KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 19:39
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 64.445 42.635 31.022.726 438.779.072 475.908.878 475.908.878
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
4.597.701 434.181.371 -438.779.072 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
143.428.286 143.428.286 143.428.286
Dönem Karı (Zararı)
143.428.286 143.428.286 143.428.286
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-34.500.000 -34.500.000 -34.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 64.445 4.640.336 430.704.097 143.428.286 586.337.164 586.337.164
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 32.610 4.640.336 397.913.360 384.850.251 794.936.557 794.936.557
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
80.500.000 304.350.251 -384.850.251 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
523.636.228 523.636.228 523.636.228
Dönem Karı (Zararı)
523.636.228 523.636.228 523.636.228
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-35.885.554 -35.885.554 -35.885.554
Dönem Sonu Bakiyeler
80.500.000 32.610 4.640.336 666.378.057 523.636.228 1.282.687.231 1.282.687.231


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.452.937 29.595.151
Dönem Karı (Zararı)
523.636.228 143.428.286
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
523.636.228 143.428.286
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-362.079.029 -59.465.533
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.540.093 884.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
333.972 244.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
333.972 244.385
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-755.215 -1.900.029
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-755.215 -1.900.029
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
284.122.342 83.525.501
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-648.320.221 -142.219.947
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-124.109.846 -38.107.941
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-20.050.341 -12.407.315
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.108.578 -9.776.306
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.913.564 -7.592.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.195.014 -2.183.494
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.628.284 -867.032
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.628.284 -867.032
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.579.211 -15.057.288
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-16.579.211 -15.057.288
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.447.353 45.854.812
Alınan Faiz
1.402.853 1.900.029
Kira Ödemeleri
-757.163 -1.028.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-118.041 -10.140
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.522.065 -17.120.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.606.309 -4.727.207
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 337.602
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 337.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.606.309 -5.064.809
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.606.309 -5.064.809
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.045.210 -33.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 1.500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
-1.045.210 -34.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.801.418 -8.132.056
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.801.418 -8.132.056
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.455.105 23.168.055
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.256.523 15.035.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20.256.523 9.455.105
Finansal Yatırımlar
46.817.277 26.766.936
Ticari Alacaklar
125.486.360 34.377.782
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
86.004.192 30.090.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
39.482.168 4.287.154
Diğer Alacaklar
37.462.553 37.369.815
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
36.593.053 36.596.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
869.500 772.848
Peşin Ödenmiş Giderler
5.840.008 572.155
ARA TOPLAM
235.862.721 108.541.793
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
235.862.721 108.541.793
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
1.568.354.611 920.034.390
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.568.354.611 920.034.390
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10.609.137 6.552.106
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.935.150 2.088.973
Peşin Ödenmiş Giderler
2.079.969 2.003.001
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.585.978.867 930.678.470
TOPLAM VARLIKLAR
1.821.841.588 1.039.220.263
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.155.753 503.182
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.155.753 503.182
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.155.753 503.182
Ticari Borçlar
5.711.618 2.083.334
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.711.618 2.083.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 19.124
Diğer Borçlar
8.042.931 2.667.533
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
35.087 11.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.007.844 2.655.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.767.884 4.478.909
Kısa Vadeli Karşılıklar
416.167 496.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
416.167 496.031
ARA TOPLAM
46.094.353 10.248.113
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.094.353 10.248.113
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.146.816 1.719.558
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.146.816 1.719.558
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.146.816 1.719.558
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.543.307 283.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
678.769 283.987
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18.864.538 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
470.369.881 232.032.048
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
493.060.004 234.035.593
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
539.154.357 244.283.706
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.282.687.231 794.936.557
Ödenmiş Sermaye
88.000.000 7.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.610 32.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.640.336 4.640.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
666.378.057 397.913.360
Net Dönem Karı veya Zararı
523.636.228 384.850.251
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.282.687.231 794.936.557
TOPLAM KAYNAKLAR
1.821.841.588 1.039.220.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
858.994.882 247.351.730 632.536.063 178.182.820
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
858.994.882 247.351.730 632.536.063 178.182.820
BRÜT KAR (ZARAR)
858.994.882 247.351.730 632.536.063 178.182.820
Genel Yönetim Giderleri
-83.851.251 -22.574.071 -40.193.515 -17.126.269
Pazarlama Giderleri
-25.362.650 -15.851.927 -9.052.621 -14.200.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
59.983.681 16.878.287 50.282.112 12.789.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.994.140 -1.265.360 34.457.489 -743.500
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
807.770.522 224.538.659 668.029.528 158.901.368
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 58.947 0 58.947
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
807.770.522 224.597.606 668.029.528 158.960.315
Finansman Gelirleri
755.215 2.389.302 72.978 1.016.126
Finansman Giderleri
-740.636 -33.121 -342.436 27.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
807.785.101 226.953.787 667.760.070 160.004.399
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-284.148.873 -83.525.501 -241.921.788 -40.263.782
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-45.811.040 -21.100.504 -29.765.226 -16.791.434
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-238.337.833 -62.424.997 -212.156.562 -23.472.348
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
523.636.228 143.428.286 425.838.282 119.740.617
DÖNEM KARI (ZARARI)
523.636.228 143.428.286 425.838.282 119.740.617
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
523.636.228 143.428.286 425.838.282 119.740.617
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
523.636.228 143.428.286 425.838.282 119.740.617
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
523.636.228 143.428.286 425.838.282 119.740.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211968


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.