KAP ***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:32
KAP ***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 4.985 4.985
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28 4.985 4.985
BRÜT KAR (ZARAR)
4.985 4.985
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -871.574 -326.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 372.511 129.734
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-494.078 -191.552
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 276.525 11.698
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -27.981 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-245.534 -179.854
Finansman Giderleri
33 -32.336 -12.018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-277.870 -191.872
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.661 6.499
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -8.450 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 15.111 6.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-271.209 -185.373
DÖNEM KARI (ZARARI)
-271.209 -185.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-271.209 -185.373
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-288.533
Dönem Karı (Zararı)
-271.209
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.212
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
339
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
62.943
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
62.943
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.661
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-38.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.791
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.985
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.904
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.904
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-39.134
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
560
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
560
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.082
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
590
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
590
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-286.788
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.745
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
202.953
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
13.423.570
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -13.215.820
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.797
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.797
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.338
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 160.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
160.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -14.662
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.758
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.758
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 63.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 63.758 4.000
Finansal Yatırımlar
7 2.829.555 3.043.015
Ticari Alacaklar
10 4.985
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 4.985
Diğer Alacaklar
11 1.904
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 1.904
Peşin Ödenmiş Giderler
15 41.200 2.066
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 6.413 4.668
ARA TOPLAM
2.947.815 3.053.749
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.947.815 3.053.749
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 4.458
Mobilya ve Demirbaşlar
18 4.458
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 446.904
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 10.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
461.428
TOPLAM VARLIKLAR
3.409.243 3.053.749
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 28.017
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.017
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 28.017
Ticari Borçlar
10 560
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 560
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 26.752 15.670
Diğer Borçlar
11 590
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 590
ARA TOPLAM
55.919 15.670
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.919 15.670
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 431.499
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
431.499
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 431.499
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
431.499 5.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
487.418 20.715
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.921.825 3.033.034
Ödenmiş Sermaye
27 3.160.000 3.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.141
Yasal Yedekler
27 2.141
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 30.893
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -271.209 33.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.921.825 3.033.034
TOPLAM KAYNAKLAR
3.409.243 3.053.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 3.000.000 33.034 3.033.034 3.033.034
Transferler
27 2.141 30.893 -33.034
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -271.209 -271.209 -271.209
Dönem Karı (Zararı)
27 -271.209 -271.209 -271.209
Sermaye Arttırımı
27 160.000 160.000 160.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.160.000 2.141 30.893 -271.209 2.921.825 2.921.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-271.209 -185.373
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-271.209 -185.373
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-271.209 -185.373http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973632


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.