KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 11:28
KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -57.439 11.534 1.065.675 2.644.028 4.850.042 19.013.840 19.013.840
Transferler
7.108 4.842.934 -4.850.042
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.190 -11.534 1.298.765 1.288.421 1.288.421
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -56.249 1.072.783 7.486.962 1.298.765 20.302.261 20.302.261
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -47.923 1.072.783 7.486.962 -1.221.664 17.790.158 17.790.158
Transferler
-1.221.664 1.221.664
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.988 13.986.952 14.004.940 14.004.940
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -29.935 1.072.783 6.265.298 13.986.952 31.795.098 31.795.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.290.381 -5.856.834
Dönem Karı (Zararı)
33 13.806.471 1.298.765
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 13.806.471 1.298.765
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.450.688 536.886
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 741.014 209.305
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
76.483
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
76.483
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47-54 28.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.728
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 2.657.884 262.632
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
33 23.062 -11.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.924.962 -7.571.446
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -11.221.811 -1.657.897
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.608.781 -1.766.383
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 19
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 5.608.762 -1.766.383
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 -142.566
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-32 -3.122.674 -465.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-32 -3.122.674 -465.952
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -233.633 -3.401.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 125.605 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -359.238 -3.401.626
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-30-32 186.941 -279.588
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 186.941 -279.588
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.332.197 -5.735.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -41.816 -121.039
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.353 -140.176
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -70.353 -140.176
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -70.353 -140.176
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.310.134 5.513.617
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22-23-25 -8.310.134 5.513.617
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-90.106 -483.393
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-90.106 -483.393
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 287.378 700.134
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 197.272 216.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 197.272 287.378
Finansal Yatırımlar
8 31.252.779 20.030.968
Ticari Alacaklar
9 24.861.466 30.796.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 24.861.466 30.796.591
Diğer Alacaklar
366.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 366.603
Türev Araçlar
12 304.337 161.771
Peşin Ödenmiş Giderler
15 156.068 48.882
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 157.901 80.737
Diğer Dönen Varlıklar
32 168.486 34.326
ARA TOPLAM
57.464.912 51.440.672
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.464.912 51.440.672
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 294.711 294.711
Diğer Alacaklar
11 4.043.988 1.280.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.043.988 1.280.907
Maddi Duran Varlıklar
20 3.527.895 4.198.555
Binalar
20 3.090.460 3.696.329
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 154.451 163.188
Taşıtlar
20 188.754 234.667
Mobilya ve Demirbaşlar
20 51.210 65.706
Diğer Maddi Duran Varlıklar
20 43.020 38.665
Peşin Ödenmiş Giderler
15 843
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.867.437 5.774.173
TOPLAM VARLIKLAR
65.332.349 57.214.845
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 7.735.000 15.329.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.735.000 15.329.000
Banka Kredileri
22 7.735.000 15.329.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 424.277 970.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 424.277 970.635
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 436.284 1.049.910
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 -12.007 -79.275
Ticari Borçlar
9 21.631.953 21.865.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 325.999 200.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 21.305.954 21.665.190
Diğer Borçlar
11 26.625
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 26.625
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 94.735 97.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 77.966 70.288
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 16.769 26.732
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 166.762 190.255
ARA TOPLAM
30.079.352 38.452.494
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.079.352 38.452.494
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 169.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 169.776
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25 172.208
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 -2.432
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 233.716 254.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 233.716 254.483
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 3.224.183 547.934
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.457.899 972.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.537.251 39.424.687
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.795.098 17.790.158
Ödenmiş Sermaye
33
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -29.935 -47.923
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 1.072.783 1.072.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 6.265.298 7.486.962
Net Dönem Karı veya Zararı
33 13.986.952 -1.221.664
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.795.098 17.790.158
TOPLAM KAYNAKLAR
65.332.349 57.214.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 2.069.855.641 2.034.076.296 614.601.666 803.552.309
Satışların Maliyeti
45 -2.060.662.175 -2.027.779.306 -609.025.257 -800.890.416
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.193.466 6.296.990 5.576.409 2.661.893
BRÜT KAR (ZARAR)
9.193.466 6.296.990 5.576.409 2.661.893
Genel Yönetim Giderleri
47 -4.767.102 -3.897.674 -1.457.615 -1.328.402
Pazarlama Giderleri
47 -1.286.874 -1.150.523 -462.179 -363.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 62.954 127.676 -5.829 22.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -37.309 -37.309 2.565
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.165.135 1.376.469 3.613.477 995.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 113.640 37.880
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.165.135 1.490.109 3.613.477 1.033.077
Finansman Gelirleri
51 15.040.610 1.255.039 6.187.865 199.917
Finansman Giderleri
51 -1.547.618 -1.183.751 -343.347 -296.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.658.127 1.561.397 9.457.995 936.138
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.671.175 -262.632 -1.146.832 -10.924
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -2.671.175 -262.632 -1.146.832 -10.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.986.952 1.298.765 8.311.163 925.214
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.986.952 1.298.765 8.311.163 925.214
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.986.952 1.298.765 8.311.163 925.214
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN PAY BAŞINA KAYIP/KAZANÇ 56 1,33210000 0,12370000 0,79150000 0,08810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.988 1.190 3.800 -12.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.062 1.526 4.871 -16.638
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.074 -336 -1.071 3.660
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.074 -336 -1.071 3.660
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -11.534 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 -14.787 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-14.787 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.253
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.253
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.988 -10.344 3.800 -12.978
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.968.964 1.288.421 8.314.963 912.236
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.968.964 1.288.421 8.314.963 912.236http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794730


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.