 7.358.569 353.292.775 114.667.697 538.313.018 0 538.313.018
Transferler
2.068.340 112.599.357 -114.667.697 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
171.516.322 171.516.322 0 171.516.322
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.751.492 -2.093.344 12.617.054 13.275.202 0 13.275.202
Sermaye Arttırımı
152.400.000 -152.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
220.063.874 2.751.492 -4.115.853 9.969.666 9.426.909 313.492.132 171.516.322 723.104.542 0 723.104.542
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 244.813.874 195.703.372 7.726.958 -2.300.376 33.755.907 13.400.391 481.034.972 394.421.672 1.368.556.770 0 1.368.556.770
Transferler
394.421.672 -394.421.672 0 0
Dönem Karı (Zararı)
50.632.842 50.632.842 0 50.632.842
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.452.454 -14.384.490 -26.836.944 0 -26.836.944
Dönem Sonu Bakiyeler
244.813.874 195.703.372 7.726.958 -14.752.830 19.371.417 13.400.391 875.456.644 50.632.842 1.392.352.668 0 1.392.352.668


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.165.199 96.494.224
Dönem Karı (Zararı)
50.632.842 83.791.621
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
50.632.842 83.791.621
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-102.621.833 -7.432.903
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13,14 2.283.403 1.103.007
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.454.407 -281.049
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -2.454.407 -281.049
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.931.938 4.654.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 8.486.413 4.161.897
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 445.525 493.037
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.101.267 19.136.209
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.101.267 19.136.209
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-11.336.465 3.107.472
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-125.764.891 -26.250.526
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -26.241.049
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-125.764.891 -9.477
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 24.169.057 25.365.036
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-16.551.735 -34.267.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.130.926 19.473.813
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.929.723 -6.335.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-81.929.723 -6.335.107
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.675.842 -141.062
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.902.785 38.754.167
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.100.144 -9.848.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
60.100.144 -9.848.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.444.659 5.247.384
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.159.332 4.436.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.813.617 -12.639.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -34.047.604 -73.736.097
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11 31.233.987 61.096.184
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-65.119.917 95.832.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -5.412.896 -498.345
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -10.632.386 1.160.038
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.908.017 240.934
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 173.659
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 0 173.659
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.908.017 -849.201
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -1.908.017 -849.201
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 925.927
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -9.451
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.413.490 -30.631.865
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.312.223 -11.495.656
Ödenen Faiz
-18.101.267 -19.136.209
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-143.486.706 66.103.293
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-143.486.706 66.103.293
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
227.009.941 16.831.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
83.523.235 82.934.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 83.523.235 227.009.941
Finansal Yatırımlar
139.720.103 17.594.785
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
125.764.891 0
Diğer Finansal Yatırımlar
10 13.955.212 17.594.785
Ticari Alacaklar
842.515.393 753.869.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 248.906.883 260.625.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 593.608.510 493.243.574
Diğer Alacaklar
29.408.018 33.559.521
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 29.408.018 33.559.521
Stoklar
8 11.059.329 8.383.487
Peşin Ödenmiş Giderler
54.799.199 49.946.381
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 54.799.199 49.946.381
Diğer Dönen Varlıklar
1.834.957 7.950.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 1.834.957 7.950.987
ARA TOPLAM
1.162.860.234 1.098.314.506
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.162.860.234 1.098.314.506
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
482.377 592.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3 482.377 592.733
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 110.578.250 110.578.250
Maddi Duran Varlıklar
13 26.782.558 27.314.675
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.067.459.815 1.050.963.910
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 7.986.380 7.911.227
Ertelenmiş Vergi Varlığı
235.861 685.827
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.213.525.241 1.198.046.622
TOPLAM VARLIKLAR
2.376.385.475 2.296.361.128
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.689.271 9.446.427
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.689.271 9.446.427
Banka Kredileri
5 11.689.271 9.446.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
260.980.991 266.071.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
260.980.991 266.071.979
Banka Kredileri
5 260.980.991 266.071.979
Ticari Borçlar
230.925.449 199.230.293
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 17.595.593 37.790.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 213.329.856 161.439.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 28.179.100 15.734.441
Diğer Borçlar
50.536.916 22.131.928
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 50.536.916 22.131.928
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.245.109 5.404.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.245.109 5.404.441
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 18.542.988 18.261.843
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.921.987 10.172.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 12.646.932 7.343.013
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.275.055 2.829.530
ARA TOPLAM
619.021.811 546.453.895
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
619.021.811 546.453.895
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
161.130.584 200.594.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
161.130.584 200.594.663
Banka Kredileri
5 161.130.584 200.594.663
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.435.962 14.100.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 27.435.962 14.100.796
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 176.444.450 166.655.004
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
365.010.996 381.350.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
984.032.807 927.804.358
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 1.392.352.668 1.368.556.770
Ödenmiş Sermaye
244.750.000 244.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
63.874 63.874
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
195.703.372 195.703.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.025.872 5.426.582
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.025.872 5.426.582
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.726.958 7.726.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.752.830 -2.300.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.371.417 33.755.907
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.371.417 33.755.907
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.400.391 13.400.391
Yasal Yedekler
13.400.391 13.400.391
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
875.456.644 481.034.972
Net Dönem Karı veya Zararı
50.632.842 394.421.672
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.392.352.668 1.368.556.770
TOPLAM KAYNAKLAR
2.376.385.475 2.296.361.128


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 476.605.536 286.350.748
Satışların Maliyeti
19 -344.053.241 -173.601.381
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
132.552.295 112.749.367
BRÜT KAR (ZARAR)
132.552.295 112.749.367
Genel Yönetim Giderleri
-7.848.740 -7.043.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.564.814 30.842.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.210.891 -6.137.965
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
116.057.478 130.410.986
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 9.910
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-19.235.581 -964.074
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
96.821.897 129.456.822
Finansman Gelirleri
0 352.840
Finansman Giderleri
-22.019.998 -20.653.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.801.899 109.156.657
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.169.057 -25.365.036
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -10.913.531 -7.016.214
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -13.255.526 -18.348.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.632.842 83.791.621
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.632.842 83.791.621
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
50.632.842 83.791.621
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.452.454 2.768.922
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 5.880.922
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -15.565.568 -2.985.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.113.114 -126.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 3.113.114 -126.320
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-14.384.490 4.076.409
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-14.384.490 4.076.409
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-14.384.490 4.076.409
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.836.944 6.845.331
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.795.898 90.636.952
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.795.898 90.636.952http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152950


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.