KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2018 - 14:31
KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.890.337 -143.806 6.388 923.402 5.446.199 -1.450.344 13.672.176 13.672.176
Diğer Düzeltmeler
213.174 213.174 213.174
Transferler
142.273 -1.379.443 1.237.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
80.990 5.086 5.302.698 5.388.774 5.388.774
Sermaye Arttırımı
1.609.663 1.609.663 1.609.663
Kar Payları
-1.422.727 -1.422.727 -1.422.727
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -62.816 11.474 1.065.675 2.644.029 5.302.698 19.461.060 19.461.060
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -57.439 11.534 1.065.675 2.644.028 4.850.042 19.013.840 19.013.840
Transferler
7.108 4.842.934 -4.850.042
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.168 -11.534 373.551 376.185 376.185
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -43.271 1.072.783 7.486.962 373.551 19.390.025 19.390.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.073.274 -651.920
Dönem Karı (Zararı)
373.551 5.302.698
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
447.572 1.314.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,17 137.347 106.055
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13,14 70.051 57.399
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 251.708 1.151.365
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.794.026 -7.103.664
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 2.072.597 -9.007.720
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.348.869 -6.236.554
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7,8,12 -667.437 -1.091.595
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -587.653 9.369.851
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,12 -262.664 -137.646
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-972.903 -486.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-100.371 -165.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9 -84.228 -24.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -84.228 -24.640
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10 733.072 1.918.383
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.609.663
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
733.072 1.731.447
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.422.727
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-424.430 1.241.823
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-424.430 1.241.823
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 700.133 2.458.214
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 275.703 3.700.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 275.703 700.133
Finansal Yatırımlar
5 22.182.277 24.254.874
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
22.182.277 24.254.874
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
22.182.277 24.254.874
Ticari Alacaklar
6 29.207.904 26.859.035
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 99.272 88
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 29.108.632 26.858.947
Peşin Ödenmiş Giderler
8 176.682
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 167.873 103.393
Diğer Dönen Varlıklar
12 265.755 101
ARA TOPLAM
52.276.194 51.917.536
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.276.194 51.917.536
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 294.711 294.711
Diğer Alacaklar
7 1.678.441 1.484.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.678.441 1.484.671
Maddi Duran Varlıklar
9 4.247.754 4.300.873
Binalar
9 3.740.242 3.784.155
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 184.144 189.490
Taşıtlar
9 265.276 295.885
Mobilya ve Demirbaşlar
9 53.681 24.901
Özel Maliyetler
9 109 435
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 4.302 6.007
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 33.149
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 33.149
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.220.906 6.113.404
TOPLAM VARLIKLAR
58.497.100 58.030.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 10.639.000 9.485.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 10.639.000 9.485.000
Banka Kredileri
10 10.639.000 9.485.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 915.549 866.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 915.549 866.056
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.047.478 1.047.778
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 -131.929 -181.722
Ticari Borçlar
6 24.926.897 25.514.550
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 617.666 114.759
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 24.309.231 25.399.791
Ertelenmiş Gelirler
8 76.882 159.186
Kısa Vadeli Karşılıklar
13,14 105.531 235.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 98.794 71.504
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.737 163.723
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 206.568 229.942
ARA TOPLAM
36.870.427 36.489.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.870.427 36.489.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 669.991 1.140.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 669.991 1.140.412
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 698.529 1.222.118
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 -28.538 -81.706
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 252.615 328.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 252.615 328.389
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.314.042 1.058.338
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.236.648 2.527.139
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.107.075 39.017.100
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.390.025 19.013.840
Ödenmiş Sermaye
15 10.500.000 10.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-43.271 -57.439
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.271 -57.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.271 -57.439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.534
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11.534
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11.534
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.072.783 1.065.675
Yasal Yedekler
15 1.072.783 1.065.675
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 7.486.962 2.644.028
Net Dönem Karı veya Zararı
373.551 4.850.042
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.390.025 19.013.840
TOPLAM KAYNAKLAR
58.497.100 58.030.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.230.523.987 1.119.805.193
Satışların Maliyeti
16 -1.226.888.890 -1.116.176.333
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.635.097 3.628.860
BRÜT KAR (ZARAR)
3.635.097 3.628.860
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.569.272 -2.758.595
Pazarlama Giderleri
17 -787.496 -556.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 105.508 168.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.565
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
381.272 482.895
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 75.760 75.760
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
457.032 558.655
Finansman Gelirleri
20 1.055.122 6.120.441
Finansman Giderleri
20 -886.895 -225.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
625.259 6.454.064
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-251.708 -1.151.366
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -251.708 -1.151.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
373.551 5.302.698
DÖNEM KARI (ZARARI)
373.551 5.302.698
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
373.551 5.302.698
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN PAY BAŞINA KAYIP/KAZANÇ 23 0,03560000 0,50500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.168 80.990
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.164 101.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.996 -20.248
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.534 5.086
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-14.787 6.356
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-14.787 6.356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.253 -1.270
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.634 86.076
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
376.185 5.388.774
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
376.185 5.388.774http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699946


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: 0,46% Hacim : 25.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.543
Açılış: 1.527
7,5188 Değişim: 0,98%
Düşük 7,4026 04.03.2021 Yüksek 7,5846
Açılış: 7,4455
8,9859 Değişim: -0,01%
Düşük 8,9263 04.03.2021 Yüksek 9,0891
Açılış: 8,9865
409,49 Değişim: -0,26%
Düşük 407,78 04.03.2021 Yüksek 414,17
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.