KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 14:12
KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -57.439 11.534 1.065.675 2.644.028 4.850.042 19.013.840 19.013.840
Transferler
7.108 4.842.934 -4.850.042
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.516 -11.534 -1.221.664 -1.223.682 -1.223.682
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -47.923 1.072.783 7.486.962 -1.221.664 17.790.158 17.790.158
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -47.923 1.072.783 7.486.962 -1.221.664 17.790.158 17.790.158
Transferler
-1.221.664 1.221.664
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.362 12.625.989 12.612.627 12.612.627
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -61.285 1.072.783 6.265.298 12.625.989 30.402.785 30.402.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.554.562 -5.050.383
Dönem Karı (Zararı)
34 12.625.989 -1.221.664
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 12.625.989 -1.221.664
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.087.990 -138.180
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
48 989.190 280.862
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48-55 131.651 105.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
131.651 105.580
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.984.280 -513.088
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
34 -17.131 -11.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.089.689 -3.522.037
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -10.351.074 4.223.906
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.648.156 -3.937.575
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 19
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.648.175 -3.937.575
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 -165.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-33 -3.104.913 176.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-33 -3.104.913 176.462
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.013.659 -3.648.966
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 104.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.909.409 -3.648.966
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-31-33 165.870 -335.864
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 165.870 -335.864
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.624.290 -4.881.881
Ödenen Faiz
60.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
50 -130.144 -168.502
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-261.266 -178.544
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -261.266 -178.544
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -261.266 -178.544
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.262.503 4.977.943
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22-23-25 -3.262.503 4.977.943
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.793 -250.984
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.793 -250.984
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 287.378 700.133
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 318.171 449.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 318.171 287.378
Finansal Yatırımlar
8 30.382.042 20.030.968
Ticari Alacaklar
9 35.444.766 30.796.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 35.444.766 30.796.591
Diğer Alacaklar
7 646.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 646.050
Türev Araçlar
12 326.846 161.771
Peşin Ödenmiş Giderler
15 35.066 48.882
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 340.939 80.737
Diğer Dönen Varlıklar
33 36.337 34.326
ARA TOPLAM
67.530.217 51.440.672
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.530.217 51.440.672
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 294.711 294.711
Diğer Alacaklar
11 3.490.335 1.280.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.490.335 1.280.907
Maddi Duran Varlıklar
20 4.054.811 4.198.555
Binalar
20 2.888.504 3.696.329
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 309.730 163.188
Taşıtlar
20 173.450 234.667
Mobilya ve Demirbaşlar
20 45.845 65.706
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
584.179
Diğer Maddi Duran Varlıklar
20 53.103 38.665
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.038
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.840.895 5.774.173
TOPLAM VARLIKLAR
75.371.112 57.214.845
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 13.106.997 15.329.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 13.106.997 15.329.000
Banka Kredileri
22 13.035.000 15.329.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 71.997
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 171.908 970.635
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 171.908 970.635
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 174.340 1.049.910
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 -2.432 -79.275
Ticari Borçlar
9 26.879.244 21.865.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 304.644 200.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 26.574.600 21.665.190
Diğer Borçlar
11 570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 570
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 340.939
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 110.762 97.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 74.172 70.288
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 36.590 26.732
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 345.697 190.255
ARA TOPLAM
40.956.117 38.452.494
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.956.117 38.452.494
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25-26 572.598 169.776
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
572.598
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 572.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 169.776
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25 172.208
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 -2.432
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 252.106 254.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 252.106 254.483
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
55 3.187.506 547.934
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.012.210 972.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.968.327 39.424.687
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.402.785 17.790.158
Ödenmiş Sermaye
34 10.500.000 10.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -61.285 -47.923
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -61.285 -47.923
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 1.072.783 1.072.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 6.265.298 7.486.962
Net Dönem Karı veya Zararı
34 12.625.989 -1.221.664
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.402.785 17.790.158
TOPLAM KAYNAKLAR
75.371.112 57.214.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
45 2.919.696.675 2.998.607.137
Satışların Maliyeti
46 -2.907.841.871 -2.990.804.474
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.854.804 7.802.663
BRÜT KAR (ZARAR)
11.854.804 7.802.663
Genel Yönetim Giderleri
48 -7.040.114 -5.432.848
Pazarlama Giderleri
48 -1.746.092 -1.531.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
50 152.782 203.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
50 -37.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.184.072 1.041.397
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
51 151.519
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.184.072 1.192.916
Finansman Gelirleri
52 15.283.304 1.609.815
Finansman Giderleri
52 -2.857.107 -4.537.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.610.269 -1.734.752
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.984.280 513.088
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
55 -340.939
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
55 -2.643.341 513.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.625.989 -1.221.664
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.625.989 -1.221.664
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.625.989 -1.221.664
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN PAY BAŞINA KAYIP/KAZANÇ 57 1,20250000 -0,11630000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.362 9.516
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.131 12.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.769 -2.684
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.769 -2.684
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -11.534
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 -14.787
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 -14.787
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.253
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.253
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.362 -2.018
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.639.351 -1.223.682
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.639.351 -1.223.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822705


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 0,00% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5396 Değişim: 0,04%
Düşük 9,5112 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0888 Değişim: 0,20%
Düşük 11,0486 27.10.2021 Yüksek 11,1017
Açılış: 11,067
548,52 Değişim: -0,26%
Düşük 547,83 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.