" />

KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:49
KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 40.186.518 21.730.848
Satışların Maliyeti
17 -37.634.031 -18.971.601
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.552.487 2.759.247
BRÜT KAR (ZARAR)
2.552.487 2.759.247
Genel Yönetim Giderleri
18 -720.078 -797.742
Pazarlama Giderleri
-94.821 -58.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.187.601 859.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.660.066 -685.178
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.265.123 2.076.560
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.200 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.715 -309
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.259.608 2.076.251
Finansman Giderleri
25 -260.226 -15.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
999.382 2.060.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-300.497 -438.785
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -189.980 -475.390
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -110.517 36.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
698.885 1.621.883
DÖNEM KARI (ZARARI)
698.885 1.621.883
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
698.885 1.621.883
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (Kr) 27 0,03070000 0,07130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 -571.589 1.320.481 555.556 8.149.475 3.589.696 11.739.171 37.525.726 37.525.726
Transferler
3.589.696 -3.589.696 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.618 1.621.883 1.621.883 1.608.265 1.608.265
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 -585.207 1.320.481 555.556 11.739.171 1.621.883 13.361.054 39.133.991 39.133.991
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 -631.989 1.320.481 725.589 11.569.138 3.807.107 15.376.245 41.272.433 41.272.433
Transferler
3.807.107 -3.807.107 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.270 698.885 698.885 651.615 651.615
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 -679.259 1.320.481 725.589 15.376.245 698.885 16.075.130 41.924.048 41.924.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.567.970 -9.315.026
Dönem Karı (Zararı)
698.885 1.621.883
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
698.885 1.621.883
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-365.229 930.436
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 372.570 457.500
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
177.201 87.880
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-469.117 -230.274
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-120.008 -266.245
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-349.109 35.971
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-751.895 176.236
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 300.497 438.785
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.515 309
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23,24 5.515 309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.577.023 -11.964.690
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.134.255 -3.550.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
27.134.255 -3.550.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-357.342 -721.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-357.342 -721.674
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.473.561 -7.670.891
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-510.993 -114.247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-510.993 -114.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -120.001 -5.715
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.904.665 98.074
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.640.155 1.268.583
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.735.490 -1.170.509
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.910.679 -9.412.371
Alınan Faiz
373.313 266.245
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -716.022 -168.900
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-72.355 -72.177
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,23,24 1.300 612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -73.655 -72.789
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.855.866 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.450.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
30 -9.450.000 0
Ödenen Faiz
-405.866
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.639.749 -9.387.203
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-101.465 56.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.538.284 -9.330.671
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.475.833 17.751.316
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.014.117 8.420.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
698.885 1.621.883
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.270 -13.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -60.603 -17.023
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 13.333 3.405
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.270 -13.618
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
651.615 1.608.265
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
651.615 1.608.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 28.014.117 9.475.833
Ticari Alacaklar
15.188.907 42.004.500
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.188.907 42.004.500
Diğer Alacaklar
23.950 23.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 23.950 23.602
Stoklar
7 18.015.942 14.542.381
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.435.894 2.136.551
Diğer Dönen Varlıklar
11 89.721 30.954
ARA TOPLAM
63.768.531 68.213.821
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
63.768.531 68.213.821
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 8.865.213 9.115.844
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 819.526 874.625
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.561 3.677
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 419.195 516.379
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.106.495 10.510.525
TOPLAM VARLIKLAR
73.875.026 78.724.346
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 0 9.612.266
Ticari Borçlar
24.464.969 17.209.909
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 23.051.519 14.411.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.413.450 2.798.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 240.849 249.012
Diğer Borçlar
152.287 66.255
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 152.287 66.255
Ertelenmiş Gelirler
8 4.264.183 5.249.218
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 135.723 661.765
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.563.310 1.669.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 716.200 594.094
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 847.110 1.075.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 288.493 1.869.468
ARA TOPLAM
31.109.814 36.586.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.109.814 36.586.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
8 94.590 109.219
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 746.574 755.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 746.574 755.707
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
841.164 864.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.950.978 37.451.913
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.924.048 41.272.433
Ödenmiş Sermaye
16 22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
641.222 688.492
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
641.222 688.492
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 1.320.481 1.320.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-679.259 -631.989
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 725.589 725.589
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.376.245 11.569.138
Net Dönem Karı veya Zararı
698.885 3.807.107
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.924.048 41.272.433
TOPLAM KAYNAKLAR
73.875.026 78.724.346http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679562


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9139 Değişim: 0,05%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8506 Değişim: -0,06%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.532,36 Değişim: -0,10%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.