" />

KAP ***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:54
KAP ***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 23.272.463 -1.050.259 22.222.204 22.222.204 868.595 868.595 868.595 4.180.008 -766.366 -19.484.210 -20.250.576 63.584.693 63.584.693
Transferler
-398.023 -398.023 -398.023 -19.086.187 19.484.210 398.023 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-306.820 -306.820 -306.820 36.553 36.553 36.553 -4.418.906 -4.418.906 -4.689.173 -4.689.173
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-306.820 -306.820 -306.820 36.553 36.553 36.553 0 -270.267 -270.267
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 22.874.440 -1.357.079 21.517.361 21.517.361 905.148 905.148 905.148 4.180.008 -19.852.553 -4.418.906 -24.271.459 58.895.520 58.895.520
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 42.377.009 -1.894.332 40.482.677 40.482.677 1.075.488 1.075.488 1.075.488 4.180.008 -18.598.912 -19.715.874 -38.314.786 63.987.849 63.987.849
Transferler
-530.751 -530.751 -530.751 -19.185.123 19.715.874 530.751 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-254.867 -254.867 -254.867 79.606 79.606 79.606 -7.362.758 -7.362.758 -7.538.019 -7.538.019
Dönem Karı (Zararı)
-7.362.758 -7.362.758 -7.362.758 -7.362.758
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-254.867 -254.867 -254.867 79.606 79.606 79.606 -175.261 -175.261
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 41.846.258 -2.149.199 39.697.059 39.697.059 1.155.094 1.155.094 1.155.094 4.180.008 -37.784.038 -7.362.758 -45.146.796 56.449.827 56.449.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.858.841 -10.386.203
Dönem Karı (Zararı)
-7.362.758 -4.418.906
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.362.758 -4.418.906
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.228.877 10.158.729
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 3.470.138 3.364.020
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
720.157 -59.037
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 720.157 -59.037
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.618.026 4.005.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
162.633 156.888
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.455.393 3.848.432
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-164.421 -285.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.798.472 2.961.025
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12,14 -104.677 -98.279
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 4.903.149 3.059.304
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
895.093 724.622
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -104.555 -548.919
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.033 -2.502
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.033 -2.502
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.443.550 -15.783.623
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.248.531 -13.131.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-96.988 -1.350.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.151.543 -11.781.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.981.113 -1.972.756
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-157.472 19.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.823.641 -1.992.184
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.963.503 -1.774.704
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
227.307 241.813
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.420.233 -25.881
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.862 92.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.425.095 -118.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
197.098 796.482
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
239.413 168.603
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
239.413 168.603
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
650.857 -100.023
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.689 14.648
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14.689 14.648
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.577.431 -10.043.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-281.410 -342.403
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.920.308 -5.881.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.806.469 233.039
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.806.469 233.039
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.995.875 -4.984.283
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.441.675 -4.648.581
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-554.200 -335.702
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -1.228.966
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -1.228.966
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
164.421 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
164.421 0
Alınan Faiz
104.677 98.279
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.123.568 15.811.349
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.337.134 21.419.336
Kredilerden Nakit Girişleri
30.337.134 21.419.336
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.991.025 -2.628.988
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.991.025 -2.628.988
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-2.319.392 80.305
Ödenen Faiz
-4.903.149 -3.059.304
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.344.419 -456.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.344.419 -456.785
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.616.562 3.275.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.960.981 2.819.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.960.981 1.616.562
Ticari Alacaklar
36.821.049 28.136.518
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.959.624 3.707.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 32.861.425 24.428.712
Diğer Alacaklar
2.792.899 1.824.808
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 171.830 14.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.621.069 1.810.450
Stoklar
15.057.231 10.093.728
Peşin Ödenmiş Giderler
1.273.558 1.503.414
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.273.558 1.503.414
Diğer Dönen Varlıklar
14.845.185 13.832.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.845.185 13.832.162
ARA TOPLAM
74.750.903 57.007.192
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.750.903 57.007.192
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 4.146.696 4.047.190
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4.146.696 4.047.190
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
6 179.254.958 181.010.588
Arazi ve Arsalar
12.425.000 12.425.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.793.834 9.840.500
Binalar
47.647.466 47.769.500
Tesis, Makine ve Cihazlar
90.237.378 92.126.628
Taşıtlar
58.667 69.635
Mobilya ve Demirbaşlar
18.168.818 18.614.325
Yapılmakta Olan Yatırımlar
923.795 165.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.414.597 2.935.668
Bilgisayar Yazılımları
3.414.597 2.935.668
Peşin Ödenmiş Giderler
2.549 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.549 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8 2.107.892 1.959.521
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
188.928.492 189.954.767
TOPLAM VARLIKLAR
263.679.395 246.961.959
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.783.455 20.043.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 7.783.455 20.043.521
Banka Kredileri
7.783.455 20.043.521
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.423.830 25.606.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 33.423.830 25.606.934
Banka Kredileri
33.423.830 25.606.934
Ticari Borçlar
49.742.690 44.014.871
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.414.267 1.409.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 48.328.423 42.605.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
982.961 785.863
Diğer Borçlar
9.253.912 11.333.891
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
338.183 2.657.575
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.915.729 8.676.316
Ertelenmiş Gelirler
1.692.948 1.042.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.692.948 1.042.091
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.723.045 1.252.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
342.548 327.859
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.380.497 925.100
ARA TOPLAM
105.602.841 104.080.130
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.602.841 104.080.130
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.443.529 67.665.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 91.443.529 67.665.751
Banka Kredileri
91.443.529 67.665.751
Ticari Borçlar
7.785.903 9.030.741
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 7.785.903 9.030.741
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.397.295 2.197.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.397.295 2.197.488
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.626.727 78.893.980
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
207.229.568 182.974.110
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.449.827 63.987.849
Ödenmiş Sermaye
9 44.762.708 44.762.708
Sermaye Düzeltme Farkları
9 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.239 88.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
39.697.059 40.482.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.697.059 40.482.677
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6 41.846.258 42.377.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.149.199 -1.894.332
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.155.094 1.075.488
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.155.094 1.075.488
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5 1.155.094 1.075.488
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-37.784.038 -18.598.912
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.362.758 -19.715.874
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.449.827 63.987.849
TOPLAM KAYNAKLAR
263.679.395 246.961.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 46.436.298 42.719.204
Satışların Maliyeti
10 -25.784.520 -24.919.199
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.651.778 17.800.005
BRÜT KAR (ZARAR)
10 20.651.778 17.800.005
Genel Yönetim Giderleri
11 -5.581.461 -5.004.155
Pazarlama Giderleri
11 -15.973.531 -13.997.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 736.798 669.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.181.229 -1.367.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.347.645 -1.900.169
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 216.641 288.301
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -3.050 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.134.054 -1.611.868
Finansman Gelirleri
14 141.856 447.425
Finansman Giderleri
14 -6.475.115 -3.803.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.467.313 -4.967.825
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
104.555 548.919
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 104.555 548.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.362.758 -4.418.906
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.362.758 -4.418.906
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.362.758 -4.418.906
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Zarar 15 -0,16450000 -0,09870000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-254.867 -306.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-318.584 -383.525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
63.717 76.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
63.717 76.705
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
79.606 36.553
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
99.507 45.691
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
99.507 45.691
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.901 -9.138
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-19.901 -9.138
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-175.261 -270.267
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.538.019 -4.689.173
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-7.538.019 -4.689.173http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679568


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.