KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.03.2019 - 18:22
KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 2.289.920 -721.270 -1.061.542 1.007.108
Transferler
14 289.920 -289.920 -1.061.542 1.061.542
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 1.979 650.020 651.999
Dönem Karı (Zararı)
650.020 650.020
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.979 1.979
Sermaye Arttırımı
14 960.080 250.000 1.210.080
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 250.000 1.979 -1.782.812 650.020 2.869.187 0 2.869.187
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 250.000 1.979 -1.782.812 650.020 2.869.187 0 2.869.187
Transferler
14 250.000 -250.000 650.020 -650.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.510 18.976.627 18.975.117
Dönem Karı (Zararı)
18.976.627 18.976.627
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.510 -1.510
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 469 -1.132.792 18.976.627 21.844.304 0 21.844.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.409 -1.213.893
Dönem Karı (Zararı)
18.976.627 650.020
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 18.976.627 650.020
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.695.369 -274.270
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 117.224 107.570
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.518 14.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 16.518 14.550
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.084 3.347
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 636
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 -1.038 -1.526
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 2.122 4.237
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 5.560.543 -399.737
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.852.818 -1.586.192
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -23.924.327 -1.871.277
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.924.327 -1.871.277
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-956.089 157.055
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -956.089 157.055
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -130.344 186.768
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 54.084 -72.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
54.084 -72.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 55.178 3.602
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 45.362 11.127
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
45.362 11.127
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 0 -1.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.318 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 3.318 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-180.822 -1.210.442
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 7.413 -3.451
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-92.683 -69.937
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 76.400 27.550
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.400 27.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-169.083 -97.487
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -169.083 -87.378
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -10.109
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.276 1.222.886
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 0 1.210.080
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.276 12.806
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 59.276 12.806
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-206.816 -60.944
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-206.816 -60.944
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
369.997 430.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 163.181 369.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 163.181 369.997
Ticari Alacaklar
6 25.789.245 1.867.040
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,6 25.789.245 1.867.040
Diğer Alacaklar
7 956.089 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,7 956.089 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 110.735 65.391
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 110.735 65.391
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 3.372 10.785
ARA TOPLAM
27.022.622 2.313.213
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.022.622 2.313.213
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 311.007 310.322
Taşıtlar
121.000 79.625
Mobilya ve Demirbaşlar
102.737 104.919
Özel Maliyetler
87.270 125.778
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 37.208 62.434
Lisanslar
11 37.208 62.434
Peşin Ödenmiş Giderler
9 85.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 85.000 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 0 386.270
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
433.215 759.026
TOPLAM VARLIKLAR
27.455.837 3.072.239
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 78.083 18.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
78.083 18.807
Banka Kredileri
5 78.083 18.807
Ticari Borçlar
6 168.864 115.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 168.864 115.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 69.379 14.201
Diğer Borçlar
7 75.137 29.775
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 75.137 29.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.318 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.318 0
ARA TOPLAM
394.781 178.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
394.781 178.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 42.857 24.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 42.857 24.451
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 5.173.895 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.216.752 24.451
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.611.533 203.052
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.844.304 2.869.187
Ödenmiş Sermaye
14 4.000.000 3.750.000
Sermaye Avansı
14 0 250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
469 1.979
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
469 1.979
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 469 1.979
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -1.132.792 -1.782.812
Net Dönem Karı veya Zararı
23 18.976.627 650.020
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.844.304 2.869.187
TOPLAM KAYNAKLAR
27.455.837 3.072.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 28.818.648 2.182.873
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.818.648 2.182.873
BRÜT KAR (ZARAR)
28.818.648 2.182.873
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.108.768 -1.639.276
Pazarlama Giderleri
18 -1.141.500 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.135 4.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -9.358 -314.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.560.157 233.139
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 83.360 18.496
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -150 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.643.367 251.635
Finansman Gelirleri
21 29.065 23.403
Finansman Giderleri
21 -135.262 -24.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.537.170 250.283
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.560.543 399.737
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -5.560.543 399.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.976.627 650.020
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.976.627 650.020
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
18.976.627 650.020
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.510 1.979
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 -1.888 2.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
378 -495
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 378 -495
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.510 1.979
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.975.117 651.999
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
18.975.117 651.999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749454


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.