KAP ***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 21:42
KAP ***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 323.698.086 25.490 5.397.792 98.318.479 37.428.688 504.868.535 504.868.535
Diğer Düzeltmeler
2 68.630.008 -232.307.838 -42.818.656 -206.496.486 -206.496.486
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
40.000.000 392.328.094 25.490 5.397.792 -133.989.359 -5.389.968 298.372.049 298.372.049
Transferler
795.227 -6.185.195 5.389.968
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
236.855.162 -92.051 -52.047.827 184.715.284 184.715.284
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 629.183.256 -66.561 6.193.019 -140.174.554 -52.047.827 483.087.333 483.087.333
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 629.183.256 -66.561 6.193.019 -140.174.554 -52.047.827 483.087.333 483.087.333
Transferler
616.383 -52.664.210 52.047.827
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.020.293.876 -243.271.108 777.022.768 777.022.768
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 1.649.477.132 -66.561 6.809.402 -192.838.764 -243.271.108 1.260.110.101 1.260.110.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.524.799 101.424.904
Dönem Karı (Zararı)
-243.271.108 -52.047.827
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-243.271.108 -52.047.827
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
247.594.138 219.488.886
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 36.675.072 22.395.479
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
263.684 960.114
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4 263.684 960.114
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
570.755 1.021.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 433.357 1.021.424
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 137.398 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
52.802.228 72.512.421
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19-21 66.937.207 81.788.976
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-14.134.979 -9.276.555
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 43.998.530 60.304.394
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -26.391.660 -12.834.476
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
139.675.529 75.129.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
51.705.742 -53.038.347
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-864.296.648 -303.169.081
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-99.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-864.197.539 -303.169.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.330.548 -280.380
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-675.621 -180.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-654.927 -100.041
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -2.058.980 -72.733
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
894.750.919 298.393.131
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32.192.797 -75.202.892
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
862.558.122 373.596.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.223 -31.743
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.685.154 -50.464.442
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-81.924.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
41.685.154 31.459.558
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.203.412 3.154.615
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.248.790 -567.714
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.947.925 204.308
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.300.865 -772.022
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.028.772 114.402.712
Alınan Faiz
19 23.112.517 927.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-28.315
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.589.849 -6.401.182
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -12.998.326 -7.504.208
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-157.750.137 -190.471.459
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
35.480.000 -35.480.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.030
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.030
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-236.135.391 -172.138.822
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -236.135.391 -172.138.822
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
42.905.254 17.135.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
227.647.831 9.701.616
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.609.000.000 1.696.722.948
Kredilerden Nakit Girişleri
13 1.609.000.000 1.496.722.948
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
200.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.590.809.501 -1.610.093.507
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -1.590.809.501 -1.610.093.507
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
306.416.812
Ödenen Faiz
-96.959.480 -76.927.825
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.422.493 -79.344.939
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.422.493 -79.344.939
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 166.146.437 245.491.376
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 300.568.930 166.146.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 300.568.930 166.146.437
Finansal Yatırımlar
0 35.480.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
35.480.000
Ticari Alacaklar
1.289.571.370 377.363.249
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 99.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.289.472.261 377.363.249
Diğer Alacaklar
1.126.391 471.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.126.391 471.464
Stoklar
6 2.371.969 312.989
Peşin Ödenmiş Giderler
2.973.368 2.297.747
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.973.368 2.297.747
Diğer Dönen Varlıklar
24.706.321 6.758.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 24.706.321 6.758.396
ARA TOPLAM
1.621.318.349 588.830.282
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.621.318.349 588.830.282
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
2.745.599.086 1.421.668.300
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8 2.715.605.299 1.404.100.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 10.893.174 6.496.633
Taşıtlar
8 3.893.296 719.259
Mobilya ve Demirbaşlar
8 844.526 399.880
Özel Maliyetler
8 174.090 248.567
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 14.188.701 9.703.961
Kullanım Hakkı Varlıkları
231.564 909.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
102.158 87.459
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
102.158 87.459
Peşin Ödenmiş Giderler
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.745.932.808 1.422.665.459
TOPLAM VARLIKLAR
4.367.251.157 2.011.495.741
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
102.003.348 35.994.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
102.003.348 35.994.215
Banka Kredileri
13 102.003.348 35.994.215
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
250.872.218 42.679.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
250.872.218 42.679.618
Banka Kredileri
13 250.872.218 42.679.618
Diğer Finansal Yükümlülükler
167.849 687.117
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
13 167.849 687.117
Ticari Borçlar
1.563.616.907 683.000.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 102.140.687 69.947.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.461.476.220 613.053.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
215.078 213.855
Diğer Borçlar
785.215.594 250.455.541
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 306.416.812
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 478.798.782 250.455.541
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.968.722 14.009.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 19.968.722 14.009.291
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 3.607.199 65.926
Kısa Vadeli Karşılıklar
793.209 394.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 591.651 330.635
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 201.558 64.160
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
242.697 1.543.563
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 242.697 1.543.563
ARA TOPLAM
2.726.702.821 1.029.044.888
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.726.702.821 1.029.044.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
88.599.555 300.577.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
88.599.555 300.577.899
Banka Kredileri
13 88.599.555 300.577.899
Diğer Finansal Yükümlülükler
96.104 254.653
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
13 96.104 254.653
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
136.408.198 108.732.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 136.408.198 108.732.806
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.367.445 1.223.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.367.445 1.223.419
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 153.966.933 88.574.743
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
380.438.235 499.363.520
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.107.141.056 1.528.408.408
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.260.110.101 483.087.333
Ödenmiş Sermaye
14 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.649.410.571 629.116.695
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.649.410.571 629.116.695
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 1.649.477.132 629.183.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-66.561 -66.561
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.809.402 6.193.019
Yasal Yedekler
6.809.402 6.193.019
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-192.838.764 -140.174.554
Net Dönem Karı veya Zararı
-243.271.108 -52.047.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.260.110.101 483.087.333
TOPLAM KAYNAKLAR
4.367.251.157 2.011.495.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 8.196.703.199 1.718.115.662
Satışların Maliyeti
15 -8.173.414.692 -1.675.392.439
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.288.507 42.723.223
BRÜT KAR (ZARAR)
23.288.507 42.723.223
Genel Yönetim Giderleri
16 -37.348.685 -12.412.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 27.052.585 15.040.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.310.892 -24.617.404
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.681.515 20.733.587
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 23.333.703 927.582
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.015.218 21.661.169
Finansman Gelirleri
21 53.918.687 101.880.026
Finansman Giderleri
21 -357.596.673 -188.423.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-269.662.768 -64.882.303
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26.391.660 12.834.476
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.131.122 -3.698.931
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 31.522.782 16.533.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-243.271.108 -52.047.827
DÖNEM KARI (ZARARI)
-243.271.108 -52.047.827
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-243.271.108 -52.047.827
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.020.293.876 236.763.111
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11-14 1.117.208.848 296.068.953
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-115.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-96.914.972 -59.190.778
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14-22 -96.914.972 -59.190.778
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.020.293.876 236.763.111
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
777.022.768 184.715.284
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
777.022.768 184.715.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118065


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.417 Değişim: 2,47% Hacim : 16.847 Mio.TL Son veri saati : 10:22
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.435
Açılış: 10.320
32,3098 Değişim: 0,01%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,1384 Değişim: 0,59%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.404,17 Değişim: -0,46%
Düşük 2.392,82 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.