KAP ***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 18:12
KAP ***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 261.647.499 97.662 29.787.315 37.749.466 22.240.590 391.522.532 391.522.532
Transferler
19 22.240.590 -22.240.590 0 0
Dönem Karı (Zararı)
29 46.172.777 -11.285 18.595.385 64.756.877 64.756.877
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19 99.203 99.203 99.203
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 307.820.276 86.377 29.787.315 60.089.259 18.595.385 456.378.612 456.378.612
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 307.820.276 86.377 41.951.509 47.925.065 18.595.385 456.378.612 456.378.612
Transferler
19 50.393.414 -18.595.385 31.798.030 31.798.030
Dönem Karı (Zararı)
29 15.877.810 -60.887 -36.553.717 37.428.688 16.691.894 16.691.894
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 323.698.086 25.490 5.397.792 98.318.479 37.428.688 504.868.535 504.868.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
189.798.877 22.967.185
Dönem Karı (Zararı)
37.428.688 18.595.385
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 37.428.688 18.595.385
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.738.936 -30.098.099
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 17.803.509 14.668.345
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
36.869 65.423
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 36.869 65.423
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
155.295 -252.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 155.295 -252.663
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 8.099.429 14.616.664
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-20.356.166 -59.195.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
146.631.253 34.469.899
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
51.058.749 -92.216.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 50.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 51.058.749 -92.266.694
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.931 62.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -28.931 62.411
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.656.732 -247.758
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.818.720 150.554.040
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 11.600.856 105.329.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -109.419.576 45.224.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 2.990.623 -111.130
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.747.242 11.327.942
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 81.924.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 14.823.242 11.327.942
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.339.022 -34.899.391
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 78.692.257 -80.167.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yük 17.646.765 45.268.177
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
189.798.877 22.967.185
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-100.632.480 -98.072.267
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.221
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 27.221
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-100.632.480 -98.099.488
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -100.632.480 -98.099.488
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-773.760 -5.958.256
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
215.107.274 145.434.891
Kredilerden Nakit Girişleri
35 215.107.274 145.434.891
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-215.881.034 -151.393.147
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
35 -215.881.034 -151.393.147
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
88.392.637 -81.063.338
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
88.392.637 -81.063.338
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41 157.098.739 238.162.077
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
245.491.376 157.098.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
41 245.491.376 157.068.038
Ticari Alacaklar
213.488.294 264.547.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 213.488.294 264.547.043
Diğer Alacaklar
371.423 342.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 371.423 342.492
Stoklar
9 4.959.665 2.302.933
Peşin Ödenmiş Giderler
2.117.408 83.875.090
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 81.924.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.117.408 1.951.090
Diğer Dönen Varlıklar
6.962.704 6.513.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 6.962.704 6.513.274
ARA TOPLAM
473.390.870 514.648.870
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
473.390.870 514.648.870
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
971.179.388 867.990.614
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 964.000.000 861.700.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 5.675.941 5.051.002
Taşıtlar
12 916.985 591.573
Mobilya ve Demirbaşlar
12 208.205 150.572
Özel Maliyetler
12 378.257 497.467
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.595 51.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 47.595 51.232
Diğer Duran Varlıklar
2.456.966
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 2.456.966
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
971.226.983 870.498.812
TOPLAM VARLIKLAR
1.444.617.853 1.385.147.682
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
131.958.509 143.101.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
131.958.509 143.101.366
Banka Kredileri
35 131.958.509 143.101.366
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.781.039 1.937.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.781.039 1.937.629
Banka Kredileri
35 11.781.039 1.937.629
Ticari Borçlar
393.884.390 491.703.111
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 145.150.782 133.549.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 248.733.608 358.153.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 245.598 39.199
Diğer Borçlar
52.606 122.061
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 52.606 122.061
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 2.768.177 2.203.705
Kısa Vadeli Karşılıklar
195.840 179.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 131.680 115.633
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 64.160 64.160
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.530.848 497.301
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 4.530.848 497.301
ARA TOPLAM
545.417.007 639.784.165
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
545.417.007 639.784.165
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
82.789.616 82.263.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
82.789.616 82.263.929
Banka Kredileri
35 82.789.616 2.263.929
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
35 80.000.000
Diğer Borçlar
200.877.617 104.060.920
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 81.924.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 118.953.617 104.060.920
Uzun Vadeli Karşılıklar
285.886 380.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 285.886 380.293
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 110.379.192 102.279.763
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
394.332.311 288.984.905
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
939.749.318 928.769.070
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
504.868.535 456.378.612
Ödenmiş Sermaye
19 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
323.723.576 307.906.653
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
323.723.576 307.906.653
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 323.698.086 307.820.276
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 25.490 86.377
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.397.792 41.951.509
Yasal Yedekler
19 5.397.792 41.951.509
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 98.318.479 47.925.065
Net Dönem Karı veya Zararı
29 37.428.688 18.595.385
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
504.868.535 456.378.612
TOPLAM KAYNAKLAR
1.444.617.853 1.385.147.682


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.221.203.505 1.098.116.248
Satışların Maliyeti
20 -1.130.193.911 -1.014.552.370
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.009.594 83.563.878
BRÜT KAR (ZARAR)
91.009.594 83.563.878
Genel Yönetim Giderleri
21 -6.096.973 -7.308.232
Pazarlama Giderleri
21 -24.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.267.670 3.151.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -5.825.522 -4.975.590
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.329.884 74.431.897
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.329.884 74.431.897
Finansman Gelirleri
25 17.641.990 4.205.310
Finansman Giderleri
25 -55.485.210 -54.903.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.486.664 23.733.963
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.057.976 -5.138.578
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: 1,70% Hacim : 6.907 Mio.TL Son veri saati : 12:04
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.403
Açılış: 1.381
8,0627 Değişim: -0,53%
Düşük 8,0506 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6502 Değişim: -0,48%
Düşük 9,6436 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
453,14 Değişim: -0,39%
Düşük 452,11 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.