" />

KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 21:01
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 10.131 17.843.835 -4.043.029 17.810.937 17.810.937
Transferler
-4.043.029 4.043.029
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.928 -4.289.270 -4.286.342 -4.286.342
Dönem Karı (Zararı)
-4.289.270 -4.289.270 -4.289.270
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.928 2.928 2.928
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 13.059 13.800.806 -4.289.270 13.524.595 13.524.595
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 5.332 13.800.806 17.855.603 35.661.741 35.661.741
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.907.989 1.907.989 1.907.989
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.907.989 1.907.989 1.907.989
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
4.000.000 5.332 13.800.806 19.763.592 37.569.730 37.569.730
Transferler
19.763.592 -19.763.592
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.150 145.377.537 145.377.537 145.377.537
Dönem Karı (Zararı)
145.377.537 145.377.537 145.377.537
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.150 -7.150 -7.150
Kar Payları
42.635 -445.993 -403.358 -403.358
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -20.681 42.635 33.118.405 105.841.457 182.536.760 182.536.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.670.612 4.005.762
Dönem Karı (Zararı)
145.377.537 -4.289.270
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
145.377.537 -4.289.270
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.385.521 -748.067
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
398.164 286.583
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-7.227 11.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.227 11.698
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.891 2.907
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9.004 4.815
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.113 -1.908
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 44.989.693 -1.049.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-174.905.324 9.181.367
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-162.954.297 7.162.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,5 -162.954.297 7.159.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 3.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -20.020.328 -120.167
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.934.231 -110.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-86.097 -9.243
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-84.489 -175.483
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
311.638 -260.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
40.080 -85.740
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
224.462 2.684.826
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -21.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.577.610 -3.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.577.610 -3.575
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.857.734 4.144.030
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -2.187.122 -138.268
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.041.243 -107.775
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-681.879 -107.775
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-681.879 -107.775
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.359.364 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-316.981 -294.868
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.377 -294.868
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
86.377 -294.868
Ödenen Temettüler
-403.358 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.312.388 3.603.119
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.312.388 3.603.119
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
843.937 40.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.156.325 3.643.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.156.323 843.937
Finansal Yatırımlar
20 5.208.482 1.849.118
Ticari Alacaklar
3,5 204.644.358 41.699.065
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
204.644.358 41.699.065
Diğer Alacaklar
6 21.122.350 1.102.022
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21.020.914 1.086.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
101.436 15.339
Peşin Ödenmiş Giderler
8 345.332 281.995
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
220.018
ARA TOPLAM
241.476.845 45.996.155
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
241.476.845 45.996.155
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
201.781 143.192
Kullanım Hakkı Varlıkları
396.465 157.235
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.183 34.287
Peşin Ödenmiş Giderler
8 21.152 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
639.581 334.714
TOPLAM VARLIKLAR
242.116.426 46.330.869
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 150.657 18.943
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
150.657 18.943
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
150.657 18.943
Ticari Borçlar
5 451.075 143.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 30.546 0
Diğer Borçlar
6 481.999 257.537
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 11.921 11.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 6.456.093 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.263 18.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 38.263 18.105
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 5.180.000 0
ARA TOPLAM
12.800.554 450.056
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.800.554 450.056
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 45.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 6.434 6.434
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 32.127 49.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
32.127 49.978
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 46.740.551 8.209.334
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.779.112 8.311.083
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.579.666 8.761.139
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
182.536.760 37.569.730
Ödenmiş Sermaye
11 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.818 5.332
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.818 5.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.818 5.332
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 264.499 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.896.542 13.800.806
Net Dönem Karı veya Zararı
145.377.537 19.763.592
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
182.536.760 37.569.730
TOPLAM KAYNAKLAR
242.116.426 46.330.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 48.261.724 10.031.348 34.568.196 3.649.239
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.261.724 10.031.348 34.568.196 3.649.239
BRÜT KAR (ZARAR)
48.261.724 10.031.348 34.568.196 3.649.239
Genel Yönetim Giderleri
14 -9.767.441 -4.521.517 -4.116.946 -1.643.990
Pazarlama Giderleri
15 -6.033.516 -1.107.922 -4.130.303 -360.798
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 165.140.315 201.071 38.210.542 173.049
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -5.376.616 -7.406.193 -5.199.980 -4.756.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
192.224.466 -2.803.213 59.331.509 -2.938.680
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.525 43.804 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
192.230.991 -2.759.409 59.331.509 -2.938.680
Finansman Gelirleri
17 324.940 97.930 252.888 66.407
Finansman Giderleri
17 -1.577 -160.572 -42.371 -59.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
192.554.354 -2.822.051 59.542.026 -2.931.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.176.815 -1.467.219 -20.005.944 -1.498.240
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -8.643.215 -2.516.474 -6.370.289 -2.516.474
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -38.533.600 1.049.255 -13.635.655 1.018.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
145.377.539 -4.289.270 39.536.082 -4.430.193
DÖNEM KARI (ZARARI)
145.377.539 -4.289.270 39.536.082 -4.430.193
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
145.377.539 -4.289.270 39.536.082 -4.430.193
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.640 2.928 56.321 -1.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-360 3.661 25.491 -1.658
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.000 -733 30.830 331
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36.000 -733 30.830 331
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.640 2.928 56.321 -1.327
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
145.413.179 -4.286.342 39.592.403 -4.431.520
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
145.413.179 -4.286.342 39.592.403 -4.431.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973821


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8436 Değişim: -0,02%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6454 Değişim: -0,11%
Düşük 35,6096 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.543,38 Değişim: -0,07%
Düşük 2.540,35 24.07.2024 Yüksek 2.547,13
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.