KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 23:04
KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 42.377.009 -1.894.332 40.482.677 1.075.488 41.558.165 4.180.008 -18.598.912 -19.715.874 -38.314.786 63.987.849 63.987.849
Transferler
0 0 0 -2.032.862 0 -2.032.862 0 -2.032.862 0 -17.683.012 19.715.874 2.032.862 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 22.391.487 -317.045 22.074.442 512.765 22.587.207 0 0 -22.077.329 -22.077.329 509.878 509.878
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.077.329 -22.077.329 -22.077.329 -22.077.329
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 22.391.487 -317.045 22.074.442 512.765 22.587.207 0 0 0 0 22.587.207 22.587.207
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 62.735.634 -2.211.377 60.524.257 1.588.253 62.112.510 4.180.008 -36.281.924 -22.077.329 -58.359.253 64.497.727 64.497.727
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 62.735.634 -2.211.377 60.524.257 1.588.253 62.112.510 4.180.008 -36.281.924 -22.077.329 -58.359.253 64.497.727 64.497.727
Transferler
0 0 0 -3.090.856 0 -3.090.856 0 -3.090.856 0 -18.986.473 22.077.329 3.090.856 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 18.083.223 -760.060 17.323.163 2.621.622 19.944.785 0 0 -32.751.845 -32.751.845 -12.807.060 -12.807.060
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.751.845 -32.751.845 -32.751.845 -32.751.845
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 18.083.223 -760.060 17.323.163 2.621.622 19.944.785 0 0 0 0 19.944.785 19.944.785
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 77.728.001 -2.971.437 74.756.564 4.209.875 78.966.439 4.180.008 -55.268.397 -32.751.845 -88.020.242 51.690.667 51.690.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.567.126 8.929.223
Dönem Karı (Zararı)
-32.751.845 -22.077.329
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-32.751.845 -22.077.329
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
61.329.508 43.847.038
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 20.617.754 14.288.302
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
189.667 335.922
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 189.667 335.922
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
244.450 1.207.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 790.075 780.951
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -545.625 426.841
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-320.876 -164.421
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36.717.665 22.565.967
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.662.960 -1.022.424
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
38.380.625 23.588.391
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.666.528 6.134.775
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.291.397 -939.731
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -77.077 418.432
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-77.077 418.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.817.668 -12.062.109
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
325.375 -5.518.159
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.858.953 -858.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.184.328 -4.659.428
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.726.149 -4.630.878
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22 14.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.726.127 -4.645.236
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-393.296 -7.070.354
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
646.927 -341.437
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.429.213 3.743.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
983.608 150.640
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.412.821 3.592.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.367 124.366
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.027 1.948.649
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
78.027 1.948.649
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-370.393 -278.189
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.421 -39.216
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
65.421 -39.216
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.759.995 9.707.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.192.869 -778.377
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.543.744 -15.765.671
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.424.822 543.687
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.424.822 543.687
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.952.403 -17.496.203
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.043.444 -15.983.351
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -908.959 -1.512.852
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
23 320.877 164.421
Alınan Faiz
22,24 1.662.960 1.022.424
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.106.479 6.601.423
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
112.789.437 75.154.030
Kredilerden Nakit Girişleri
112.789.437 75.154.030
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-78.356.852 -44.562.268
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-78.356.852 -44.562.268
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
5.309.358 3.251.541
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.193.913 0
Ödenen Faiz
-35.654.509 -27.241.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.916.903 -235.025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.916.903 -235.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.381.537 1.616.562
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.298.440 1.381.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.298.440 1.381.537
Ticari Alacaklar
34.046.894 34.100.310
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.652.409 5.336.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 24.394.485 28.763.385
Diğer Alacaklar
5.188.953 3.924.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.188.953 3.924.569
Stoklar
9 17.557.378 17.164.082
Peşin Ödenmiş Giderler
1.197.518 1.841.231
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.197.518 1.841.231
Diğer Dönen Varlıklar
16.825.051 16.363.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 16.825.051 16.363.279
ARA TOPLAM
78.114.234 74.775.008
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
78.114.234 74.775.008
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
27 7.544.201 4.663.944
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
11-a 222.196.645 210.137.811
Arazi ve Arsalar
17.100.000 12.425.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11.980.000 9.546.143
Binalar
59.770.000 46.566.900
Tesis, Makine ve Cihazlar
115.449.342 122.201.135
Taşıtlar
0 33.288
Mobilya ve Demirbaşlar
17.756.397 18.982.295
Yapılmakta Olan Yatırımlar
140.906 383.050
Kullanım Hakkı Varlıkları
11-b 12.968.236 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.459.117 4.043.586
Bilgisayar Yazılımları
12 4.459.117 4.043.586
Peşin Ödenmiş Giderler
407 3.621
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
407 3.621
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
247.170.406 218.850.762
TOPLAM VARLIKLAR
325.284.640 293.625.770
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.940.502 38.018.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.940.502 38.018.139
Banka Kredileri
14 53.940.502 38.018.139
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.085.027 45.678.841
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
633.429 0
Banka Kredileri
6,14 633.429 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.451.598 45.678.841
Banka Kredileri
14 41.790.792 45.678.841
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 2.660.806 0
Ticari Borçlar
47.743.771 56.471.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.602.330 1.601.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 45.141.441 54.869.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 895.862 910.229
Diğer Borçlar
22.370.168 16.534.081
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 10.585.045 5.909.116
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.785.123 10.624.965
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
393.509 763.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 393.509 763.902
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.160.373 1.640.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 354.057 288.636
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 806.316 1.351.941
ARA TOPLAM
171.589.212 160.017.272
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.589.212 160.017.272
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
88.181.079 56.557.499
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.701.000 0
Banka Kredileri
6 29.701.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
58.480.079 56.557.499
Banka Kredileri
14 49.254.779 56.557.499
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 9.225.300 0
Ticari Borçlar
7 2.660.237 7.233.552
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.660.237 7.233.552
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.143.652 2.596.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.143.652 2.596.372
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 8.019.793 2.723.348
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.004.761 69.110.771
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
273.593.973 229.128.043
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.690.667 64.497.727
Ödenmiş Sermaye
19 44.762.708 44.762.708
Sermaye Düzeltme Farkları
19 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.239 88.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
78.966.439 62.112.510
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
78.966.439 62.112.510
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 77.728.001 62.735.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.971.437 -2.211.377
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 4.209.875 1.588.253
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-55.268.397 -36.281.924
Net Dönem Karı veya Zararı
-32.751.845 -22.077.329
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.690.667 64.497.727
TOPLAM KAYNAKLAR
325.284.640 293.625.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 224.607.394 234.185.150
Satışların Maliyeti
20 -122.928.505 -136.755.196
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
101.678.889 97.429.954
BRÜT KAR (ZARAR)
101.678.889 97.429.954
Genel Yönetim Giderleri
21 -21.879.362 -20.318.266
Pazarlama Giderleri
21 -72.311.464 -74.079.879
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-300.726 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.474.222 7.748.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -4.569.090 -4.429.501
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.092.469 6.350.631
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 460.459 405.575
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -62.505 -711.420
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.490.423 6.044.786
Finansman Gelirleri
24 1.192.625 783.356
Finansman Giderleri
24 -40.143.496 -29.845.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-31.460.448 -23.017.060
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.291.397 939.731
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.291.397 939.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.751.845 -22.077.329
DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.751.845 -22.077.329
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-32.751.845 -22.077.329
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Zarar 26 -0,73170000 -0,49320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.944.785 22.587.207
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.019.654 27.989.359
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-950.075 -396.306
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.880.257 616.754
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.005.051 -5.622.600
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-3.936.431 -5.597.872
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
190.015 79.261
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-258.635 -103.989
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.944.785 22.587.207
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.807.060 509.878
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.807.060 509.878http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823123


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,00% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8638 Değişim: 0,16%
Düşük 32,7756 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,2326 Değişim: 0,07%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.497,52 Değişim: 0,31%
Düşük 2.486,50 21.06.2024 Yüksek 2.497,79
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.