KAP ***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 19:50
KAP ***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.289.642 125.303
Satışların Maliyeti
28 -318.354 -24.570
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
971.288 100.733
BRÜT KAR (ZARAR)
971.288 100.733
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -2.923.302 -1.434.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.244.031 469.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 0 -8.450
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-707.983 -873.123
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 223.869 374.140
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -35.869
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-484.114 -534.852
Finansman Giderleri
33 -39.065 -39.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-523.179 -574.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31.703 120.838
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 31.703 120.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-491.476 -453.506
DÖNEM KARI (ZARARI)
-491.476 -453.506
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-491.476 -453.506
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-802.489 -446.090
Dönem Karı (Zararı)
-491.476 -453.506
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-171.176 -4.549
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 61.156 39.954
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.561 27.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 -7.321 39.474
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -223.869 9.717
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -31.703 -120.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-119.289 14.585
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-143.652 -52.379
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -143.035 -52.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -617 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.288 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.288 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 0 2.066
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.123 19.437
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 23.123 19.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 1.977 41.675
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.551 3.786
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 6.551 3.786
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-781.941 -443.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-25.517 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 4.969 -2.620
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.277.168 170.813
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 0 194.191
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -3.274.684 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.484 -23.378
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.484 -23.378
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.261.426 3.400.887
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 1.000.000 3.469.107
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.300.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.895 -28.746
Ödenen Faiz
-39.065 -39.474
Alınan Faiz
46.386 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.818.231 3.125.610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.818.231 3.125.610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.129.610 4.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.311.379 3.129.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.311.379 3.129.610
Finansal Yatırımlar
7 6.337.660 2.839.107
Ticari Alacaklar
10 196.031 52.379
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 195.414 52.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 617 0
Diğer Alacaklar
7.288 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.288 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 2.319 7.288
ARA TOPLAM
7.854.677 6.028.384
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.854.677 6.028.384
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 19.207 22.576
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 442.423 356.562
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 148.420 115.793
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
610.050 494.931
TOPLAM VARLIKLAR
8.464.727 6.523.315
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 39.309 26.166
Ticari Borçlar
10 42.560 19.437
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 42.560 19.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 59.322 57.345
Diğer Borçlar
11 10.337 3.786
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 10.337 3.786
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 17.507 15.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 17.507 15.000
ARA TOPLAM
169.035 121.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.035 121.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 422.928 340.802
Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 18.377 12.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 18.377 12.144
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
441.305 352.946
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
610.340 474.680
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.854.387 6.048.635
Ödenmiş Sermaye
27 7.500.000 6.500.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
27 1.300.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -2.772 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.772 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -2.772 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.141 2.141
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -453.506 0
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -491.476 -453.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.854.387 6.048.635
TOPLAM KAYNAKLAR
8.464.727 6.523.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 3.000.000 0 0 0 0 33.034 3.033.034 0 3.033.034
Transferler
27 0 0 0 2.141 30.893 -33.034 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -453.506 -453.506 0 -453.506
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 -453.506 -453.506 0 -453.506
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
27 3.500.000 0 0 -30.893 0 3.469.107 0 3.469.107
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.500.000 0 0 2.141 0 -453.506 6.048.635 0 6.048.635
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.500.000 0 0 2.141 0 -453.506 6.048.635 0 6.048.635
Transferler
27 0 0 0 -453.506 453.506 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -2.772 0 0 -491.476 -491.476 0 -491.476
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 -491.476 -491.476 0 -491.476
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -2.772 0 0 0 -2.772 0 -2.772
Sermaye Arttırımı
27 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
1.300.000 0 0 0 0 1.300.000 0 1.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 7.500.000 1.300.000 -2.772 2.141 -453.506 -491.476 7.854.387 0 7.854.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -491.476 -453.506
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.772 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -3.696 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
924
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 924
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.772 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-494.248 -453.506
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-494.248 -453.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117947


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,00% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8619 Değişim: 0,16%
Düşük 32,7756 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,2528 Değişim: 0,13%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.497,42 Değişim: 0,31%
Düşük 2.486,50 21.06.2024 Yüksek 2.497,79
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.