KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 13:40
KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -57.439 11.534 1.065.675 2.644.028 4.850.042 19.013.840 19.013.840
Transferler
4.850.042 -4.850.042
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.484 -11.534 3.020.683 3.021.633 3.021.633
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -44.955 1.065.675 7.494.070 3.020.683 22.035.473 22.035.473
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -47.923 1.072.783 7.486.962 -1.221.664 17.790.158 17.790.158
Transferler
-1.221.664 1.221.664
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.820 2.470.268 2.479.088 2.479.088
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -39.103 1.072.783 6.265.298 2.470.268 20.269.246 20.269.246


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.675.940 -2.878.108
Dönem Karı (Zararı)
2.470.268 3.020.683
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.470.268 3.020.683
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
872.782 781.925
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 254.440 68.474
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-17.730 -48.565
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 93.928 45.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
93.928 45.402
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 553.452 728.148
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.308 -11.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.536.697 -6.680.716
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -3.323.732 -4.663.634
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 447.743 -1.779.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
447.726 -1.779.421
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8-11-12 -703.810 -444.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-703.810 -444.789
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.945.128 434.636
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.505
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.939.623 434.636
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8-11-12 97.974 -227.508
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
97.974 -227.508
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.806.353 -2.878.108
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -130.413
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.099 -23.172
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -35.099 -23.172
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.099 -23.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
482.929 2.501.476
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 482.929 2.501.476
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.123.770 -399.804
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.123.770 -399.804
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 449.149 700.133
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.572.919 300.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.572.919 449.149
Finansal Yatırımlar
5 23.496.420 20.030.968
Ticari Alacaklar
6 30.348.867 30.796.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 2 19
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 30.348.865 30.796.591
Peşin Ödenmiş Giderler
8 278.187 48.882
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 102.697 80.737
Diğer Dönen Varlıklar
12 112.000 34.326
ARA TOPLAM
56.911.090 51.440.672
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.911.090 51.440.672
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 294.711 294.711
Diğer Alacaklar
7 1.653.362 1.280.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.653.362 1.280.907
Maddi Duran Varlıklar
9 3.979.215 4.198.555
Binalar
9 3.494.373 3.696.329
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 151.876 163.188
Taşıtlar
9 219.363 234.667
Mobilya ve Demirbaşlar
9 62.060 65.706
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 51.543 38.665
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.416
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.929.704 5.774.173
TOPLAM VARLIKLAR
62.840.794 57.214.845
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 16.044.000 15.329.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 16.044.000 15.329.000
Banka Kredileri
13 16.044.000 15.329.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
908.340 970.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 908.340 970.635
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 960.173 1.049.910
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 -51.833 -79.275
Ticari Borçlar
6 23.810.712 21.865.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 205.899 200.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 23.604.813 21.665.190
Diğer Borçlar
7 567
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 567
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 156.663 97.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 81.170 70.288
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 75.493 26.732
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 238.901 190.255
ARA TOPLAM
41.159.183 38.452.494
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.159.183 38.452.494
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
169.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
169.776
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 172.208
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 -2.432
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 308.491 254.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 308.491 254.483
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.103.874 547.934
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.412.365 972.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.571.548 39.424.687
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.269.246 17.790.158
Ödenmiş Sermaye
16 10.500.000 10.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-39.103 -47.923
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.103 -47.923
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.072.783 1.072.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 6.265.298 7.486.962
Net Dönem Karı veya Zararı
16 2.470.268 -1.221.664
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.269.246 17.790.158
TOPLAM KAYNAKLAR
62.840.794 57.214.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 978.400.865 648.065.356
Satışların Maliyeti
17 -976.406.227 -644.739.490
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.994.638 3.325.866
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.994.638 3.325.866
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.734.569 -1.288.487
Pazarlama Giderleri
18 -416.666 -390.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 27.178 52.065
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-129.419 1.699.206
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 37.880
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-129.419 1.737.086
Finansman Gelirleri
21 3.476.282 2.282.063
Finansman Giderleri
21 -323.143 -270.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.023.720 3.748.831
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-553.452 -728.148
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-130.413
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -553.452 -597.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23 2.470.268 3.020.683
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.470.268 3.020.683
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.470.268 3.020.683
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN PAY BAŞINA KAYIP/KAZANÇ 24 0,23530000 0,28770000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.820 12.484
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.308 16.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.488 -3.521
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.488 -3.521
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -11.534
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-14.787
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-14.787
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.253
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.820 950
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.479.088 3.021.633
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.479.088 3.021.633http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758642


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.