KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 16:15
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 469 -1.132.792 18.976.627 17.843.835 21.844.304 21.844.304
Transferler
18.976.627 -18.976.627 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -6.406 -7.757.635 -7.764.041 -7.764.041
Dönem Karı (Zararı)
-7.757.635 -7.757.635 -7.757.635
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.406 -6.406 -6.406
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.000.000 -5.937 17.843.835 -7.757.735 14.080.263 14.080.263
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 10.131 17.843.835 -4.043.029 17.810.937 17.810.937
Transferler
-4.043.029 4.043.029 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 2.928 0 -4.289.270 -4.286.342 0 -4.286.342
Dönem Karı (Zararı)
0 -4.289.270 -4.289.270 0 -4.289.270
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.928 2.928 0 2.928
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 13.059 13.800.806 -4.289.270 13.524.595 0 13.524.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.005.762 -185.884
Dönem Karı (Zararı)
-4.289.270 -7.757.635
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 -4.289.270 -7.757.635
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-748.067 -2.085.234
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 286.583 82.047
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.698 15.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 11.698 15.302
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.907 -1.019
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -1.908 -3.016
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 4.815 1.997
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -1.049.255 -2.181.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.181.367 9.659.078
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,6 7.162.958 9.547.507
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 7.159.034 9.547.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.924 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,7 -120.167 91.002
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -110.924 101.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -9.243 -10.973
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -175.483 -82.303
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -260.092 14.184
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -260.092 14.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -85.740 46.624
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.684.826 4.155
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.684.826 4.155
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -21.360 33.313
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.575 4.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -3.575 4.596
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.144.030 -183.791
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -138.268 -2.093
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-107.775 75.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 244.558
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 244.558
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-107.775 -168.962
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -107.775 -152.133
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.829
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-294.868 -22.997
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-294.868 -22.997
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 -294.868 -22.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.603.119 -133.285
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.603.119 -133.285
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 40.472 163.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.643.591 29.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.643.591 40.472
Ticari Alacaklar
6 14.262.799 21.430.572
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,6 14.262.799 21.426.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.924
Diğer Alacaklar
7 1.026.926 906.758
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,7 1.017.682 906.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.244
Peşin Ödenmiş Giderler
267.472 91.989
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 267.472 91.989
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 144.073 5.805
ARA TOPLAM
19.344.861 22.475.596
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.344.861 22.475.596
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
169.371 133.969
Mobilya ve Demirbaşlar
11 169.371 133.969
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 157.235 404.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.377 48.012
Diğer Haklar
12 36.377 48.012
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
362.983 586.681
TOPLAM VARLIKLAR
19.707.844 23.062.277
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
124.478 464.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
124.478 464.236
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 124.478 464.236
Ticari Borçlar
6 127.232 389.232
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 127.232 389.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 19.219 104.959
Diğer Borçlar
268.476 100.123
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 268.476 100.123
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 11.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 11.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 2.516.474
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 11.567 15.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 11.567 15.142
ARA TOPLAM
3.067.446 1.085.613
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.067.446 1.085.613
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.337 45.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.337 45.337
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 45.337 45.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.949 18.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 8.949 18.388
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 67.064 59.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 67.064 59.027
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 2.994.453 4.042.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.115.803 4.165.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.183.249 5.251.340
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.524.595 17.810.937
Ödenmiş Sermaye
15,1 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.059 10.131
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.059 10.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15,4 13.059 10.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15,3 13.800.806 17.843.835
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -4.289.270 -4.043.029
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.524.595 17.810.937
TOPLAM KAYNAKLAR
19.707.844 23.062.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 10.031.348 3.914.965 3.649.239 1.376.995
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.031.348 3.914.965 3.649.239 1.376.995
BRÜT KAR (ZARAR)
10.031.348 3.914.965 3.649.239 1.376.995
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.521.517 -3.251.010 -1.643.990 -1.087.022
Pazarlama Giderleri
19 -1.107.922 -937.093 -360.798 -300.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 201.071 6.487 173.049 3.300
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -7.406.193 -9.606.983 -4.756.180 -4.124.405
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.803.213 -9.873.634 -2.938.680 -4.131.254
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 43.804 72.793
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -33.505
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.759.409 -9.834.346 -2.938.680 -4.131.254
Finansman Gelirleri
22 97.930 17.348 66.407 8.062
Finansman Giderleri
22 -160.572 -122.201 -59.680 -34.465
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.822.051 -9.939.199 -2.931.953 -4.157.657
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.467.219 2.181.564 -1.498.240 909.722
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.516.474 -2.516.474
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.049.255 2.181.564 1.018.234 909.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.289.270 -7.757.635 -4.430.193 -3.247.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.289.270 -7.757.635 -4.430.193 -3.247.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.289.270 -7.757.635 -4.430.193 -3.247.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.928 -6.406 -1.327 -2.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.928 -6.406 -1.327 -2.545
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -733 1.602 331 637
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
14 3.661 -8.008 -1.658 -3.182
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.928 -6.406 -1.327 -2.545
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.286.342 -7.764.041 -4.431.520 -3.250.480
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.286.342 -7.764.041 -4.431.520 -3.250.480http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884958


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.