" />

KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2022 - 18:40
KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 341.039.130 260.580.380
Satışların Maliyeti
16 -302.025.142 -243.441.575
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.013.988 17.138.805
BRÜT KAR (ZARAR)
39.013.988 17.138.805
Genel Yönetim Giderleri
17 -7.764.127 -5.463.274
Pazarlama Giderleri
18 -765.047 -630.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 11.287.523 3.395.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -14.633.202 -3.886.619
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.139.135 10.554.482
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 164.014 815
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -14.605
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.303.149 10.540.692
Finansman Giderleri
24 -2.283.630 -994.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.019.519 9.545.800
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.458.255 -2.204.547
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -7.324.666 -2.043.468
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 866.411 -161.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.561.264 7.341.253
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.561.264 7.341.253
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.561.264 7.341.253
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) 26 0,81590000 0,32270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.967.715 303.196
Dönem Karı (Zararı)
18.561.264 7.341.253
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.561.264 7.341.253
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.031.005 5.601.352
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 2.022.023 2.103.964
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,14 3.717.008 1.088.846
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.124.433 -337.705
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-337.705
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.124.433
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.873.300 527.910
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 6.458.255 2.204.547
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22,23 -164.014 13.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.998.744 -10.687.747
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.904.936 23.368.808
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-768.795 71.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.136.141 23.297.318
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.196.297 224.189
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.484.991 -20.329.370
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.176.681 -7.415.382
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.425.373 -8.971.478
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.248.692 1.556.096
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.438.305 -6.535.992
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.591.013 2.254.858
Ödenen Temettüler
15 -6.476.933 0
Alınan Faiz
414.680 338.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -253.749 -583.986
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -6.307.296 -1.705.768
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.149.072 -1.276.473
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,22,23 166.366 2.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -1.315.438 -1.278.671
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.644.853 -2.008.153
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.644.853 -2.008.153
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.173.790 -2.981.430
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30.311 -860.818
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.204.101 -3.842.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.094.328 27.936.576
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.298.429 24.094.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 54.298.429 24.094.328
Ticari Alacaklar
27.243.880 17.336.035
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 768.795 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 26.475.085 17.336.035
Diğer Alacaklar
68.766 41.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 68.766 41.295
Stoklar
7 30.611.767 34.096.758
Peşin Ödenmiş Giderler
7.537.440 1.628.396
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.537.440 1.628.396
Diğer Dönen Varlıklar
11 2.307.924 43.971
ARA TOPLAM
122.068.206 77.240.783
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
122.068.206 77.240.783
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 21.072.757 13.384.428
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.735.604 3.092.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 161.768 376.098
Peşin Ödenmiş Giderler
8 596 4.767
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 178.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.970.725 17.035.717
TOPLAM VARLIKLAR
146.038.931 94.276.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 0 1.105.740
Ticari Borçlar
24.938.169 15.854.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 22.808.821 13.383.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.129.348 2.471.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 517.010 328.982
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 9.504.320 5.550.320
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 14.369.057 556.539
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.334.631 1.317.261
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.461.623 1.201.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 5.062.609 1.407.040
ARA TOPLAM
59.187.419 27.322.660
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.187.419 27.322.660
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.169.731 1.969.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 3.169.731 1.969.454
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 164.297 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.334.028 1.969.454
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.521.447 29.292.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
83.517.484 64.984.386
Ödenmiş Sermaye
15 22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.928.575 3.479.808
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.928.575 3.479.808
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 11.151.021 4.577.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.222.446 -1.097.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.501.076 1.636.756
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.044.462 28.044.462
Net Dönem Karı veya Zararı
18.561.264 7.341.253
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.517.484 64.984.386
TOPLAM KAYNAKLAR
146.038.931 94.276.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 -701.910 4.577.126 1.187.299 20.096.719 8.397.200 58.038.541 58.038.541 58.038.541
Transferler
449.457 7.947.743 -8.397.200 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-395.408 7.341.253 6.945.845 6.945.845 6.945.845
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 -1.097.318 4.577.126 1.636.756 28.044.462 7.341.253 64.984.386 64.984.386 64.984.386
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 -1.097.318 4.577.126 1.636.756 28.044.462 7.341.253 64.984.386 64.984.386 64.984.386
Transferler
864.320 6.476.933 -7.341.253 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.128 6.573.895 18.561.264 25.010.031 25.010.031 25.010.031
Kar Payları
-6.476.933 -6.476.933 -6.476.933 -6.476.933
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 -1.222.446 11.151.021 2.501.076 28.044.462 18.561.264 83.517.484 83.517.484 83.517.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.561.264 7.341.253
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.448.767 -395.408
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 7.826.118 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -168.641 -494.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.208.710 98.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.208.710 98.852
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.448.767 -395.408
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.010.031 6.945.845
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
25.010.031 6.945.845http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001939


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0790 Değişim: 0,16%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2056 Değişim: 0,43%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2699
Açılış: 36,05
2.614,27 Değişim: -0,29%
Düşük 2.606,84 17.07.2024 Yüksek 2.642,99
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.