KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:42
KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 121.929.704 69.531.524 41.910.713 26.536.638
Satışların Maliyeti
17 -112.011.725 -65.252.210 -36.923.962 -25.218.917
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.917.979 4.279.314 4.986.751 1.317.721
BRÜT KAR (ZARAR)
9.917.979 4.279.314 4.986.751 1.317.721
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.636.518 -2.358.176 -1.038.096 -540.264
Pazarlama Giderleri
19 -285.557 -209.655 -96.263 -68.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 8.291.924 1.876.005 5.607.294 587.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.804.502 -1.438.853 -7.722.353 -421.350
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.483.326 2.148.635 1.737.333 874.755
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 71.670 23.061 70.470 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -6.715 -496 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.548.281 2.171.200 1.807.803 874.755
Finansman Giderleri
25 -314.578 -55.488 -29.155 -19.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.233.703 2.115.712 1.778.648 854.840
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.002.820 -452.837 -392.382 -171.536
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.787.727 -354.738 -1.452.293 -143.185
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 784.907 -98.099 1.059.911 -28.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.230.883 1.662.875 1.386.266 683.304
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.230.883 1.662.875 1.386.266 683.304
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.230.883 1.662.875 1.386.266 683.304
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kr) 27 0,14200000 0,07300000 0,06090000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 1.320.481 -571.589 555.556 8.149.475 3.589.696 37.525.726 37.525.726
Transferler
170.033 3.419.663 -3.589.696 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-264.004 1.662.875 1.398.871 1.398.871
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 1.320.481 -835.593 725.589 11.569.138 1.662.875 38.924.597 38.924.597
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 1.320.481 -631.989 725.589 11.569.138 3.807.107 41.272.433 41.272.433
Transferler
233.900 3.573.207 -3.807.107
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-124.610 3.230.883 3.106.273 3.106.273
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 1.320.481 -756.599 959.489 15.142.345 3.230.883 44.378.706 44.378.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.718.550 -11.025.778
Dönem Karı (Zararı)
3.230.883 1.662.875
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.230.883 1.662.875
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-571.050 1.656.127
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.170.409 1.319.888
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-187.960 334.110
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-661.630 -486.872
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.829.734 58.729
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.002.820 452.837
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -64.955 -22.565
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.724.651 -13.695.065
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.794.287 -4.877.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.794.287 -4.877.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.246.552 -380.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.246.552 -380.933
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.627.460 -4.396.269
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.477.770 -1.915.838
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.725.346 -2.279.342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.752.424 363.504
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.326.606 -2.124.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.384.484 -10.376.063
Alınan Faiz
655.709 475.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -314.542 -499.337
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.007.101 -625.999
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.012.624 -604.555
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
115.328 214.029
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -2.127.952 -818.584
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.855.866
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.450.000
Ödenen Faiz
-405.866
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.149.940 -11.630.333
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.152.265 43.396
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.302.205 -11.586.937
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.475.833 17.751.316
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.173.628 6.164.379


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.230.883 1.662.875 1.386.266 683.304
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-124.610 -264.004 -33.936 -137.899
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-124.610 -264.004 -33.936 -137.899
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 35.147 66.000 9.571 34.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 -159.757 -330.004 -43.507 -172.373
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-124.610 -264.004 -33.936 -137.899
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.106.273 1.398.871 1.352.330 545.405
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.106.273 1.398.871 1.352.330 545.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.173.628 9.475.833
Ticari Alacaklar
41.242.501 42.004.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 41.242.501 42.004.500
Diğer Alacaklar
47.184 23.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 47.184 23.602
Stoklar
7 21.169.841 14.542.381
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.368.560 2.136.551
Diğer Dönen Varlıklar
11 19.017 30.954
ARA TOPLAM
74.020.731 68.213.821
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.020.731 68.213.821
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 10.179.720 9.115.844
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 717.919 874.625
Peşin Ödenmiş Giderler
8 501 3.677
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.336.433 516.379
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.234.573 10.510.525
TOPLAM VARLIKLAR
86.255.304 78.724.346
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 0 9.612.266
Ticari Borçlar
29.482.373 17.209.909
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 26.136.710 14.411.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.345.663 2.798.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 229.058 249.012
Diğer Borçlar
77.239 66.255
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 77.239 66.255
Ertelenmiş Gelirler
8 6.296.063 5.249.218
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 1.442.391 661.765
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.689.407 1.669.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 691.753 594.094
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 997.654 1.075.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.841.830 1.869.468
ARA TOPLAM
41.058.361 36.586.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.058.361 36.586.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
753.390 755.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 753.390 755.707
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8 64.847 109.219
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
818.237 864.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.876.598 37.451.913
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.378.706 41.272.433
Ödenmiş Sermaye
16 22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
563.882 688.492
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
563.882 688.492
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 1.320.481 1.320.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-756.599 -631.989
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 959.489 725.589
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.142.345 11.569.138
Net Dönem Karı veya Zararı
3.230.883 3.807.107
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.378.706 41.272.433
TOPLAM KAYNAKLAR
86.255.304 78.724.346http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715981


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: -4,50% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.467 27.01.2021 Yüksek 1.541
Açılış: 1.536
7,3819 Değişim: 0,52%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,4109
Açılış: 7,3439
8,9346 Değişim: -0,04%
Düşük 8,9149 27.01.2021 Yüksek 8,9851
Açılış: 8,9383
438,72 Değişim: 0,37%
Düşük 435,65 27.01.2021 Yüksek 439,26
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.