KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2021 - 10:12
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 10.131 17.843.835 -4.043.029 17.810.937 17.810.937
Transferler
-4.043.029 4.043.029
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.445 -77.736 -81.181 -81.181
Dönem Karı (Zararı)
-77.736 -77.736 -77.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.445 -3.445 -3.445
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 6.686 13.800.806 -77.736 17.729.756 17.729.756
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 5.332 13.800.806 17.855.603 35.661.741 35.661.741
Transferler
17.805.603 -17.805.603
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.890.415 72.890.415 72.890.415
Dönem Karı (Zararı)
72.890.415 72.890.415 72.890.415
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 5.332 31.656.409 72.890.415 108.552.156 108.552.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
575.125 770.327
Dönem Karı (Zararı)
72.890.415 -77.736
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
72.890.415 -77.736
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.754.586 260.097
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
78.786 108.903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.210 12.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.210 12.474
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 461
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -4.379
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 4.840
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 17.659.590 138.259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-90.067.459 588.998
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.626.626 869.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -86.530.401 927.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -3.096.225 -57.383
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.992 -54.098
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.992 -43.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -10.665
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-256.384 -78.618
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.874 -48.625
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.874 -48.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.023 -85.332
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.349 1.005
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25.349 1.005
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.000.000 -27.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.218.703 12.202
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.218.703 12.202
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
577.542 771.359
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -2.417 -1.032
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-628.937 -17.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-80.286 -17.470
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-80.286 -17.470
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-548.651
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.159 -126.096
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-56.159 -126.096
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-56.159 -126.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-109.971 626.761
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-109.971 626.761
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
843.937 40.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
733.966 667.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 733.966 843.937
Finansal Yatırımlar
2.397.769 1.849.118
Ticari Alacaklar
131.325.691 41.699.065
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 128.229.466 41.699.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.096.225 0
Diğer Alacaklar
1.156.014 1.102.022
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.140.675 1.086.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.339 15.339
Peşin Ödenmiş Giderler
538.379 281.995
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 530.732
ARA TOPLAM
136.151.819 46.306.869
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.151.819 46.306.869
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
198.767 143.192
Kullanım Hakkı Varlıkları
106.591 157.235
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.856 34.287
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
336.214 334.714
TOPLAM VARLIKLAR
136.488.033 46.641.583
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.121 18.943
Ticari Borçlar
199.424 143.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 199.424 143.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.023 0
Diğer Borçlar
282.886 257.537
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
282.886 257.537
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.011.921 11.921
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.011.921 11.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22.914 2.218.703
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.690 18.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25.690 18.105
ARA TOPLAM
2.557.979 2.668.759
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.557.979 2.668.759
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 45.337
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 45.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.434 6.434
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.434 6.434
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.603 49.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
58.603 49.978
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 25.312.861 8.209.334
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.377.898 8.311.083
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.935.877 10.979.842
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
108.552.156 35.661.741
Ödenmiş Sermaye
7 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.332 5.332
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.332 5.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7 5.332 5.332
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 31.656.409 13.800.806
Net Dönem Karı veya Zararı
72.890.415 17.855.603
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
108.552.156 35.661.741
TOPLAM KAYNAKLAR
136.488.033 46.641.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 90.293.511 2.565.038
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.293.511 2.565.038
BRÜT KAR (ZARAR)
90.293.511 2.565.038
Genel Yönetim Giderleri
9 -2.495.621 -1.167.183
Pazarlama Giderleri
9 -500.538 -361.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.320.596 31.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-81.520 -967.546
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.536.428 100.771
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
90.536.428 100.771
Finansman Gelirleri
42.728 11.516
Finansman Giderleri
-29.151 -51.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
90.550.005 60.523
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.659.590 -138.259
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-556.063 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-17.103.527 -138.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
72.890.415 -77.736
DÖNEM KARI (ZARARI)
72.890.415 -77.736
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
72.890.415 -77.736
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -3.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -3.445
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-4.306
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -3.445
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.890.415 -81.181
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
72.890.415 -81.181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938604


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.439 Değişim: -0,27% Hacim : 3.078 Mio.TL Son veri saati : 10:59
Düşük 1.436 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5169 Değişim: -0,47%
Düşük 8,4981 16.06.2021 Yüksek 8,5790
Açılış: 8,5574
10,3349 Değişim: -0,46%
Düşük 10,3075 16.06.2021 Yüksek 10,4101
Açılış: 10,3823
509,22 Değişim: -0,44%
Düşük 508,00 16.06.2021 Yüksek 513,34
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.