" />

KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2018 - 11:27
KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.890.337 -143.806 6.388 923.402 5.446.199 -1.450.344 13.672.176
Diğer Düzeltmeler
213.174 213.174
Transferler
-1.237.170 1.237.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.923 -9.498 466.465 561.890
Dönem Sonu Bakiyeler
8.890.337 -38.883 -3.110 923.402 4.209.029 466.465 14.447.240 14.447.240
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -57.439 11.534 1.065.675 2.644.028 4.850.042 19.013.840
Transferler
4.850.042 -4.850.042
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.484 -11.534 3.020.683 3.021.633
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -57.439 -44.955 11.534 1.065.675 7.494.070 3.020.683 22.035.473 22.035.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.878.108 -5.390.270
Dönem Karı (Zararı)
3.020.683 466.465
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
781.925 -384.045
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,17 68.474 55.162
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-48.565 -583.743
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13,14 45.402 93.267
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 728.148 83.046
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.534 -31.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.680.716 -5.472.690
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -4.663.634 -3.112.318
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.779.421 -9.341.274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7,8,12 -444.789 -195.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 434.636 7.273.905
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,12 -227.508 -97.580
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.878.108 -5.390.270
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9 -23.172 -13.517
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -23.172 -13.517
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10 2.501.476 3.157.279
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.501.476 3.157.279
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-399.804 -2.246.508
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-399.804 -2.246.508
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 700.133 2.458.214
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 300.329 211.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 300.329 700.133
Finansal Yatırımlar
5 28.918.508 24.254.874
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
28.918.508 24.254.874
Ticari Alacaklar
6 28.638.456 26.859.035
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 130.950 88
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 28.507.506 26.858.947
Peşin Ödenmiş Giderler
8 251.223
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 49.676 103.393
Diğer Dönen Varlıklar
12 226.323 101
ARA TOPLAM
58.384.515 51.917.536
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.384.515 51.917.536
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 294.711 294.711
Diğer Alacaklar
7 1.537.782 1.484.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.537.782 1.484.671
Maddi Duran Varlıklar
9 4.255.571 4.300.873
Binalar
9 3.762.199 3.784.155
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 162.829 189.490
Taşıtlar
9 280.581 295.885
Mobilya ve Demirbaşlar
9 45.260 24.901
Özel Maliyetler
9 272 435
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 4.430 6.007
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.099 33.149
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.099 33.149
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.089.163 6.113.404
TOPLAM VARLIKLAR
64.473.678 58.030.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 12.194.000 9.485.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 12.194.000 9.485.000
Banka Kredileri
10 12.194.000 9.485.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 890.605 866.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 890.605 866.056
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.047.778 1.047.778
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 -157.173 -181.722
Ticari Borçlar
6 25.949.186 25.514.550
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 300.383 114.759
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 25.648.803 25.399.791
Ertelenmiş Gelirler
8 118.051 159.186
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 130.413
Kısa Vadeli Karşılıklar
13,14 103.219 235.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 93.312 71.504
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.907 163.723
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 197.385 229.942
ARA TOPLAM
39.582.859 36.489.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.582.859 36.489.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 908.339 1.140.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 908.339 1.140.412
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 960.173 1.222.118
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 -51.834 -81.706
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 287.413 328.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 287.413 328.389
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.659.594 1.058.338
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.855.346 2.527.139
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.438.205 39.017.100
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.035.473 19.013.840
Ödenmiş Sermaye
15 10.500.000 10.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-44.955 -57.439
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.955 -57.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.955 -57.439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.534
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11.534
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11.534
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.065.675 1.065.675
Yasal Yedekler
15 1.065.675 1.065.675
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 7.494.070 2.644.028
Net Dönem Karı veya Zararı
3.020.683 4.850.042
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.035.473 19.013.840
TOPLAM KAYNAKLAR
64.473.678 58.030.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 648.065.356 482.384.351
Satışların Maliyeti
16 -644.739.490 -481.007.194
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.325.866 1.377.157
BRÜT KAR (ZARAR)
3.325.866 1.377.157
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.288.487 -1.260.049
Pazarlama Giderleri
17 -390.238 -243.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 52.065 1.500
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.699.206 -124.548
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 37.880 37.880
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.737.086 -86.668
Finansman Gelirleri
20 2.282.063 730.604
Finansman Giderleri
20 -270.318 -94.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.748.831 549.511
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-728.148 -83.046
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -130.413
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -597.735 -83.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.020.683 466.465
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.020.683 466.465
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.020.683 466.465
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN PAY BAŞINA KAYIP/KAZANÇ 23 0,28770000 0,04440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.484 104.923
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 16.005 131.154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.521 -26.231
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.534 -9.498
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-14.787 -11.872
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-14.787 -11.872
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.253 2.374
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
950 95.425
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.021.633 561.890
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.021.633 561.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678740


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: 0,00% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
33,0328 Değişim: 0,69%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,8313 Değişim: 0,64%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.525,89 Değişim: -0,13%
Düşük 2.519,43 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.