KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 19:40
KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 289.920 -721.270 -1.061.542 1.007.108 0 1.007.108
Transferler
14 289.920 -289.920 -1.061.542 1.061.542
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -935.597 -935.597
Dönem Karı (Zararı)
-935.597 -935.597
Sermaye Arttırımı
14 710.080 120.000 830.080
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 120.000 -1.782.812 -935.597 901.591 0 901.591
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 250.000 1.979 -1.782.812 650.020 2.869.187 0 2.869.187
Transferler
14 250.000 -250.000 650.020 -650.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -451 6.960.327 6.959.876 0 6.959.876
Dönem Karı (Zararı)
6.960.327 6.960.327 0 6.960.327
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-451 -451 0 -451
Kar Payları
14 -470.588 -470.588 0 -470.588
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 1.528 -1.603.380 6.960.327 9.358.475 0 9.358.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
243.142 -931.639
Dönem Karı (Zararı)
6.960.327 -935.597
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 6.960.327 -935.597
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.510.402 86.316
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 96.260 78.650
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.882 7.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 16.882 7.384
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-547 3.896
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 -2.914 -282
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 2.367 4.178
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.397.807 -3.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.224.434 -79.618
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.371.915 -61.417
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.371.915 -61.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -423.673 -45.484
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-423.673 28.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -73.744
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -609.554 168.939
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 8.731 -147.473
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.731 -147.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 85.545 2.636
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.319 4.253
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 61.319 4.253
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 0 -1.072
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 25.113 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25.113 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
246.295 -928.899
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -3.153 -2.740
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-86.173 -16.950
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 76.400 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.400 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-162.573 -16.950
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -162.573 -8.371
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.579
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-468.106 835.268
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 0 830.080
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 2.482 5.188
Kredilerden Nakit Girişleri
2.482 5.188
Ödenen Temettüler
14 -470.588 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-311.137 -113.321
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-311.137 -113.321
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
369.997 431.577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.860 318.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 58.860 369.997
Ticari Alacaklar
6 10.236.588 1.867.040
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 10.236.588 1.867.040
Diğer Alacaklar
7 423.673 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-7 423.673 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 674.945 65.391
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 674.945 65.391
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 13.938 10.785
ARA TOPLAM
11.408.004 2.313.213
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.408.004 2.313.213
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 319.412 310.322
Taşıtlar
116.600 79.625
Mobilya ve Demirbaşlar
105.915 104.919
Özel Maliyetler
96.897 125.778
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 43.257 62.434
Diğer Haklar
43.257 62.434
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 0 386.270
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
362.669 759.026
TOPLAM VARLIKLAR
11.770.673 3.072.239
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 21.289 18.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.289 18.807
Banka Kredileri
21.289 18.807
Ticari Borçlar
6 121.635 115.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
121.635 115.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 99.746 14.201
Diğer Borçlar
91.094 29.775
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 91.094 29.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.113 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 25.113 0
ARA TOPLAM
358.877 178.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
358.877 178.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 41.897 24.451
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 2.011.424 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.053.321 24.451
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.412.198 203.052
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.358.475 2.869.187
Ödenmiş Sermaye
14.1 4.000.000 3.750.000
Sermaye Avansı
14.2 0 250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.528 1.979
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.528 1.979
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.4 1.528 1.979
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.3 -1.603.380 -1.782.812
Net Dönem Karı veya Zararı
23 6.960.327 650.020
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.358.475 2.869.187
TOPLAM KAYNAKLAR
11.770.673 3.072.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 12.166.891 170.363 -1.591.001 23.051
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.166.891 170.363 -1.591.001 23.051
BRÜT KAR (ZARAR)
12.166.891 170.363 -1.591.001 23.051
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.177.308 -1.138.814 -859.402 -432.420
Pazarlama Giderleri
18 -391.580 0 -102.309 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 6.079 2.097 1.791 1.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.367 -4.178 -26 -105
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.601.715 -970.532 -2.550.947 -408.170
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 18.800 15.720 0 4.877
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -150 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.620.365 -954.812 -2.550.947 -403.293
Finansman Gelirleri
21 24.862 18.515 7.693 2.957
Finansman Giderleri
21 -287.093 -2.914 -133.897 -606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.358.134 -939.211 -2.677.151 -400.942
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.397.807 3.614 404.455 3.614
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.397.807 3.614 404.455 3.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.960.327 -935.597 -2.272.696 -397.328
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.960.327 -935.597 -2.272.696 -397.328
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.960.327 -935.597 -2.272.696 -397.328
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-451 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 -564
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
113
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 113
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-451 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.959.876 -935.597 -2.272.696 -397.328
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.959.876 -935.597 -2.272.696 -397.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716574


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.