KAP ***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 18:15
KAP ***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 307.820.276 86.377 41.951.509 47.925.065 18.595.385 456.378.612 456.378.612
Transferler
19 50.393.414 -18.595.385 31.798.030 31.798.030
Dönem Karı (Zararı)
29 15.877.810 -60.887 -36.553.717 37.428.688 16.691.894 16.691.894
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 323.698.086 25.490 5.397.792 98.318.479 37.428.688 504.868.535 504.868.535
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 323.698.086 25.490 5.397.792 98.318.479 37.428.688 504.868.535 504.868.535
Transferler
19 38.848.723 -37.428.688 1.420.035 1.420.035
Dönem Karı (Zararı)
29 229.797.501 -92.051 795.227 3.332.024 230.794.113 230.794.113
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 553.495.587 -66.561 6.193.019 137.167.202 3.332.024 737.082.683 737.082.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.395.962 189.798.877
Dönem Karı (Zararı)
3.332.024 37.428.688
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 3.332.024 37.428.688
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-190.947.728 5.738.936
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 30.100.949 17.803.509
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
960.114 36.869
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 960.114 36.869
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.031.042 155.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 832.087 155.295
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 198.955
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 71.572.347 8.099.429
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-294.612.180 -20.356.166
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
140.219.742 146.631.253
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-261.104.206 51.058.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -261.104.206 51.058.749
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.041 -28.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -100.041 -28.931
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -5.057.285 -2.656.732
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
301.163.134 -97.818.720
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -75.202.892 11.600.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 376.366.026 -109.419.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 167.212 2.990.623
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.803.524 96.747.242
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -81.924.000 81.924.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.120.476 14.823.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
183.954.452 96.339.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -45.470.792 78.692.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 229.425.244 17.646.765
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.395.962 189.798.877
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-176.130.117 -100.632.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
253.502 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 253.502
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-176.383.619 -100.632.480
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -176.329.619 -100.632.480
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -54.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.181.140 -773.760
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.000.000 215.107.274
Kredilerden Nakit Girişleri
35 215.107.274
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
35 200.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.818.860 -215.881.034
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
35 -55.818.860 -215.881.034
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.344.939 88.392.637
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.344.939 88.392.637
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41 245.491.376 157.098.739
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
166.146.437 245.491.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
41 166.146.437 245.491.376
Finansal Yatırımlar
35.480.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
35.480.000
Ticari Alacaklar
473.632.386 213.488.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 473.632.386 213.488.294
Diğer Alacaklar
471.464 371.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 471.464 371.423
Stoklar
9 10.016.950 4.959.665
Peşin Ödenmiş Giderler
2.297.747 2.117.408
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.297.747 2.117.408
Diğer Dönen Varlıklar
18.804.954 6.962.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 18.804.954 6.962.704
ARA TOPLAM
706.849.938 473.390.870
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
706.849.938 473.390.870
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.411.964.339 971.179.388
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 1.404.100.000 964.000.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 6.496.263 5.675.941
Taşıtlar
12 719.059 916.985
Mobilya ve Demirbaşlar
12 362.186 208.205
Özel Maliyetler
12 286.831 378.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
87.459 47.595
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 87.459 47.595
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.412.051.798 971.226.983
TOPLAM VARLIKLAR
2.118.901.736 1.444.617.853
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.994.215 131.958.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.994.215 131.958.509
Banka Kredileri
35 35.994.215 131.958.509
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.138.190 11.781.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.138.190 11.781.039
Banka Kredileri
35 34.138.190 11.781.039
Ticari Borçlar
695.047.525 393.884.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 69.947.890 145.150.782
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 625.099.635 248.733.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 213.855 245.598
Diğer Borçlar
161.794 52.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 161.794 52.606
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 65.926 2.768.177
Kısa Vadeli Karşılıklar
394.795 195.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 330.635 131.680
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 64.160 64.160
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.084.992 4.530.848
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 10.084.992 4.530.848
ARA TOPLAM
776.101.292 545.417.007
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
776.101.292 545.417.007
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
300.577.899 82.789.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
300.577.899 82.789.616
Banka Kredileri
35 300.577.899 82.789.616
Diğer Borçlar
121.964.905 200.877.617
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 81.924.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 121.964.905 118.953.617
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.223.419 285.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.223.419 285.886
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 181.951.538 110.379.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
605.717.761 394.332.311
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.381.819.053 939.749.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
737.082.683 504.868.535
Ödenmiş Sermaye
19 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
550.390.438 323.723.576
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
550.390.438 323.723.576
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 550.456.999 323.698.086
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -66.561 25.490
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.193.019 5.397.792
Yasal Yedekler
19 6.193.019 5.397.792
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 137.167.202 98.318.479
Net Dönem Karı veya Zararı
29 3.332.024 37.428.688
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
737.082.683 504.868.535
TOPLAM KAYNAKLAR
2.118.901.736 1.444.617.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.746.518.467 1.221.203.505
Satışların Maliyeti
20 -1.667.781.033 -1.130.193.911
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.737.434 91.009.594
BRÜT KAR (ZARAR)
78.737.434 91.009.594
Genel Yönetim Giderleri
21 -12.271.694 -6.096.973
Pazarlama Giderleri
21 -24.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 52.349.099 4.267.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -9.313.812 -5.825.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
109.501.027 83.329.884
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
109.501.027 83.329.884
Finansman Gelirleri
25 65.531.733 17.641.990
Finansman Giderleri
25 -164.282.725 -55.485.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.750.035 45.486.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.418.011 -8.057.976
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -3.698.931 -4.436.904
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -3.719.080 -3.621.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.332.024 37.428.688
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.332.024 37.428.688
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29 3.332.024 37.428.688
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
226.666.862 15.816.923
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 294.492.095 20.356.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -119.547 -78.060
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-67.705.686 -4.461.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -67.705.686 -4.461.184
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
226.666.862 15.816.923
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
229.998.886 53.245.611
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
229.998.886 53.245.611http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005917


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.405 Değişim: 0,14% Hacim : 36.529 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.368 30.06.2022 Yüksek 2.428
Açılış: 2.401
16,6857 Değişim: 0,29%
Düşük 16,5228 30.06.2022 Yüksek 16,7695
Açılış: 16,6382
17,5156 Değişim: 0,74%
Düşük 17,2330 30.06.2022 Yüksek 17,5385
Açılış: 17,3877
970,47 Değişim: -0,26%
Düşük 962,42 30.06.2022 Yüksek 981,52
Açılış: 973,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.