KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

28.07.2023 - 18:42
KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki 10 Topluluk şirketinin sürdürülebilirlik performansını kapsamaktadır. Pınar Su ve İçecek’in de dahil olduğu bu rapor, sürdürülebilirlik alanındaki yaklaşımı, stratejileri, çalışmaları ve performans sonuçlarını paydaşlarla paylaşmak amacı ile hazırlanmıştır. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ve Yönetimi (Sayfa 24-33) Risk Yönetimi (Sayfa 58-59, 60) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Topluluğu Sürdürülebilirlik Politikası ve Şirket politikaları çerçevesinde stratejiler ve hedefler belirlenmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Sürdürülebilir Kalkınma Politikası (Sayfa 26) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek Web Sitesi https://www.pinar.com.tr/hakkimizda/detay/Yonetim-Sistemleri-Politikasi/2925/3350/0 https://pinarsu.com.tr/Content/PINAR%20SU%20 ve%20ICECEK_SOSYAL%20SORUMLULUK%20 POLITIKASI.PDF
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X 2050 yılında karbon nötr olma hedefi kamuya açıklanmıştır. Yaşar Holding’in imzacısı olduğu İş Dünyası Plastik Girişimi doğrultusunda da plastik kullanımına yönelik hedefler açıklanmıştır. Diğer ÇSY hedefleri henüz kamuya açıklanmamıştır. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi (Sayfa 186) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 İPG Plastik Taahhütleri Raporu 2021 https://plastikgirisimi.org/storage/uploads/2021/ sign/yasar.pdf
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Sürdürülebilirlik Yönetimi (Sayfa 29) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Sürdürülebilirlik Yönetimi (Sayfa 29) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Topluma İyi Bakmak (Sayfa 108-171) Çevreye İyi Bakmak (Sayfa 180-235) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu'nda belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 186, 198, 214-215) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 46, 72, 113, 122) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Uyum (Sayfa 27-28) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin aleyhine açılan önemli davalara ilişkin bilgilere Faaliyet Raporunda Hukuki Açıklamalar'da yer verilmektedir. Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Hukuki Açıklamalar (Sayfa 42) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Her yıl kurumsal yönetim ilkeleri temel alınarak bağımsız kuruluşlar tarafından kurumsal yönetim derecelendirmesi yapılmaktadır. Çevresel ve sosyal alanlarda sürdürülebilirlik çalışmaları ve bunun sonucundaki performans takibi yapılsa da bağımsız üçüncü tarafça bir doğrulama, veriler üzerinde yapılmamaktadır. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Kurumsal Yönetim (Sayfa 54) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Üst Yönetim ve Komiteler (Sayfa 6) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 60, 118-121) Çevreye İyi Bakmak (Sayfa 180-235) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Hakkında (Sayfa 6-7) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel hedefler açıklanmış ancak performans teşvik sistemi ile ilişkilendirilmemiştir. Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu'nda belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Çevreye İyi Bakmak (Sayfa 180-235) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu İş Ortaklarına İyi Bakmak (Sayfa 172-179) Çevreye İyi Bakmak (Sayfa 180-235) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) Tedarikçilerle Güçlü İş Birliği (Sayfa 18) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Paydaş Diyaloğu (Sayfa 62-65) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Pınar Su ve İçecek’in sera gazı emisyonu, su ayak izi hesaplamaları, enerji verimliliği ve atık yönetimine ilişkin çalışmalarına Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer verilmektedir. Sera gazı emisyonlarına ilişkin Kapsam 1 ve Kapsam 2 hesaplamaları yapılmakta olup Kapsam 3’ün hesaplanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 186, 198, 214-215) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Hakkında (Sayfa 6-7) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu'nda belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 186, 198, 214-215) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X 2050 yılında karbon nötr olma hedefi kamuya açıklanmıştır. Yaşar Holding’in imzacısı olduğu İş Dünyası Plastik Girişimi doğrultusunda da plastik kullanımına yönelik hedefler açıklanmıştır. Diğer ÇSY hedefleri henüz kamuya açıklanmamıştır. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 186, 198, 214-215) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx İPG Plastik Taahhütleri Raporu 2021 https://plastikgirisimi.org/storage/uploads/2021/ sign/yasar.pdf
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi (Sayfa 184, 186) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 122, 186, 198, 214-215) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Tedarikçi değerlendirme ve denetimlerinde çevresel etkiler dikkate alınmaktadır. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu İş Ortaklarına İyi Bakmak (Sayfa 172-179) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) Tedarikçilerle Güçlü İş Birliği (Sayfa 18) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 46, 186, 198, 214-215) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu'nda belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi (Sayfa 186) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Elektrik, ısı, buhar ve soğutma üretimi bulunmamaktadır. -
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Düşük karbonlu elektriğe geçiş çalışmaları yapılmakla birlikte bu çalışmalar henüz kamuya açıklanmamıştır. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 39) İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi (Sayfa 184, 186) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X İlgili rapor yılı içerisinde yenilenebilir enerji kullanımı bulunmamaktadır. -
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 39) Çevre, İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi (Sayfa 182-184, 186, 191) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Deşarj edilen su verileri açıklanmıştır. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Su ve Atık Su Yönetimi (Sayfa 198) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir. -
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X İlgili rapor yılı içerisinde karbon kredisi kullanımı gerçekleşmemiştir. -
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X - -
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Pınar Su Faaliyet Raporu'nda belirtilmektedir. Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporlarında, Pınar Su Faaliyet Raporlarında ve Pınar Su web sitesinde belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 7, 29, 56-57, 78-87, 105) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Pınar Su ve İçecek Ailesi (Sayfa 26-27) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx Pınar Su ve İçecek Web Sitesi https://pinarsu.com.tr/Content/PINAR%20SU%20 ve%20ICECEK_SOSYAL%20SORUMLULUK%20 POLITIKASI.PDF
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporlarında, Pınar Su Faaliyet Raporlarında ve Pınar Su web sitesinde belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 78-87, 172-179) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Pınar Su ve İçecek Ailesi (Sayfa 26-27) Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx Pınar Su ve İçecek Web Sitesi https://pinarsu.com.tr/Content/PINAR%20SU%20 ve%20ICECEK_SOSYAL%20SORUMLULUK%20 POLITIKASI.PDF Pınar Su ve İçecek Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi Yaşar Topluluğu İş Etiği Kuralları https://yatirim.pinar.com.tr/UserFiles/YasarTopluluguIsEtigiKurallari-2021.pdf
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 41, 78-87) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Pınar Su ve İçecek Ailesi (Sayfa 26-27) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 78-87) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Pınar Su ve İçecek Ailesi (Sayfa 26-27) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 78-87, 92) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Pınar Su ve İçecek Ailesi (Sayfa 26-27) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları, Pınar Su Faaliyet Raporları ve Pınar Su Yatırımcı İlişkileri web sitesinde belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 56-57, 78-87) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Pınar Su ve İçecek Ailesi (Sayfa 26-27) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx Pınar Su ve İçecek Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi Yaşar Topluluğu İş Etiği Kuralları https://yatirim.pinar.com.tr/UserFiles/YasarTopluluguIsEtigiKurallari-2021.pdf
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 78-87, 92) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Pınar Su ve İçecek Ailesi (Sayfa 26-27) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 94-96, 105) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Pınar Su ve İçecek Ailesi (Sayfa 26-27) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 94-96, 105, 241) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Pınar Su ve İçecek Ailesi (Sayfa 26-27) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Pınar Su Web sitesinde belirtilmektedir. Pınar Su ve İçecek Web Sitesi https://www.pinarsu.com.tr/kvk
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporlarında ve Pınar Su Yatırımcı İlişkileri web sitesinde belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 56-57) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi Yaşar Topluluğu İş Etiği Kuralları https://yatirim.pinar.com.tr/UserFiles/YasarTopluluguIsEtigiKurallari-2021.pdf
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Şirketin sosyal sorumluluk ve toplumsal yatırım çalışmalarına Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu ve şirketin 2022 yılı Faaliyet Raporu'nda yer verilmiştir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Topluma İyi Bakmak (Sayfa 147-171) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Sayfa 34-35) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 38, 79, 85, 92) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Pınar Su ve İçecek Ailesi (Sayfa 26-27) Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 135-137) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Pınar Su ve İçecek Tüketicileri ve Müşterileri (Sayfa 22-24) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporlarında ve Pınar Su Yatırımcı İlişkileri web sitesinde belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Paydaş Diyaloğu (Sayfa 62-65) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi Kurumsal Yönetim - Bilgilendirme Politikası https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Hakkında (Sayfa 6-7, 242-249) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Hakkında (Sayfa 6-7) Yaşar Topluluğu Hakkında (Sayfa 12) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı (Sayfa 28-33) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspx
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında değerlendirilmek üzere veri girişi yapılmıştır. -
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu'nda belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ve Yönetimi (Sayfa 24-33) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Raporları ve Pınar Su Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yaşar 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 147-150) https://www.yasar.com.tr/tr/images/pdf/Yasar-2021-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf?v2 Pınar Su ve İçecek 2022 yılı Faaliyet Raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Sayfa 34-35) https://yatirim.pinarsu.com.tr/yatirim.aspxhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176682


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.