KAP ***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 18:17
KAP ***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.350.723 -4.492.847
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
15.474.781 8.031.185
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
28 14.316.506 7.250.824
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
28 1.158.275 780.361
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-20.305.231 -13.258.546
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
28 -18.905.857 -12.412.113
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
29 -1.399.374 -846.433
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-4.830.450 -5.227.361
Ödenen Faiz
33 -1.181.211 -1.493.544
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
31 1.660.938 2.228.058
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.750.772 -633.777
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 1.750.772 -633.777
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.609.446 5.082.067
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 10.471.183 5.082.067
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -7.861.737 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.495 -44.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.495 -44.557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 74.716 156.543
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 84.211 111.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 1.036.800 15.979.009 12.795 1.012.824 1.960.802 815.946 10.240.013 10.240.013
Diğer Düzeltmeler
-199.153 -199.153 -199.153
Transferler
27 -9.762.217 9.762.217 0 0
Dönem Karı (Zararı)
36 2.206.497 2.206.497 2.206.497
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.012.824 -7.801.415 2.206.497 12.247.357 12.247.357
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.012.824 -7.801.415 2.206.497 12.247.357 12.247.357
Transferler
9.338 2.197.159 -2.206.497 0 0
Dönem Karı (Zararı)
36 -8.070.821 -8.070.821 -8.070.821
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.022.162 -5.604.256 -8.070.821 4.176.536 4.176.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.110.938 1.648.828
Ticari Alacaklar
10 22.620.000 5.833.925
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 236.034 17.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
37 22.383.966 5.816.689
Stoklar
13 1.449.926 551.298
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.689.431 1.575.736
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 1.384 612
Diğer Dönen Varlıklar
3.453.125 3.271.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 3.453.125 3.271.246
ARA TOPLAM
31.324.804 12.881.645
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.324.804 12.881.645
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
35.957 28.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 35.957 28.325
Maddi Duran Varlıklar
18 29.766.431 28.972.674
Arazi ve Arsalar
3.051.008 3.051.008
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
18.890.503 18.890.503
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
775.617 775.617
Mobilya ve Demirbaşlar
21.950.988 20.225.562
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.046.276 11.020.928
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-35.576.845 -34.619.828
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 576.835 581.566
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 576.835 581.566
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 384.822 1.119.914
Diğer Duran Varlıklar
196.113 370.195
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
26 196.113 370.195
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.960.158 31.072.674
TOPLAM VARLIKLAR
62.284.962 43.954.319
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 11.670.305 19.555.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.670.305 19.555.298
Banka Kredileri
8 11.670.305 19.555.298
Ticari Borçlar
10 7.189.113 2.957.622
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 695.258 1.239.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37 6.493.855 1.717.684
Diğer Borçlar
11.634.071 2.735.127
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 10.471.183 2.512.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.162.888 222.593
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 25.042.845 5.400.940
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 25.042.845 5.400.940
ARA TOPLAM
55.536.334 30.648.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.536.334 30.648.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22 2.572.092 958.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.572.092 958.305
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 99.670
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 99.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.572.092 1.057.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.108.426 31.706.962
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 4.176.536 12.247.357
Ödenmiş Sermaye
1.036.800 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
15.979.009 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.795 12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-199.153 -199.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-199.153 -199.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -199.153 -199.153
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.022.162 1.012.824
Yasal Yedekler
791.955 782.617
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
230.207 230.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -5.604.256 -7.801.415
Net Dönem Karı veya Zararı
36 -8.070.821 2.206.497
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.176.536 12.247.357
TOPLAM KAYNAKLAR
62.284.962 43.954.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15.437.494 7.979.071 14.153.366 7.182.058
Satışların Maliyeti
28-30 -18.905.857 -12.412.113 -14.996.161 -9.122.494
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.468.363 -4.433.042 -842.795 -1.940.436
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.468.363 -4.433.042 -842.795 -1.940.436
Genel Yönetim Giderleri
29 -748.500 -304.764 -292.917 -94.434
Pazarlama Giderleri
29 -650.874 -541.669 -265.992 -501.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.678.876 4.612.670 1.416.625 624.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.159.020 -1.140.380 -2.733.259 -685.263
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.347.881 -1.807.185 -2.718.338 -2.597.872
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.347.881 -1.807.185 -2.718.338 -2.597.872
Finansman Giderleri
33 -1.181.211 -1.493.544 -536.013 -667.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.529.092 -3.300.729 -3.254.351 -3.265.240
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-541.729 494.427 285.299 653.934
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -541.729 494.427 285.299 653.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.070.821 -2.806.302 -2.969.052 -2.611.306
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.070.821 -2.806.302 -2.969.052 -2.611.306
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.070.821 -2.806.302 -2.969.052 -2.611.306
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.070.821 -2.806.302 -2.969.052 -2.611.306
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.070.821 -2.806.302 -2.969.052 -2.611.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701551


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: 1,58% Hacim : 27.184 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.417 21.10.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.433
9,5106 Değişim: 0,11%
Düşük 9,5023 22.10.2021 Yüksek 9,5204
Açılış: 9,5023
11,0822 Değişim: 0,02%
Düşük 11,0597 22.10.2021 Yüksek 11,0872
Açılış: 11,0798
545,63 Değişim: 3,38%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 547,17
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.