KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2023 - 18:15
KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 86.536.000 -253.153 110.904.890 6.048.577 29.722.589 46.615.288 279.574.191 279.574.191
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.208.926 40.406.362 -46.615.288 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.819.375 -145.186 24.545.672 65.834.652 140.054.513 1.019 140.055.532
Dönem Karı (Zararı)
65.834.652 65.834.652 1.019 65.835.671
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.819.375 -145.186 24.545.672 74.219.861 74.219.861
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-5.376.188 -5.376.188 -5.376.188
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
55.970 55.970
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 86.536.000 49.819.375 -398.339 135.450.562 12.257.503 64.752.763 65.834.652 414.252.516 56.989 414.309.505
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 86.536.000 46.705.664 -648.062 152.267.578 12.257.503 64.752.763 120.623.068 482.494.514 42.962 482.537.476
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
17.162.484 103.460.584 -120.623.068 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.113.711 -222.001 38.821.621 251.808.645 287.294.554 -30.808 287.263.746
Dönem Karı (Zararı)
251.808.645 251.808.645 -30.808 251.777.837
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.113.711 -222.001 38.821.621 35.485.909 35.485.909
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-15.485.914 -15.485.914 -15.485.914
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.125.437 -1.125.437 -1.125.437
Dönem Sonu Bakiyeler
29 86.536.000 43.591.953 -870.063 191.089.199 29.419.987 151.601.996 251.808.645 753.177.717 12.154 753.189.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.486.140 -421.362.511
Dönem Karı (Zararı)
251.777.837 65.835.671
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
242.980.381 23.308.544
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.676.848 6.501.055
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.098.213 2.571.498
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-21.650.000 -22.508.732
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
215.993.979 104.203.451
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.497.722 12.203.008
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-77.301.759 -94.527.468
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
92.605.386 15.310.595
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-940.008 -444.863
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-573.756.338 -509.338.799
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-15.227.950 60.267.569
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-315.565.350 -725.187.600
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.238.640 -32.050.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-278.326.710 -693.136.721
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-238.434.138 -22.602.404
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.313 -146.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-238.399.825 -22.455.910
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-500.000 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.643.515 -4.077.933
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.105.515 154.414.024
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.440.844 3.209.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.664.671 151.204.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.342.563 1.418.084
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-544.206 16.701.205
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-544.206 16.701.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.289.257 9.728.256
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-78.998.120 -420.194.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.400.268 -1.022.421
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-87.752 -145.506
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.442.213 10.830.374
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.950.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.513 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.513
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.290.300 -9.728.358
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.349.839 -5.009.023
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.940.461 -4.719.335
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
21.650.000 22.508.732
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.663.111 487.899.598
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
740.776.337 599.026.427
Kredilerden Nakit Girişleri
740.776.337 183.192.007
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 415.834.420
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-569.727.876 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-569.727.876 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.231.678 -1.547.190
Ödenen Temettüler
-15.485.915 -5.376.188
Ödenen Faiz
-215.993.979 -104.203.451
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-138.707.038 77.367.461
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-138.707.038 77.367.461
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
240.831.947 30.179.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.124.909 107.546.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 895.922.275 634.183.567
Finansal Yatırımlar
8 40.107.536 16.754.627
Ticari Alacaklar
11 1.994.444.011 1.678.878.661
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 122.829.107 85.590.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 1.871.614.904 1.593.288.194
Diğer Alacaklar
12 118.400 4.176.481
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.12 36.975 2.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 81.425 4.173.819
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
13 1.000.000 500.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.591.088 4.947.573
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 95.212 7.460
Diğer Dönen Varlıklar
16 151.559 13.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
151.559 13.880
ARA TOPLAM
2.941.430.081 2.339.462.249
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.941.430.081 2.339.462.249
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 296.540.954 227.364.154
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
12 173.440.236 74.175.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 173.440.236 74.175.870
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
19 118.285.986 114.852.460
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 7.042.989 5.785.543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 15.231.814 10.376.695
Diğer Haklar
20 15.231.814 10.376.695
Peşin Ödenmiş Giderler
1.187 1.274
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.187 1.274
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
610.543.166 432.555.996
TOPLAM VARLIKLAR
3.551.973.247 2.772.018.245
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.288.568.827 1.136.125.979
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 60.573.937 41.315.850
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 60.573.937 41.315.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
11 1.279.704.754 1.010.321.354
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 74.379.245 57.887.886
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 1.205.325.509 952.433.468
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 6.887.852 4.545.289
Diğer Borçlar
12 8.581.807 9.126.013
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 8.581.807 9.126.013
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 49.030.158 17.480.305
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.25 4.973.684 2.542.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 4.609.206 2.177.800
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 364.478 364.478
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
2.698.321.019 2.221.457.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.698.321.019 2.221.457.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.744.383 3.960.539
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.744.383 3.960.539
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 4.744.383 3.960.539
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 2.114.817 1.848.278
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 93.603.157 62.214.884
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.462.357 68.023.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.798.783.376 2.289.480.769
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 753.177.717 482.494.514
Ödenmiş Sermaye
29 86.536.000 86.536.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 42.721.890 46.057.602
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 42.721.890 46.057.602
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -870.063 -648.062
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.591.953 46.705.664
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 191.089.199 152.267.578
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 191.089.199 152.267.578
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
29 191.089.199 152.267.578
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 29.419.987 12.257.503
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 151.601.996 64.752.763
Net Dönem Karı veya Zararı
29 251.808.645 120.623.068
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.154 42.962
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
753.189.871 482.537.476
TOPLAM KAYNAKLAR
3.551.973.247 2.772.018.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 1.351.894.608 4.398.552.738 780.890.455 1.183.981.071
Satışların Maliyeti
30 -632.134.948 -4.115.569.039 -482.272.616 -1.054.844.816
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
719.759.660 282.983.699 298.617.839 129.136.255
BRÜT KAR (ZARAR)
719.759.660 282.983.699 298.617.839 129.136.255
Genel Yönetim Giderleri
32 -179.306.529 -92.811.793 -75.353.352 -35.816.715
Pazarlama Giderleri
32 -64.009.892 -34.634.749 -29.604.248 -13.640.093
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
32 -4.286.736 0 -1.860.029 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 4.209.525 2.582.612 2.266.970 1.096.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -2.916.286 -1.647.558 -1.344.704 -97.207
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
473.449.742 156.472.211 192.722.476 80.678.589
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 127.320.830 44.778.265 60.379.149 7.868.187
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 0 -561.138 688.254
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
600.770.572 200.689.338 253.101.625 89.235.030
Finansman Gelirleri
34 746.898 33.765 29.090 33.765
Finansman Giderleri
34 -256.008.810 -119.576.837 -98.179.767 -56.897.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
345.508.660 81.146.266 154.950.948 32.371.364
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-93.730.823 -15.310.595 -48.732.185 -8.265.884
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -95.656.700 -15.396.772 -50.383.864 -8.456.082
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.925.877 86.177 1.651.679 190.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
251.777.837 65.835.671 106.218.763 24.105.480
DÖNEM KARI (ZARARI)
251.777.837 65.835.671 106.218.763 24.105.480
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-30.808 1.019 -7.223 -7.321
Ana Ortaklık Payları
251.808.645 65.834.652 106.225.986 24.112.801
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.335.712 49.674.189 -3.011.610 49.825.432
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.29 62.274.219 62.274.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.29 -376.741 -181.482 55.396 7.571
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -2.958.971 -12.418.548 -3.067.006 -12.456.358
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.958.971 -12.418.548 -3.067.006 -12.456.358
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38.821.621 24.545.672 3.908.529 17.175.276
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
69.176.800 30.682.090 22.468.270 21.469.095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
8.29 69.176.800 30.682.090 22.468.270 21.469.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.355.179 -6.136.418 -18.559.741 -4.293.819
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-30.355.179 -6.136.418 -18.559.741 -4.293.819
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.485.909 74.219.861 896.919 67.000.708
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
287.263.746 140.055.532 107.115.682 91.106.188
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
287.263.746 140.055.532 107.115.682 91.106.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214567


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.030 Değişim: 1,02% Hacim : 33.485 Mio.TL Son veri saati : 12:11
Düşük 8.019 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9619 Değişim: 0,31%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9635
Açılış: 28,8732
31,5684 Değişim: 0,24%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,5943
Açılış: 31,492
1.902,15 Değişim: 0,66%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.905,90
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.