KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 10:55
KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
er veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -47.923 1.072.783 7.486.962 -1.221.664 17.790.158 17.790.158
Transferler
20 -1.221.664 1.221.664
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 17.988 13.986.952 14.004.940 14.004.940
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 29.935 1.072.783 6.265.298 13.986.952 31.795.098 31.795.098
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -64.330 1.072.783 6.265.298 13.202.735 30.976.486 30.976.486
Transferler
20 132.606 13.070.129 -13.202.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -89.893 44.972.092 44.882.199
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -154.223 1.205.389 19.335.427 44.972.092 75.858.685 75.858.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.331.814 8.290.381
Dönem Karı (Zararı)
44.972.092 13.986.952
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.173.918 3.463.979
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 236.339 741.014
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 117.983 28.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 117.983 28.728
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 45.953 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 45.953
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 13.271.517 2.671.175
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -497.874
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-73.136.885 -9.118.734
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -57.855.298 -11.221.811
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.692.291 5.935.144
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-11 -2.486.773 -3.591.603
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -243.266 -233.633
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-12-13 -859.257 -6.831
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.990.875 8.332.197
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -340.939
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-41.816
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.270.465 -70.353
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -450.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.600.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 5.600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -6.420.465 -70.353
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.566.310 -8.310.134
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 16.621.996
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -8.310.134
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -55.686
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.969 -90.106
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.969 -90.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 318.171 287.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 282.202 197.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 282.202 318.171
Finansal Yatırımlar
6 87.228.384 30.382.042
Ticari Alacaklar
7 47.137.057 35.444.766
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 178.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 46.958.651 35.444.766
Diğer Alacaklar
8 384.892 646.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 384.892 646.050
Türev Araçlar
10 1.335.802 326.846
Peşin Ödenmiş Giderler
11 249.318 71.403
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 340.939
ARA TOPLAM
136.617.655 67.530.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.617.655 67.530.217
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 744.711 294.711
Diğer Alacaklar
8 6.402.328 3.490.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.402.328 3.490.335
Maddi Duran Varlıklar
14 7.353.248 4.777.626
Binalar
14 5.568.889 3.608.504
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.039.910 312.545
Taşıtlar
14 127.537 173.450
Mobilya ve Demirbaşlar
14 37.595 45.845
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
14 542.650 584.179
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 36.667 53.103
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.038
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.500.287 8.563.710
TOPLAM VARLIKLAR
151.117.942 76.093.927
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 25.123.000 13.035.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 25.123.000 13.035.000
Banka Kredileri
16 25.123.000 13.035.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 1.437.243 243.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 1.437.243 243.905
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 67.255 243.905
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 1.369.988
Ticari Borçlar
7 26.635.978 26.879.244
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 441.401 304.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 26.194.577 26.574.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 130.896
Diğer Borçlar
8 260 570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 260 570
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.573.622
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 884.262 340.939
Kısa Vadeli Karşılıklar
147.321 110.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 112.892 74.172
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 34.429 36.590
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 227.896 345.697
ARA TOPLAM
56.160.478 40.956.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.160.478 40.956.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 3.903.523 572.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 3.903.523 572.598
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 567.607 572.598
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 3.335.916
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 452.450 257.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 452.450 257.940
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 14.742.806 3.330.786
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.098.779 4.161.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.259.257 45.117.441
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.858.685 30.976.486
Ödenmiş Sermaye
20 10.500.000 10.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-154.223 -64.330
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-154.223 -64.330
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.205.389 1.072.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 19.335.427 6.265.298
Net Dönem Karı veya Zararı
44.972.092 13.202.735
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.858.685 30.976.486
TOPLAM KAYNAKLAR
151.117.942 76.093.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 4.733.078.342 2.069.855.641 2.242.455.054 614.601.666
Satışların Maliyeti
21 -4.718.237.488 -2.060.662.175 -2.236.284.384 -609.025.257
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.840.854 9.193.466 6.170.670 5.576.409
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
14.840.854 9.193.466 6.170.670 5.576.409
Genel Yönetim Giderleri
22 -5.350.180 -4.767.102 -2.112.196 -1.457.615
Pazarlama Giderleri
22 -1.842.621 -1.286.874 -608.617 -462.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 188.259 62.954 177.432 -5.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -37.309 -37.309
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.836.312 3.165.135 3.627.289 3.613.477
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 497.874 0 497.874 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.334.186 3.165.135 4.125.163 3.613.477
Finansman Gelirleri
25 51.150.176 15.040.610 31.120.802 6.187.865
Finansman Giderleri
25 -1.240.753 -1.547.618 -603.393 -343.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.243.609 16.658.127 34.642.572 9.457.995
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.271.517 -2.671.175 -7.765.872 -1.146.832
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.834.143 -892.903
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -11.437.374 -2.671.175 -6.872.969 -1.146.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.972.092 13.986.952 26.876.700 8.311.163
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.972.092 13.986.952 26.876.700 8.311.163
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.972.092 13.986.952 26.876.700 8.311.163
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-89.893 -17.988 -10.364 3.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-115.247 -23.062 -13.287 4.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.354 5.074 2.923 -1.071
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25.354 5.074 2.923 -1.071
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-89.893 -17.988 -10.364 3.800
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.882.199 13.968.964 26.866.336 8.314.963
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.882.199 13.968.964 26.866.336 8.314.963http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884269


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2819 Değişim: 0,12%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3232
Açılış: 8,2722
10,0927 Değişim: 0,54%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1597
Açılış: 10,0384
489,47 Değişim: 0,20%
Düşük 485,84 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.