KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 18:24
KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 142.640.213 121.252.415 76.456.518 68.966.572
Satışların Maliyeti
16 -122.940.947 -115.184.233 -63.702.655 -66.039.059
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.699.266 6.068.182 12.753.863 2.927.513
BRÜT KAR (ZARAR)
19.699.266 6.068.182 12.753.863 2.927.513
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.546.831 -2.902.956 -2.001.375 -1.278.936
Pazarlama Giderleri
18 -409.296 -283.324 -292.363 -127.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.812.064 6.449.980 2.822.386 2.195.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.818.900 -5.329.587 -1.696.092 -2.333.660
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.736.303 4.002.295 11.586.419 1.382.733
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.736.303 4.002.295 11.586.419 1.382.733
Finansman Giderleri
24 -1.223.545 -510.488 -1.109.828 -240.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.512.758 3.491.807 10.476.591 1.142.528
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.318.839 -848.641 -2.933.098 -326.318
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.564.828 -554.938 -3.311.052 -265.892
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 245.989 -293.703 377.954 -60.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.193.919 2.643.166 7.543.493 816.210
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.193.919 2.643.166 7.543.493 816.210
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.193.919 2.643.166 7.543.493 816.210
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) ( kr ) 26 0,53600000 0,11620000 0,33160000 0,03590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.244.851 -10.787.585
Dönem Karı (Zararı)
12.193.919 2.643.166
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.193.919 2.643.166
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.387.458 4.065.353
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.009.641 1.045.282
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.838.877 363.505
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
620.824 -295.678
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-295.678
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
620.824
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.599.277 2.103.603
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 4.318.839 848.641
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.798.787 -15.948.549
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.454.875 7.808.750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 71.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.454.875 7.737.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.502.079 -14.204.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.502.079 -14.204.074
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.225.143 -14.764.626
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.505.902 17.288.230
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.770.649 16.135.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.735.253 1.152.566
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.877.408 -12.076.829
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.782.590 -9.240.030
Alınan Faiz
128.492 251.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -91.200 -517.404
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.575.031 -1.281.694
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-387.298 -457.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -387.298 -457.123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.147.258 -1.973.654
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.000.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
20.000.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.103.426 -1.913.476
Ödenen Faiz
-749.316 -60.178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.004.811 -13.218.362
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.706 162.220
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.006.517 -13.056.142
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.094.328 27.936.576
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.100.845 14.880.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 54.100.845 24.094.328
Ticari Alacaklar
33.862.523 17.336.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 33.862.523 17.336.035
Diğer Alacaklar
49.674 41.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 49.674 41.295
Stoklar
7 35.321.901 34.096.758
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.631.015 1.628.396
Diğer Dönen Varlıklar
11 2.537.142 43.971
ARA TOPLAM
129.503.100 77.240.783
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
129.503.100 77.240.783
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 13.039.109 13.384.428
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.914.013 3.092.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 277.483 376.098
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.677 4.767
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 456.942 178.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.690.224 17.035.717
TOPLAM VARLIKLAR
146.193.324 94.276.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 20.111.514 1.105.740
Ticari Borçlar
30.790.627 15.854.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 26.631.030 13.383.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.159.597 2.471.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 327.443 328.982
Diğer Borçlar
6.224.327 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,6 5.719.772 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 504.555 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 2.099.758 5.550.320
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 7.840.670 556.539
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 3.307.058 1.317.261
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.275.021 1.201.810
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.275.021 1.201.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.010.473 1.407.040
ARA TOPLAM
72.986.891 27.322.660
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.986.891 27.322.660
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.618.648 1.969.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.618.648 1.969.454
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.618.648 1.969.454
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.605.539 29.292.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.587.785 64.984.386
Ödenmiş Sermaye
15 22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.366.221 3.479.808
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.366.221 3.479.808
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 4.577.126 4.577.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.210.905 -1.097.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.501.076 1.636.756
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.044.462 28.044.462
Net Dönem Karı veya Zararı
12.193.919 7.341.253
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.587.785 64.984.386
TOPLAM KAYNAKLAR
146.193.324 94.276.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -701.910 1.187.299 20.096.719 8.397.200 58.038.541 58.038.541
Transferler
8.397.200 -8.397.200 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-395.401 2.643.166 2.247.765 2.247.765
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.097.311 1.187.299 28.493.919 2.643.166 60.286.306 60.286.306
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.097.318 1.636.756 28.044.462 7.341.253 64.984.386 64.984.386
Transferler
864.320 6.476.933 -7.341.253 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-113.587 12.193.919 12.080.332 12.080.332
Kar Payları
-6.476.933 -6.476.933 -6.476.933
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.210.905 2.501.076 28.044.462 12.193.919 70.587.785 70.587.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.193.919 2.643.166 7.543.493 816.210
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-113.587 -395.401 -54.648 -127.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -146.538 -494.251 -72.864 -159.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.951 98.850 18.216 31.819
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 32.951 98.850 18.216 31.819
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-113.587 -395.401 -54.648 -127.277
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.080.332 2.247.765 7.488.845 688.933
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.080.332 2.247.765 7.488.845 688.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955575


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6649 Değişim: 0,00%
Düşük 8,6551 21.09.2021 Yüksek 8,6740
Açılış: 8,6647
10,1738 Değişim: 0,13%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
490,86 Değişim: -0,15%
Düşük 490,10 21.09.2021 Yüksek 492,36
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.