KAP ***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 20:10
KAP ***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -545.303 -350.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 203.544 132.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -25.224 -25.134
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-366.983 -243.294
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-366.983 -243.294
Finansman Gelirleri
33 301.303 199.825
Finansman Giderleri
33 -20.318 -20.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-85.998 -63.771
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 162 -10.943
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.450 -12.081
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.612 1.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-85.836 -74.714
DÖNEM KARI (ZARARI)
-85.836 -74.714
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-85.836 -74.714
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-167.472
Dönem Karı (Zararı)
-85.836
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.550
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
100
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25.224
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-162
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-33.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-75.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.124
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-76.170
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.629
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.740
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.740
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-170.019
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.547
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.038.256
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
11.359.117
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -8.316.064
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.797
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
177.833
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 160.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 17.833
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.048.617
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.048.617
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.052.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.052.617 4.000
Finansal Yatırımlar
7 0 3.043.015
Diğer Alacaklar
11 6.124 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.124 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 78.236 2.066
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 2.121 4.668
ARA TOPLAM
3.139.098 3.053.749
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.139.098 3.053.749
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 4.697 0
Mobilya ve Demirbaşlar
18 4.697 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 449.104 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 3.567
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
457.368 0
TOPLAM VARLIKLAR
3.596.466 3.053.749
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 27.216 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 27.216 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 27.216 0
Ticari Borçlar
10 1.292 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.292 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 18.299 15.670
Diğer Borçlar
11 2.740 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.740 0
ARA TOPLAM
49.547 15.670
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.547 15.670
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 439.721 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 439.721 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 439.721 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 5.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
439.721 5.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
489.268 20.715
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 3.107.198 3.033.034
Ödenmiş Sermaye
27 3.160.000 3.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.141
Yasal Yedekler
27 2.141
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 30.893
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -85.836 33.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.107.198 3.033.034
TOPLAM KAYNAKLAR
3.596.466 3.053.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 3.000.000 33.034 3.033.034 3.033.034
Transferler
27 2.141 30.893 -33.034 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -85.836 -85.836 -85.836
Dönem Karı (Zararı)
27 -85.836 -85.836 -85.836
Sermaye Arttırımı
27 160.000 160.000 160.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 3.160.000 2.141 30.893 -85.836 3.107.198 3.107.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-85.836 -74.714
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-85.836 -74.714
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-85.836 -74.714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958441


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 0,00% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6626 Değişim: 0,12%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6631
Açılış: 8,6519
10,1414 Değişim: 0,27%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1585
Açılış: 10,1144
490,92 Değişim: -0,21%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.