" />

KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 10:31
KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -64.330 1.072.783 6.265.298 13.202.735 30.976.486 30.976.486
Transferler
20 132.606 13.070.129 -13.202.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -89.893 44.972.092 44.882.199 44.882.199
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -154.223 1.205.389 19.335.427 44.972.092 75.858.685 75.858.685
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.800.000 1.357.543 -104.340 1.205.389 14.110.998 91.754.930 129.124.520 129.124.520
Transferler
20 1.229.950 90.524.980 -91.754.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -215.878 -1.559.191 -1.775.069 -1.775.069
Sermaye Arttırımı
20 2.551.260 2.551.260 2.551.260
Kar Payları
20 -3.750.000 -3.750.000 -3.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23.351.260 1.357.543 -320.218 2.435.339 100.885.978 -1.559.191 126.150.711 126.150.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.211.365 -15.331.814
Dönem Karı (Zararı)
-1.559.191 44.972.092
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.285.869 13.173.918
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 424.410 236.339
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 147.987 117.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 147.987 117.983
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
73.044 45.953
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 73.044 45.953
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -602.763 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 6.243.191 13.271.517
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-497.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
55.831.827 -73.136.885
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 70.172.498 -57.855.298
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 20.416.926 -11.692.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-11 5.417.400 -2.486.773
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -15.825.284 -243.266
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-12-13 -24.349.713 -859.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.558.505 -14.990.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-50.695
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -5.296.445 -340.939
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-391.015 -1.270.465
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -450.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.600.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 5.600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -391.015 -6.420.465
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.667.218 16.566.310
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 2.551.260 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 16.621.996
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -21.385.916 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -82.562 -55.686
Ödenen Temettüler
-3.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.153.132 -35.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.153.132 -35.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 761.286 318.171
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZER

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 32.914.418 761.286
Finansal Yatırımlar
6 54.646.840 127.446.936
Ticari Alacaklar
7 79.784.104 100.201.030
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 2.271.897 2.160.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 77.512.207 98.040.864
Diğer Alacaklar
8 485.564 495.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 485.564 495.727
Türev Araçlar
10 4.566.645 1.939.047
Peşin Ödenmiş Giderler
11 278.558 129.663
Diğer Dönen Varlıklar
12 16.552
ARA TOPLAM
172.692.681 230.973.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
172.692.681 230.973.689
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.652.254 1.652.254
Diğer Alacaklar
8 4.470.879 10.043.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.470.879 10.043.563
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 1.313.396 710.633
Maddi Duran Varlıklar
15 7.313.054 7.346.448
Binalar
15 5.444.445 5.537.778
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 1.106.088 1.029.386
Taşıtlar
15 66.319 112.232
Mobilya ve Demirbaşlar
15 74.828 38.861
Faaliyet Kiralamasına Konu 14.749.583 19.752.898
TOPLAM VARLIKLAR
187.442.264 250.726.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 2.730.000 20.780.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 2.730.000 20.780.000
Banka Kredileri
16 2.730.000 20.780.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 79.120 3.411.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 79.120 3.411.932
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 icari Borçlar
28 255.529 226.107
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 52.656.935 68.511.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 91.605 250.399
Diğer Borçlar
8 1.179 5.003
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.179 5.003
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 39.600 1.025.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 309.157 3.646.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
191.275 212.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 165.232 129.274
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 26.043 83.203
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 137.460 895.695
ARA TOPLAM
56.491.860 98.965.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.491.860 98.965.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 639.802 652.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 639.802 652.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 639.802 652.422
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 731.781 400.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 731.781 400.600
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 3.428.110 21.583.446
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.799.693 22.636.468
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.291.553 121.602.067
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
126.150.711 129.124.520
Ödenmiş Sermaye
20 23.351.260 20.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.037.325 1.253.203
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.037.325 1.253.203
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 2.435.339 1.205.389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 100.885.978 14.110.998
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.559.191 91.754.930
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
126.150.711 129.124.520
TOPLAM KAYNAKLAR
187.442.264 250.726.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 2.518.166.750 4.733.078.342 596.676.975 2.242.455.054
Satışların Maliyeti
21 -2.502.755.312 -4.718.237.488 -594.358.300 -2.236.284.384
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.411.438 14.840.854 2.318.675 6.170.670
BRÜT KAR (ZARAR)
15.411.438 14.840.854 2.318.675 6.170.670
Genel Yönetim Giderleri
22 -8.363.982 -5.350.180 -2.480.195 -2.112.196
Pazarlama Giderleri
22 -2.069.858 -1.842.621 -668.679 -608.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 65.342 188.259 2.940 177.432
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.042.940 7.836.312 -827.259 3.627.289
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 995.748 497.874 497.874
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 602.763 237.238
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.641.451 8.334.186 -590.021 4.125.163
Finansman Gelirleri
25 8.114.808 51.150.176 2.347.930 31.120.802
Finansman Giderleri
25 -10.072.259 -1.240.753 -834.593 -603.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.684.000 58.243.609 923.316 34.642.572
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.243.191 -13.271.517 -248.490 -7.765.872
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -24.344.557 -1.834.143 -402.071 -892.903
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 18.101.366 -11.437.374 153.581 -6.872.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.559.191 44.972.092 674.826 26.876.700
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.559.191 44.972.092 674.826 26.876.700
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.559.191 44.972.092 674.826 26.876.700
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-215.878 -89.893 -11.147 -10.364
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-269.848 -115.247 -13.934 -13.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
53.970 25.354 2.787 2.923
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
53.970 25.354 2.787 2.923
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-215.878 -89.893 -11.147 -10.364
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.775.069 44.882.199 663.679 26.866.336
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.775.069 44.882.199 663.679 26.866.336http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972684


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0683 Değişim: 0,08%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,0942
Açılış: 33,0413
36,0049 Değişim: 0,18%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1207
Açılış: 35,9402
2.562,76 Değişim: 0,46%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.