KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 - 14:08
KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.890.337 -143.806 6.388 923.402 5.446.199 -1.450.344 13.672.176 13.672.176
Diğer Düzeltmeler
213.174 213.174 213.174
Transferler
142.273 -1.379.443 1.237.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.016 3.861.737 3.922.753 3.922.753
Sermaye Arttırımı
1.609.663 1.609.663 1.609.663
Kar Payları
-1.422.727 -1.422.727 -1.422.727
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -82.790 6.388 1.065.675 2.644.029 5.861.737 17.995.039 17.995.039
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -57.439 11.534 1.065.675 2.644.028 4.850.042 19.013.840 19.013.840
Transferler
7.108 4.842.934 -4.850.042
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.190 -11.534 1.298.765 1.288.421 1.288.421
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -56.249 1.072.783 7.486.962 1.298.765 20.302.261 20.302.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.856.833 -1.948.047
Dönem Karı (Zararı)
1.298.765 3.861.737
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
536.886 1.122.754
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,17 209.305 161.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13,14 76.483 35.403
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 262.632 926.322
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.571.445 -6.766.765
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -1.657.896 -8.799.052
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.766.383 -7.100.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7,8,12 -465.952 -1.100.966
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.401.626 10.380.920
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,12 -279.588 -63.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-84.351
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.735.794 -1.782.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-121.039 -165.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9 -140.176 -62.608
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -140.176 -62.608
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10 5.513.617 3.019.143
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.609.663
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.513.617 2.832.207
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
-1.422.727
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-483.392 1.008.488
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-483.392 1.008.488
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 700.133 2.458.214
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 216.741 3.466.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 216.741 700.133
Finansal Yatırımlar
5 25.912.770 24.254.874
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
25.912.770 24.254.874
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
25.912.770 24.254.874
Ticari Alacaklar
6 28.625.418 26.859.035
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 169.887 88
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 28.455.531 26.858.947
Peşin Ödenmiş Giderler
8 144.768
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 194.545 103.393
Diğer Dönen Varlıklar
12 355.328 101
ARA TOPLAM
55.449.570 51.917.536
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.449.570 51.917.536
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 294.711 294.711
Diğer Alacaklar
7 1.392.625 1.484.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.392.625 1.484.671
Maddi Duran Varlıklar
9 4.231.744 4.300.873
Binalar
9 3.718.286 3.784.155
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 168.192 189.490
Taşıtlar
9 249.972 295.885
Mobilya ve Demirbaşlar
9 71.043 24.901
Özel Maliyetler
9 -1 435
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 24.252 6.007
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 33.149
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 33.149
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.919.080 6.113.404
TOPLAM VARLIKLAR
61.368.650 58.030.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 15.639.000 9.485.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 15.639.000 9.485.000
Banka Kredileri
10 15.639.000 9.485.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 941.508 866.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 941.508 866.056
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.047.478 1.047.778
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 -105.970 -181.722
Ticari Borçlar
6 22.112.924 25.514.550
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 376.292 114.759
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 21.736.632 25.399.791
Ertelenmiş Gelirler
8 37.879 159.186
Kısa Vadeli Karşılıklar
13,14 111.769 235.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 94.831 71.504
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.938 163.723
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 218.446 229.942
ARA TOPLAM
39.061.526 36.489.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.061.526 36.489.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 424.577 1.140.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 424.577 1.140.412
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 436.584 1.222.118
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 -12.007 -81.706
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 258.980 328.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 258.980 328.389
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.321.306 1.058.338
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.004.863 2.527.139
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.066.389 39.017.100
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.302.261 19.013.840
Ödenmiş Sermaye
15 10.500.000 10.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-56.249 -57.439
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.249 -57.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.249 -57.439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.534
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11.534
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11.534
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.072.783 1.065.675
Yasal Yedekler
15 1.072.783 1.065.675
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 7.486.962 2.644.028
Net Dönem Karı veya Zararı
1.298.765 4.850.042
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.302.261 19.013.840
TOPLAM KAYNAKLAR
61.368.650 58.030.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.034.076.296 1.679.854.813 803.552.309 560.049.620
Satışların Maliyeti
16 -2.027.779.306 -1.675.633.684 -800.890.416 -559.457.351
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.296.990 4.221.129 2.661.893 592.269
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.296.990 4.221.129 2.661.893 592.269
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.897.674 -4.149.925 -1.328.402 -1.391.330
Pazarlama Giderleri
17 -1.150.523 -865.884 -363.027 -309.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 127.676 183.318 22.168 14.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
2.565
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.376.469 -611.362 995.197 -1.094.257
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 113.640 113.638 37.880 37.878
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.490.109 -497.724 1.033.077 -1.056.379
Finansman Gelirleri
20 1.255.039 6.117.074 199.917 -3.367
Finansman Giderleri
20 -1.183.751 -831.290 -296.856 -606.258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.561.397 4.788.060 936.138 -1.666.004
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-262.632 -926.323 -10.924 225.044
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -262.632 -926.323 -10.924 225.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.298.765 3.861.737 925.214 -1.440.960
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.298.765 3.861.737 925.214 -1.440.960
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.298.765 3.861.737 925.214 -1.440.960
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN PAY BAŞINA KAYIP/KAZANÇ 23 0,12370000 0,36780000 0,08810000 -0,13720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.190 61.016 -12.978 -19.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.526 76.270 -16.638 -24.968
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-336 -15.254 3.660 4.994
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.534 0 -5.086
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-14.787 -6.358
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-14.787 -6.358
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.253 1.272
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.344 61.016 -12.978 -25.060
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.288.421 3.922.753 912.236 -1.466.020
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.288.421 3.922.753 912.236 -1.466.020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715454


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.565 Değişim: 0,53% Hacim : 34.329 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.561 19.01.2021 Yüksek 1.578
Açılış: 1.570
7,4684 Değişim: 0,05%
Düşük 7,4587 20.01.2021 Yüksek 7,4747
Açılış: 7,4647
9,0597 Değişim: 0,03%
Düşük 9,0467 20.01.2021 Yüksek 9,0692
Açılış: 9,0574
441,95 Değişim: 0,06%
Düşük 441,00 20.01.2021 Yüksek 442,14
Açılış: 441,70
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.