KAP ***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:31
KAP ***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor
687.993
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.463 687.993
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.037.903 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.037.903
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.699.586 -2.395.179
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.131.444 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.431.858 -2.395.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
912.115 -81.827
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
912.115 -81.827
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.716 156.543
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
986.831 74.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 1.036.800 15.979.009 12.795 1.012.824 1.960.802 815.946 10.240.013 10.240.013
Diğer Düzeltmeler
-199.153 -199.153 -199.153
Transferler
27 -9.762.217 9.762.217 0 0
Dönem Karı (Zararı)
36 2.206.497 2.206.497 2.206.497
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.012.824 -7.801.415 2.206.497 12.247.357 12.247.357
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.012.824 -7.801.415 2.206.497 12.247.357 12.247.357
Transferler
129.706 1.179.880 2.409.313 -2.206.497 1.512.402 1.512.402
Dönem Karı (Zararı)
16.449.823 16.449.823 16.449.823
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 -5.392.102 16.449.823 30.209.582 30.209.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3,31 986.831 1.648.828
Ticari Alacaklar
7,31,38 32.711.462 5.833.925
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.242.237 17.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
27.469.225 5.816.689
Diğer Alacaklar
46.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 46.568
Stoklar
10 692.536 551.298
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.819.163 1.575.736
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 3.583.786 612
Diğer Dönen Varlıklar
647.616 3.271.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 647.616 3.271.246
ARA TOPLAM
40.487.962 12.881.645
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.487.962 12.881.645
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
30.343 28.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 30.343 28.325
Maddi Duran Varlıklar
15 33.010.577 28.972.674
Arazi ve Arsalar
3.051.008 3.051.008
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
19.695.116 18.890.503
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
775.617 775.617
Mobilya ve Demirbaşlar
24.602.180 20.225.562
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.862.670 11.020.928
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-36.604.898 -34.619.828
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 572.103 581.566
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 572.103 581.566
Peşin Ödenmiş Giderler
11 203.043
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 661.045 1.119.914
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
740.777
Diğer Duran Varlıklar
0 370.195
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 0 370.195
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.217.888 31.072.674
TOPLAM VARLIKLAR
75.705.850 43.954.319
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.123.440 19.555.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.123.440 19.555.298
Banka Kredileri
5 12.123.440 19.555.298
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 20.285
Ticari Borçlar
7,31,38 4.130.419 2.957.622
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.034.498 1.239.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.095.921 1.717.684
Diğer Borçlar
4.907.571 2.735.127
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 4.391.801 2.512.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 515.770 222.593
Ertelenmiş Gelirler
17 18.709.252
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.001.478 5.400.940
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.001.478 5.400.940
ARA TOPLAM
41.892.445 30.648.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.892.445 30.648.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
20 1.709.862 958.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.709.862 958.305
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.153.184
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
740.777 99.670
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 740.777 99.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.603.823 1.057.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.496.268 31.706.962
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 30.209.582 12.247.357
Ödenmiş Sermaye
1.036.800 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
15.979.009 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.795 12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-69.447 -199.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.447 -199.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -69.447 -199.153
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 1.022.162 1.012.824
Yasal Yedekler
791.955 782.617
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
230.207 230.207
Diğer Yedekler
1.170.542
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 -5.392.102 -7.801.415
Net Dönem Karı veya Zararı
16.449.823 2.206.497
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.209.582 12.247.357
TOPLAM KAYNAKLAR
75.705.850 43.954.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,6207 Değişim: 0,33%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,7958 Değişim: 0,38%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,8774
Açılış: 34,6636
2.415,52 Değişim: -0,71%
Düşük 2.406,05 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.