KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 20:27
KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 86.536.000 -246.032 83.926.690 2.227.568 6.195.827 30.301.461 208.941.514 208.941.514
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.821.009 26.480.452 -30.301.461 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.121 26.978.200 46.615.288 73.586.367 73.586.367
Dönem Karı (Zararı)
46.615.288 46.615.288 46.615.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.121 26.978.200 26.971.079 26.971.079
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.953.690 -2.953.690 -2.953.690
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 86.536.000 -253.153 110.904.890 6.048.577 29.722.589 46.615.288 279.574.191 279.574.191
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 86.536.000 -253.153 110.904.890 6.048.577 29.722.589 46.615.288 279.574.191 0 279.574.191
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.208.926 40.406.362 -46.615.288 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.705.664 -394.909 41.362.688 120.623.068 208.296.511 -13.008 208.283.503
Dönem Karı (Zararı)
120.623.068 120.623.068 -13.008 120.610.060
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
46.705.664 -394.909 41.362.688 87.673.443 87.673.443
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-5.376.188 -5.376.188 -5.376.188
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
55.970 55.970
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 86.536.000 46.705.664 -648.062 152.267.578 12.257.503 64.752.763 120.623.068 482.494.514 42.962 482.537.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-452.837.543 -48.370.059
Dönem Karı (Zararı)
120.610.060 46.615.288
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
53.848.176 27.737.484
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.839.694 5.753.187
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.904.669 1.202.420
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-22.508.732 -10.999.639
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
161.303.127 50.762.284
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.809.388 2.372.868
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-125.802.794 -33.616.474
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.503.812 12.243.887
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-582.212 18.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-625.754.794 -113.668.973
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
121.759.807 6.541.784
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.113.618.654 -208.595.378
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.241.543 -46.005.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.087.377.111 -162.590.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.411.247 -721.560
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
55.686 -56.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-69.466.933 -664.762
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-200.000 -300.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.020.830 1.472.004
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
453.751.517 87.146.395
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.261.565 23.503.634
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
445.489.952 63.642.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.448.451 376.112
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.335.712 411.670
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.335.712 411.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.128.126 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-15.128.126
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-451.296.558 -39.316.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.544.643 -403.362
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.658 -8.650.496
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.054.949 -3.284.326
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-1.950.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.503.783 -14.283.965
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.770.982 -9.759.222
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.732.801 -4.524.743
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
22.508.732 10.999.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
656.435.158 62.889.077
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
825.506.287 4.169.502.501
Kredilerden Nakit Girişleri
209.511.636 3.537.431.399
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
615.994.651 632.071.102
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -4.051.881.460
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.337.231.896
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-714.649.564
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.391.814 -1.015.990
Ödenen Temettüler
-5.376.188 -2.953.690
Ödenen Faiz
-161.303.127 -50.762.284
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
210.652.564 11.234.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
210.652.564 11.234.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.179.383 18.944.691
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
240.831.947 30.179.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 634.183.567 157.848.794
Finansal Yatırımlar
8 16.754.627 14.439.221
Ticari Alacaklar
11 1.678.878.661 565.260.007
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 85.590.467 59.348.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 1.593.288.194 505.911.083
Diğer Alacaklar
12 4.176.481 7.037.197
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.12 2.662 58.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 4.173.819 6.978.849
Türev Araçlar
13 500.000 300.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.947.573 926.743
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 7.460 11.118
Diğer Dönen Varlıklar
16 13.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.880
ARA TOPLAM
2.339.462.249 745.823.080
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.339.462.249 745.823.080
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 227.364.154 163.362.354
Diğer Alacaklar
12 74.175.870 11.680.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 74.175.870 11.680.873
Maddi Duran Varlıklar
19 114.852.460 52.093.921
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 5.785.543 9.290.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 10.376.695 5.002.937
Diğer Haklar
20 10.376.695 5.002.937
Peşin Ödenmiş Giderler
1.274
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.274
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
432.555.996 241.430.585
TOPLAM VARLIKLAR
2.772.018.245 987.253.665
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.136.125.979 323.436.611
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 41.315.850 59.396
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 41.315.850 59.396
Ticari Borçlar
11 1.010.321.354 304.763.631
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 57.887.886 33.260.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 952.433.468 271.503.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 4.545.289 2.096.838
Diğer Borçlar
12 9.126.013 10.461.725
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 9.126.013 10.461.725
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 17.480.305 3.569.910
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.25 2.542.278 1.137.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.177.800 1.137.678
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 364.478
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
2.221.457.068 645.525.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.221.457.068 645.525.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.960.539 35.856.276
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 28.550.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.960.539 7.305.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 1.848.278 892.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 62.214.884 25.404.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.023.701 62.153.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.289.480.769 707.679.474
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 482.494.514 279.574.191
Ödenmiş Sermaye
29 86.536.000 86.536.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 46.057.602 -253.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 46.057.602 -253.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -648.062 -253.153
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.705.664
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 152.267.578 110.904.890
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 152.267.578 110.904.890
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
29 152.267.578 110.904.890
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 12.257.503 6.048.577
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 64.752.763 29.722.589
Net Dönem Karı veya Zararı
29 120.623.068 46.615.288
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.962 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
482.537.476 279.574.191
TOPLAM KAYNAKLAR
2.772.018.245 987.253.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 4.904.462.749 2.611.872.099
Satışların Maliyeti
30 -4.435.294.653 -2.416.437.666
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
469.168.096 195.434.433
BRÜT KAR (ZARAR)
469.168.096 195.434.433
Genel Yönetim Giderleri
31 -141.747.262 -74.834.432
Pazarlama Giderleri
31 -53.941.726 -28.031.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 2.925.907 864.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.404.236 -8.450
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
271.000.779 93.424.449
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 45.375.678 18.803.668
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -561.138 -1.823.789
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
315.815.319 110.404.328
Finansman Gelirleri
35 16.867.843 14.061.119
Finansman Giderleri
35 -179.569.290 -65.606.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
153.113.872 58.859.175
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.503.812 -12.243.887
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-33.275.195 -12.214.266
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 771.383 -29.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
120.610.060 46.615.288
DÖNEM KARI (ZARARI)
120.610.060 46.615.288
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.008 0
Ana Ortaklık Payları
120.623.068 46.615.288
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
46.310.755 -7.121
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
62.274.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.29 -547.641 -8.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -15.415.823 1.780
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -15.415.823 1.780
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
41.362.688 26.978.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
63.528.575 33.722.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
8.29 63.528.575 33.722.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.165.887 -6.744.550
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.673.443 26.971.079
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
208.283.503 73.586.367
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
208.283.503 73.586.367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117983


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5138 Değişim: 0,03%
Düşük 32,4634 20.06.2024 Yüksek 32,5414
Açılış: 32,5026
35,0796 Değişim: 0,29%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,0839
Açılış: 34,9769
2.434,55 Değişim: 0,08%
Düşük 2.431,64 20.06.2024 Yüksek 2.437,36
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.