KAP ***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:42
KAP ***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 159.780 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
159.780 0
BRÜT KAR (ZARAR)
159.780 0
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -823.624 -194.552
Pazarlama Giderleri
29,30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 298.769 72.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 0 -90
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-365.075 -122.621
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 34.118 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-330.957 -122.621
Finansman Gelirleri
33 0 100.410
Finansman Giderleri
33 -12.705 -16
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-343.662 -22.227
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.854 11.105
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 3.631
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 3.854 7.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-339.808 -11.122
DÖNEM KARI (ZARARI)
-339.808 -11.122
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-339.808 -11.122
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-487.545 25.228
Dönem Karı (Zararı)
-339.808 -11.122
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.669 30.153
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 11.343 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.255 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 11.255 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.705 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 12.705 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -34.118 37.370
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -3.854 -11.105
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-143.985 13.772
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.395 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -13.395 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.761 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.761 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -126.305 2.066
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.037 9.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -14.037 9.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 21.569 -75
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
944 2.769
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 944 2.769
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-486.462 32.803
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.083 -7.575
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.620.588 78.286
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 -2.618.104 8.382.633
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 0 -8.304.347
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.484 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.484 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.240 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.535 0
Ödenen Faiz
-12.705 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.129.373 103.514
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.129.373 103.514
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.129.610 4.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
237 107.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 237 3.129.610
Finansal Yatırımlar
7 5.491.329 2.839.107
Ticari Alacaklar
10 65.774 52.379
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 65.774 52.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
12.761 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12.761 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 126.305
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 8.371 7.288
ARA TOPLAM
5.704.777 6.028.384
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.704.777 6.028.384
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 23.621 22.576
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 346.658 356.562
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 117.938 115.793
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
488.217 494.931
TOPLAM VARLIKLAR
6.192.994 6.523.315
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 31.048 26.166
Ticari Borçlar
10 5.400 19.437
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.400 19.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 78.914 57.345
Diğer Borçlar
11 4.730 3.786
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.730 3.786
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 15.000 15.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 15.000 15.000
ARA TOPLAM
135.092 121.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.092 121.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 327.385 340.802
Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 14.856 12.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 14.856 12.144
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
342.241 352.946
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
477.333 474.680
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.715.661 6.048.635
Ödenmiş Sermaye
27 6.500.000 6.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 6.834 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.834 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 6.834 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.141 2.141
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -453.506 0
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -339.808 -453.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.715.661 6.048.635
TOPLAM KAYNAKLAR
6.192.994 6.523.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 33.034 3.033.034 3.033.034
Transferler
2.141 30.893 -33.034 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.122 -11.122 -11.122
Dönem Karı (Zararı)
-11.122 -11.122 -11.122
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 2.141 30.893 -11.122 3.021.912 3.021.912
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.500.000 2.141 -453.506 6.048.635 6.048.635
Transferler
27 -453.506 453.506 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.834 0 -339.808 -332.974 -332.974
Dönem Karı (Zararı)
0 -339.808 -339.808 -339.808
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.834 0 0 6.834 6.834
Sermaye Arttırımı
27 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.500.000 6.834 2.141 -453.506 -339.808 5.715.661 5.715.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-339.808 -11.122
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.834 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 8.543 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.709 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.709 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.834 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-332.974 -11.122
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-332.974 -11.122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026844


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7514 Değişim: -0,05%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8327
Açılış: 32,7682
35,0694 Değişim: -0,06%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,1309
Açılış: 35,0901
2.441,49 Değişim: -0,67%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.