KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:35
KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
94.762.708 11.713.515 242.785 286.389.964 -5.111.166 281.278.798 15.052.338 296.331.136 4.180.008 -116.448.682 -63.782.890 -180.231.572 226.998.580 226.998.580
Transferler
-10.854.191 -10.854.191 -7.458.834 -18.313.025 -45.469.865 63.782.890 18.313.025
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.397.987 -1.397.987 -47.023 -1.445.010 -32.968.235 -32.968.235 -34.413.245 -34.413.245
Dönem Karı (Zararı)
-32.968.235 -32.968.235 -32.968.235 -32.968.235
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.397.987 -1.397.987 -47.023 -1.445.010 -1.445.010 -1.445.010
Dönem Sonu Bakiyeler
94.762.708 11.713.515 242.785 275.535.773 -6.509.153 269.026.620 7.546.481 276.573.101 4.180.008 -161.918.547 -32.968.235 -194.886.782 192.585.335 192.585.335
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
94.762.708 11.713.515 242.785 441.091.806 -10.367.837 430.723.969 33.908.683 464.632.652 4.180.008 -158.304.415 -54.272.281 -212.576.696 362.954.972 362.954.972
Transferler
-14.796.935 -14.796.935 -23.563.358 -38.360.293 -15.911.988 54.272.281 38.360.293
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.346.299 -6.346.299 4.592.518 -1.753.781 1.251.754 1.251.754 -502.027 -502.027
Dönem Karı (Zararı)
1.251.754 1.251.754 1.251.754 1.251.754
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.346.299 -6.346.299 4.592.518 -1.753.781 -1.753.781 -1.753.781
Dönem Sonu Bakiyeler
94.762.708 11.713.515 242.785 426.294.871 -16.714.136 409.580.735 14.937.843 424.518.578 4.180.008 -174.216.403 1.251.754 -172.964.649 362.452.945 362.452.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.134.916 20.216.564
Dönem Karı (Zararı)
1.251.754 -32.968.235
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.251.754 -32.968.235
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
191.064.004 66.526.766
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 42.024.832 30.978.377
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
349.022 234.747
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 349.022 234.747
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.575.965 6.630.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.615.942 2.520.490
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 13.960.023 4.110.455
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
17 -428.728 -176.566
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.275.779 33.915.211
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.846.590 -1.106.809
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 43.122.369 35.022.020
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
92.185.984 -5.507.209
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.757.784
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.757.784
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.649.574 -1.977.241
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.027.060 -278.891
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.027.060 -278.891
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.707.393
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-119.708.521 -12.738.314
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.711.165 -40.579.880
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.712.340 -4.415.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-90.998.825 -36.164.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.613.312 -40.696.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.613.312 -40.696.985
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.932.507 -35.246.535
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.812.465 -901.442
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.418.847 95.881.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.451.846 9.001.292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.967.001 86.880.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
69.183 1.536.196
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.175.219 5.086.748
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.175.219 5.086.748
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-478.000 2.073.885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
175.679 108.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
175.679 108.287
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
72.607.237 20.820.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.472.321 -603.653
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.868.567 -20.377.065
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
22.716.188 1.316.821
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.383.586 901.093
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.383.586 901.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.506.525 -23.878.354
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -14.760.757 -23.428.403
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.745.768 -449.951
Alınan Temettüler
17 428.728 176.566
Alınan Faiz
16,18 2.846.590 1.106.809
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.899.004 -13.409.582
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
210.253.811 208.925.087
Kredilerden Nakit Girişleri
210.253.811 208.925.087
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-219.827.809 -179.567.947
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-219.827.809 -179.567.947
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-12.532.947 -141.460
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.153.928 -11.820.678
Ödenen Faiz
-38.638.131 -30.804.584
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.895.521 -13.570.083
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.895.521 -13.570.083
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.391.184 24.572.103
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.495.663 11.002.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17.495.663 26.391.184
Ticari Alacaklar
155.140.671 62.938.464
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 13.137.419 11.585.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 142.003.252 51.353.449
Diğer Alacaklar
72.201.825 44.953.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 72.201.825 44.953.960
Stoklar
9 82.894.634 50.962.127
Peşin Ödenmiş Giderler
2.891.616 14.941
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.891.616 14.941
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
133.619
Diğer Dönen Varlıklar
40.638.536 30.406.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 40.638.536 30.406.708
ARA TOPLAM
371.396.564 215.667.384
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
371.396.564 215.667.384
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 15.272.747 37.988.935
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
7-a 669.707.272 685.293.470
Arazi ve Arsalar
80.443.000 80.443.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
49.196.240 51.601.000
Binalar
216.728.924 223.278.380
Tesis, Makine ve Cihazlar
288.061.566 297.397.389
Taşıtlar
581.250
Mobilya ve Demirbaşlar
34.696.292 32.573.701
Kullanım Hakkı Varlıkları
7-b 34.470.429 31.553.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.934.287 4.615.338
Bilgisayar Yazılımları
5.934.287 4.615.338
Peşin Ödenmiş Giderler
3.396.689 1.460.899
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.396.689 1.460.899
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
728.783.224 760.914.203
TOPLAM VARLIKLAR
1.100.179.788 976.581.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
221.395.480 212.705.763
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.670.920 35.745.694
Banka Kredileri
3,11 66.670.920 35.745.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
154.724.560 176.960.069
Banka Kredileri
11 154.724.560 176.960.069
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.974.618 43.176.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.974.618 43.176.618
Banka Kredileri
11 11.269.078 31.523.402
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 12.705.540 11.653.216
Ticari Borçlar
300.580.816 166.135.920
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 26.700.254 12.248.408
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 273.880.562 153.887.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.247.249 3.178.066
Diğer Borçlar
40.297.531 47.655.259
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 11.181.986 23.714.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 29.115.545 23.940.326
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.503.544 4.981.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.503.544 4.981.544
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.648.512 5.512.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
713.207 537.528
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 18.935.305 4.975.282
ARA TOPLAM
613.647.750 483.345.980
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
613.647.750 483.345.980
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.685.252 24.892.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.685.252 24.892.406
Banka Kredileri
11 3.819.752 2.422.729
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 22.865.500 22.469.677
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.415.109 13.671.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.415.109 13.671.868
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 85.978.732 91.716.361
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.079.093 130.280.635
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
737.726.843 613.626.615
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
362.452.945 362.954.972
Ödenmiş Sermaye
13 94.762.708 94.762.708
Sermaye Düzeltme Farkları
13 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
242.785 242.785
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
424.518.578 464.632.652
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
409.580.735 430.723.969
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 426.294.871 441.091.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.714.136 -10.367.837
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
6 14.937.843 33.908.683
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-174.216.403 -158.304.415
Net Dönem Karı veya Zararı
1.251.754 -54.272.281
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
362.452.945 362.954.972
TOPLAM KAYNAKLAR
1.100.179.788 976.581.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 729.409.685 443.560.030 338.764.730 183.100.753
Satışların Maliyeti
14 -372.888.621 -251.204.443 -159.777.063 -102.170.295
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
356.521.064 192.355.587 178.987.667 80.930.458
BRÜT KAR (ZARAR)
356.521.064 192.355.587 178.987.667 80.930.458
Genel Yönetim Giderleri
15 -59.669.149 -32.589.469 -22.327.931 -13.623.224
Pazarlama Giderleri
15 -203.915.499 -136.992.711 -92.846.003 -55.252.376
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.388.840 -769.222 -556.648 -337.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 19.691.786 8.156.584 6.248.602 3.078.932
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -53.695.001 -18.612.948 -15.691.183 -10.043.483
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.544.361 11.547.821 53.814.504 4.752.858
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 1.568.767 456.151 162.315 3.061
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -112.979 -2.708.087 -112.979 20
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.000.149 9.295.885 53.863.840 4.755.939
Finansman Gelirleri
18 2.659.649 3.450.824 1.662.258 190.633
Finansman Giderleri
18 -62.057.618 -47.692.185 -21.040.062 -16.127.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-397.820 -34.945.476 34.486.036 -11.180.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.649.574 1.977.241 525.210 824.621
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 1.649.574 1.977.241 525.210 824.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.251.754 -32.968.235 35.011.246 -10.355.855
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.251.754 -32.968.235 35.011.246 -10.355.855
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.251.754 -32.968.235 35.011.246 -10.355.855
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (Kayıp) / Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına (Kayıp) / Kazanç 19 0,01320000 -0,34790000 0,36950000 -0,10930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.753.781 -1.445.010 -1.417.577 131.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.461.732 -1.747.483 -2.300.830 -645.925
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
6 2.619.896 -374.851 682.339
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.088.055 677.324 883.253 95.067
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.115.433 349.496 883.253 129.184
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
6 1.972.622 327.828 -34.117
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.753.781 -1.445.010 -1.417.577 131.481
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-502.027 -34.413.245 33.593.669 -10.224.374
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-502.027 -34.413.245 33.593.669 -10.224.374http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211843


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9263 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8449 07.12.2023 Yüksek 28,9331
Açılış: 28,9123
31,2084 Değişim: 0,23%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2252
Açılış: 31,1368
1.886,71 Değişim: 0,15%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.887,38
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.