KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2023 - 10:18
KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.800.000 1.357.543 -104.340 1.205.389 14.110.998 91.754.930 129.124.520 129.124.520
Transferler
20 1.229.950 90.524.980 -91.754.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -291.576 7.894.968 7.603.392 7.603.392
Sermaye Arttırımı
20 2.551.260 2.551.260 2.551.260
Kar Payları
20 -3.750.000 -3.750.000 -3.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23.351.260 1.357.543 -395.916 2.435.339 100.885.978 7.894.968 135.529.172 135.529.172
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.351.260 1.357.543 -395.916 2.435.339 100.885.978 7.894.968 135.529.172 135.529.172
Transferler
20 5.789.429 2.105.539 -7.894.968 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -486.545 63.177.072 62.690.527 62.690.527
Sermaye Arttırımı
20 7.648.740 7.648.740 7.648.740
Kar Payları
20 -14.500.000 -14.500.000 -14.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
31.000.000 1.357.543 -882.461 8.224.768 88.491.517 63.177.072 191.368.439 191.368.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-95.848.115 53.546.959
Dönem Karı (Zararı)
63.177.072 7.894.968
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.114.724 17.952.834
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 824.504 685.270
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 175.935 6.405.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 554.365 373.987
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 6.083.848
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 -378.430 -52.610
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
245.050 258.585
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 245.050 258.585
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.228.382 -790.398
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 21.097.617 11.394.152
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-152.214.779 32.995.602
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -25.144.147 61.127.936
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -166.341.568 10.638.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-11 -13.803.040 -1.672.620
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 43.239.224 -13.672.171
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-12-13 9.834.752 -23.426.024
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-67.922.983 58.843.404
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -27.925.132 -5.296.445
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-922.136 -438.321
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -922.136 -438.321
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.928.715 -22.877.246
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 7.648.740 2.551.260
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 110.070.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -21.385.916
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -290.025 -292.590
Ödenen Temettüler
20 -14.500.000 -3.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.158.464 30.231.392
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.158.464 30.231.392
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 30.992.678 761.286
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 37.151.142 30.992.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 37.151.142 30.992.678
Finansal Yatırımlar
6 91.845.967 63.233.216
Ticari Alacaklar
7 255.904.117 89.562.549
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 68 2.443.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 255.904.049 87.119.163
Diğer Alacaklar
8 842.166 467.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 842.166 467.557
Türev Araçlar
10 1.556.227 5.024.831
Peşin Ödenmiş Giderler
11 387.170 188.706
Diğer Dönen Varlıklar
12 16.552
ARA TOPLAM
387.686.789 189.486.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
387.686.789 189.486.089
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.652.254 1.652.254
Diğer Alacaklar
8 24.915.277 11.668.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.915.277 11.668.758
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 2.729.413 1.501.031
Maddi Duran Varlıklar
15 7.850.856 7.607.346
Binalar
15 5.288.890 5.413.334
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 1.446.740 1.079.864
Taşıtlar
15 51.014
Mobilya ve Demirbaşlar
15 47.758 72.870
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 846.162 923.875
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 221.306 66.389
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.147.800 22.429.389
TOPLAM VARLIKLAR
424.834.589 211.915.478
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 112.800.000 2.730.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 112.800.000 2.730.000
Banka Kredileri
16 112.800.000 2.730.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 288.115 255.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 288.115 255.490
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 288.115 255.490
Ticari Borçlar
7 98.304.801 55.065.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 3.203.299 360.335
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 95.101.502 54.705.242
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 666.519 187.322
Diğer Borçlar
8 11.497 219
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.497 219
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 30.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 8.792.241 3.539.108
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.433.615 6.459.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 539.865 306.043
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 5.893.750 6.153.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.997.259 1.283.497
ARA TOPLAM
229.294.047 69.550.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
229.294.047 69.550.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 1.015.068 946.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 1.015.068 946.790
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.015.068 946.790
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.818.664 909.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.818.664 909.678
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.338.371 4.979.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.172.103 6.836.040
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
233.466.150 76.386.306
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
191.368.439 135.529.172
Ödenmiş Sermaye
20 31.000.000 23.351.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
475.082 961.627
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
475.082 961.627
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 8.224.768 2.435.339
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 88.491.517 100.885.978
Net Dönem Karı veya Zararı
63.177.072 7.894.968
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
191.368.439 135.529.172
TOPLAM KAYNAKLAR
424.834.589 211.915.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 11.646.329.674 6.449.855.233
Satışların Maliyeti
21 -11.551.013.120 -6.416.762.628
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
95.316.554 33.092.605
BRÜT KAR (ZARAR)
95.316.554 33.092.605
Genel Yönetim Giderleri
22 -20.022.937 -13.703.277
Pazarlama Giderleri
22 -5.795.561 -3.111.455
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 86.739 69.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -6.083.848
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.584.795 10.263.408
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 995.748
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 1.228.382 790.398
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.813.177 12.049.554
Finansman Gelirleri
25 15.850.866 10.007.744
Finansman Giderleri
25 -2.389.354 -2.768.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
84.274.689 19.289.120
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.097.617 -11.394.152
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -24.576.636 -27.925.132
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 3.479.019 16.530.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.177.072 7.894.968
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.177.072 7.894.968
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
63.177.072 7.894.968
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-486.545 -291.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-648.727 -364.470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
162.182 72.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
162.182 72.894
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-486.545 -291.576
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.690.527 7.603.392
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
62.690.527 7.603.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114707


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.