KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 19:22
KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 46.139.515 40.186.518
Satışların Maliyeti
16 -42.994.851 -37.634.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.144.664 2.552.487
BRÜT KAR (ZARAR)
3.144.664 2.552.487
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.356.487 -720.078
Pazarlama Giderleri
18 -98.050 -94.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.811.041 1.187.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -737.570 -1.660.066
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.763.598 1.265.123
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 996 1.200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.933 -6.715
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.761.661 1.259.608
Finansman Giderleri
24 -26.626 -260.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.735.035 999.382
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-604.136 -300.497
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -552.116 -189.980
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -52.020 -110.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.130.899 698.885
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.130.899 698.885
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.130.899 698.885
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (kr) 26 0,09370000 0,03070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.255.444 28.567.970
Dönem Karı (Zararı)
2.130.899 698.885
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.130.899 698.885
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.896.923 -365.229
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 442.574 372.570
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
381.111 177.201
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-387.493 -469.117
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-365.764 -120.008
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-21.729 -349.109
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.854.658 -751.895
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 604.136 300.497
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22,23 1.937 5.515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.071.900 28.697.024
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.517.441 27.134.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.517.441 27.134.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.726.699 -357.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.726.699 -357.342
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.219.552 -3.473.561
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.705.125 8.129.162
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.443.948 8.640.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.261.177 -510.993
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.937.965 -2.735.490
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.937.965 -2.735.490
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.044.078 29.030.680
Alınan Faiz
362.401 373.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -11.689 -120.001
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 437.922 -716.022
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-564.453 -72.355
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,22,23 6.018 1.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -570.471 -73.655
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -9.855.866
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -9.450.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -9.450.000
Ödenen Faiz
0 -405.866
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.819.897 18.639.749
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-656.140 -101.465
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.476.037 18.538.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.457.888 9.475.833
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.981.851 28.014.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.981.851 20.457.888
Ticari Alacaklar
14.241.730 24.764.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 14.241.730 24.764.376
Diğer Alacaklar
564.377 59.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 564.377 59.211
Stoklar
7 21.229.693 14.010.141
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.143.102 4.627.459
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 493.512
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.704.526 6.812
ARA TOPLAM
60.865.279 64.419.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.865.279 64.419.399
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 13.778.454 13.583.507
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 577.803 652.809
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.591 414
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.364.848 14.236.730
TOPLAM VARLIKLAR
75.230.127 78.656.129
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
13.936.873 14.473.777
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 10.938.445 12.382.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.998.428 2.091.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 278.405 239.481
Diğer Borçlar
128.109 4.929
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 128.109 4.929
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 5.947.812 9.575.959
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 496.526 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.306.688 1.555.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 936.268 789.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 370.420 766.555
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 499.235 2.375.974
ARA TOPLAM
22.593.648 28.226.114
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.593.648 28.226.114
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 35.268 49.896
Uzun Vadeli Karşılıklar
768.640 644.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 768.640 644.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 57.063 23.908
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
860.971 718.523
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.454.619 28.944.637
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.775.508 49.711.492
Ödenmiş Sermaye
15 22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.878.484 3.945.367
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 3.878.484 3.945.367
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.577.126 4.577.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-698.642 -631.759
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 959.489 959.489
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.324.529 15.142.345
Net Dönem Karı veya Zararı
2.130.899 5.182.184
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.775.508 49.711.492
TOPLAM KAYNAKLAR
75.230.127 78.656.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 -631.989 1.320.481 725.589 11.569.138 3.807.107 41.272.433 0 41.272.433
Transferler
0 3.807.107 -3.807.107 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.270 698.885 651.615 651.615
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 -679.259 1.320.481 725.589 15.376.245 698.885 41.924.048 41.924.048
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 -631.759 4.577.126 959.489 15.142.345 5.182.184 49.711.492 0 49.711.492
Transferler
5.182.184 -5.182.184 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.883 2.130.899 2.064.016 0 2.064.016
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 -698.642 4.577.126 959.489 20.324.529 2.130.899 51.775.508 0 51.775.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.130.899 698.885
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-66.883 -47.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -85.748 -60.603
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.865 13.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 18.865 13.333
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-66.883 -47.270
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.064.016 651.615
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.064.016 651.615http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758928


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7513 Değişim: -0,05%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8327
Açılış: 32,7682
35,0671 Değişim: -0,07%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,1309
Açılış: 35,0901
2.441,65 Değişim: -0,66%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.