KAP ***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:12
KAP ***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 -5.392.102 16.449.823 30.209.582 30.209.582
Transferler
16.449.823 -16.449.823 0 0
Dönem Karı (Zararı)
13.023.621 13.023.621 13.023.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-816.795 -816.795 -816.795
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.478.369 -3.478.369 -3.478.369
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -886.242 2.192.704 7.579.352 13.023.621 38.938.039 38.938.039
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -886.242 2.192.704 7.579.352 13.023.621 38.938.039 38.938.039
Transferler
13.023.621 -13.023.621 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-5.914.034 -5.914.034 -5.914.034
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
610.400 610.400 610.400
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -5.914.034 33.634.405 33.634.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.564.823 20.755.498
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
35.902.630 110.761.625
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
22.174.141 99.817.481
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
13.728.489 10.944.144
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-30.337.807 -88.848.002
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-28.370.683 -65.582.352
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-515.770
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-1.967.124 -22.749.880
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
5.564.823 21.913.623
Ödenen Faiz
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.158.125
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.602.061 -2.389.836
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.419 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.419 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.650.480 -2.389.836
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.650.480 -2.389.836
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-318.545 -16.499.272
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
390.030 49.356
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-700.000 -15.216.849
Ödenen Faiz
-8.575 -9.333.915
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.002.136
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.644.217 1.866.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.644.217 1.866.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.853.221 986.831
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.497.438 2.853.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.497.438 2.853.221
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
8 26.641.117 18.945.099
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,8 3.560.727 4.060.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
23.080.390 14.884.289
Diğer Alacaklar
9 3.806 124.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 74.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.806 49.731
Stoklar
10 1.915.750 1.419.502
Peşin Ödenmiş Giderler
13 296.420 316.841
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 3.648.377 788.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.648.377 788.189
ARA TOPLAM
38.002.908 24.447.300
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.002.908 24.447.300
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 21.017 37.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.017 37.247
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 395.582 395.582
Maddi Duran Varlıklar
15 36.064.977 35.400.412
Arazi ve Arsalar
2.955.425 2.955.425
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
19.704.049 19.704.049
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
899.602 775.617
Mobilya ve Demirbaşlar
29.778.662 27.520.619
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14.362.163 14.094.728
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-41.263.808 -39.278.910
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 557.423 562.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
557.423 562.176
Peşin Ödenmiş Giderler
13 221.170 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
221.170
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 1.827.290 1.515.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
29 0 0
Diğer Duran Varlıklar
29 192.021 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
192.021
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.279.480 37.910.949
TOPLAM VARLIKLAR
77.282.388 62.358.249
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 700.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 700.000
Banka Kredileri
45 0 700.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
45 0 69.641
Ticari Borçlar
8 6.101.370 4.282.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 849.024 1.700.796
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.252.346 2.582.067
Diğer Borçlar
2.481.457 1.425.187
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 390.030 598.393
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28 2.091.427 826.794
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 26.857.351 10.531.368
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 0 1.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
26 0 75.069
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
908.830 953.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 908.830 953.596
ARA TOPLAM
36.349.008 18.039.689
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.349.008 18.039.689
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
26,28 6.040.328 3.700.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.040.328 3.700.084
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 1.105.030 1.296.395
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
153.617 384.042
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 153.617 384.042
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.298.975 5.380.521
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.647.983 23.420.210
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 33.634.405 38.938.039
Ödenmiş Sermaye
1.036.800 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
15.979.009 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.795 12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-275.842 -886.242
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-275.842 -886.242
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -275.842 -886.242
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.022.162 1.022.162
Yasal Yedekler
791.955 791.955
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
230.207 230.207
Diğer Yedekler
30 1.170.542 1.170.542
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 20.602.973 7.579.352
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -5.914.034 13.023.621
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.634.405 38.938.039
TOPLAM KAYNAKLAR
77.282.388 62.358.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 22.174.141 86.537.690 -20.019.733 59.648.802
Satışların Maliyeti
31 -28.370.683 -54.934.023 14.992.501 -28.381.483
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-6.196.542 31.603.667 -5.027.232 31.267.319
BRÜT KAR (ZARAR)
-6.196.542 31.603.667 -5.027.232 31.267.319
Genel Yönetim Giderleri
32 -1.180.257 -1.254.152 498.129 -403.053
Pazarlama Giderleri
32 -786.867 -4.298.549 247.532 -681.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 206.588 6.186.845 -91.849 1.351.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -472.706 -10.561.699 -553.711 -4.750.085
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.429.784 21.676.112 -4.927.131 26.784.525
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.429.784 21.676.112 -4.927.131 26.784.525
Finansman Gelirleri
12.173.453 -4.125.592
Finansman Giderleri
25-36 -11.438.370 -1.271.659 3.532.448 -389.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.694.701 20.404.453 -5.520.275 26.394.626
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 1.780.667 -5.931.906 7.733 -361.472
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
1.136.208
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
644.459 -5.931.906 7.733 -361.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.914.034 14.472.547 -5.512.542 26.033.154
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.914.034 14.472.547 -5.512.542 26.033.154
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.914.034 14.472.547 -5.512.542 26.033.154
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
275.842 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
353.643 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-77.801 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-77.801 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
275.842 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.638.192 14.472.547 -5.512.542 26.033.154
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.638.192 14.472.547 -5.512.542 26.033.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884403


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.