KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2022 - 19:06
KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 114.462.014 66.183.695
Satışların Maliyeti
15 -97.889.371 -59.238.292
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.572.643 6.945.403
BRÜT KAR (ZARAR)
16.572.643 6.945.403
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.304.427 -2.545.456
Pazarlama Giderleri
17 -236.288 -116.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.855.108 4.119.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.063.586 -2.252.276
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.823.450 6.149.884
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 2.000 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.825.450 6.149.884
Finansman Giderleri
23 -180.342 -113.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.645.108 6.036.167
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.399.198 -1.385.741
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.645.836 -1.253.776
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 246.638 -131.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.245.910 4.650.426
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.245.910 4.650.426
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
11.245.910 4.650.426
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (kr) 25 0,49430000 0,20440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.445.359 9.406.020
Dönem Karı (Zararı)
11.245.910 4.650.426
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.245.910 4.650.426
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.005.560 1.838.171
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
518.519 512.298
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.681.333 1.409.653
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-66.656 -47.089
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-66.656 -47.089
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.475.166 -1.422.432
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 3.399.198 1.385.741
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.301.479 4.224.083
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.697.637 -1.534.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
768.795 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.466.432 -1.534.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.233.174 -5.761.388
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-47.056.127 3.067.796
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.156.704 6.987.341
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.908.592 8.693.063
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.248.112 -1.705.722
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.471.245 1.465.281
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.471.245 1.465.281
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.050.009 10.712.680
Alınan Faiz
66.656 57.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -123.854 -43.914
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -2.338.152 -1.320.295
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-519.824 -292.258
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-521.824 -292.258
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -676.832
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -666.372
Ödenen Faiz
0 -10.460
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.965.183 8.436.930
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
947.242 3.586.810
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.017.941 12.023.740
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.298.429 24.094.328
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.280.488 36.118.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.280.488 54.298.429
Ticari Alacaklar
53.661.518 27.243.880
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 768.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 53.661.518 26.475.085
Diğer Alacaklar
293.407 68.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 293.407 68.766
Stoklar
7 77.667.894 30.611.767
Peşin Ödenmiş Giderler
8 16.283.059 7.537.440
Diğer Dönen Varlıklar
11 7.571.182 2.307.924
ARA TOPLAM
162.757.548 122.068.206
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
162.757.548 122.068.206
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 21.189.914 21.072.757
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.646.400 2.735.604
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 137.120 161.768
Peşin Ödenmiş Giderler
8 252 596
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 149.450 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.123.136 23.970.725
TOPLAM VARLIKLAR
186.880.684 146.038.931
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
66.237.283 24.938.169
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 32.717.413 22.808.821
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 33.519.870 2.129.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 809.304 517.010
Diğer Borçlar
476.884 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 476.884 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 9.003.315 9.504.320
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 5.282.356 14.369.057
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 3.642.315 2.334.631
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.009.044 2.461.623
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.009.044 2.461.623
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 841.515 5.062.609
ARA TOPLAM
88.302.016 59.187.419
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.302.016 59.187.419
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.039.942 3.169.731
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 164.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.039.942 3.334.028
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.341.958 62.521.447
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
94.538.726 83.517.484
Ödenmiş Sermaye
14 22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.703.907 9.928.575
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 9.703.907 9.928.575
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.151.021 11.151.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.447.114 -1.222.446
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.501.076 2.501.076
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.605.726 28.044.462
Net Dönem Karı veya Zararı
11.245.910 18.561.264
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
94.538.726 83.517.484
TOPLAM KAYNAKLAR
186.880.684 146.038.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.097.318 1.636.756 28.044.462 7.341.253 35.385.715 64.984.386 64.984.386
Transferler
7.341.253 -7.341.253 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.939 4.650.426 4.650.426 4.591.487 4.591.487
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.156.257 1.636.756 35.385.715 4.650.426 40.036.141 69.575.873 69.575.873
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 11.151.021 -1.222.446 2.501.076 28.044.462 18.561.264 46.605.726 83.517.484 83.517.484
Transferler
18.561.264 -18.561.264 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-224.668 11.245.910 11.245.910 11.021.242 11.021.242
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 11.151.021 -1.447.114 2.501.076 46.605.726 11.245.910 57.851.636 94.538.726 94.538.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.245.910 4.650.426
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-224.668 -58.939
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -291.777 -73.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
67.109 14.735
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 67.109 14.735
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-224.668 -58.939
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.021.242 4.591.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
11.021.242 4.591.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024064


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.