KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 20:12
KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 86.536.000 -246.032 83.926.690 2.227.568 6.195.827 30.301.461 208.941.514 208.941.514
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.821.009 26.480.452 -30.301.461 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.631 51.880 12.320.693 12.403.204 12.403.204
Dönem Karı (Zararı)
12.320.693 12.320.693 12.320.693
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.631 51.880 82.511 82.511
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.953.690 -2.953.690 -2.953.690
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 86.536.000 -215.401 83.978.570 6.048.577 29.722.589 12.320.693 218.391.028 218.391.028
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 86.536.000 -253.153 110.904.890 6.048.577 29.722.589 46.615.288 279.574.191 279.574.191
Transferler
6.208.926 40.406.362 -46.615.288
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.766 11.158.440 6.557.275 17.787.481 58.702 17.846.183
Dönem Karı (Zararı)
6.557.275 6.557.275 58.702 6.615.977
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
71.766 11.158.440 11.230.206 11.230.206
Kar Payları
-5.376.190 -5.376.190 -5.376.190
Dönem Sonu Bakiyeler
29 86.536.000 -181.387 122.063.330 12.257.503 64.752.761 6.557.275 291.985.482 58.702 292.044.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-143.197.604 -2.102.761
Dönem Karı (Zararı)
6.560.007 12.320.693
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.962.691 20.000.806
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.776.807 1.033.487
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
787.099 288.558
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.271.944 13.624.985
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.673.031 2.018.108
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.671.886 -48.397
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.671.886 -48.397
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.136.722 3.066.148
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.026 17.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-154.261.314 -30.701.639
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.848.403 -37.054.636
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-178.651.608 -40.700.327
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.926.473 -10.527.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-147.725.135 -30.172.654
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.347.205 15.701.807
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-62.258 -44.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.284.947 15.746.203
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-300.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.152.729 656.305
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.205.497 36.451.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.040.064 1.824.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.245.561 34.626.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
818.623 156.898
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.714.511 -5.613.121
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.702
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.765.213 -5.613.121
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-130.738.616 1.619.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-236.209 -13.682
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.222.779 -3.708.939
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.652.090 -4.693.872
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-950.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.702.090 -4.693.872
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.720.890 -3.692.482
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-981.200 -1.001.390
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
155.787.089 28.016.876
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.944.335 1.175.584.363
Kredilerden Nakit Girişleri
935.947.642
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
200.944.335 239.636.721
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.077.930 -1.141.076.779
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.077.930 -952.400.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -188.676.779
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-431.182 -209.459
Ödenen Temettüler
-5.376.190 -2.953.690
Ödenen Faiz
-22.271.944 -3.327.559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.937.395 21.220.243
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.937.395 21.220.243
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.179.383 18.944.691
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.116.778 40.164.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 163.771.352 157.848.794
Finansal Yatırımlar
8 16.011.460 14.439.221
Ticari Alacaklar
11 743.911.615 565.260.007
İlişkili Taraflardan Ticari A97 59.348.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 653.636.218 505.911.083
Diğer Alacaklar
6.12 9.627.970 7.037.197
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 120.606 58.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 9.507.364 6.978.849
Türev Araçlar
13 300.000 300.000
Stoklar
46.247
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.079.472 926.743
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 837.492 11.118
Diğer Dönen Varlıklar
6.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.167
ARA TOPLAM
937.591.775 745.823.080
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
937.591.775 745.823.080
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 177.310.404 163.362.354
Diğer Alacaklar
12 18.931.506 11.680.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 18.931.506 11.680.873
Maddi Duran Varlıklar
19 52.826.622 52.093.921
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 9.378.325 9.290.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 5.593.068 5.002.937
Diğer Haklar
20 5.593.068 5.002.937
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
264.039.925 241.430.585
TOPLAM VARLIKLAR
1.201.631.700 987.253.665
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 478.416.011 323.436.611
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.213 59.396
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.213 59.396
Ticari Borçlar
11 343.969.128 304.763.631
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 31.220.030 33.260.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 312.749.098 271.503.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 2.915.461 2.096.838
Diğer Borçlar
12 12.226.938 10.461.725
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 12.226.938 10.461.725
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.712
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 2.264.180 3.569.910
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.565.153 1.137.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.565.153 1.137.678
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
841.360.796 645.525.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
841.360.796 645.525.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 39.125.801 35.856.276
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 32.220.760 28.550.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 6.905.041 7.305.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 1.016.267 892.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 28.084.652 25.404.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.226.720 62.153.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
909.587.516 707.679.474
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 291.985.482 279.574.191
Ödenmiş Sermaye
29 86.536.000 86.536.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -181.387 -253.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -181.387 -253.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -181.387 -253.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 122.063.330 110.904.890
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 122.063.330 110.904.890
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
29 122.063.330 110.904.890
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 12.257.503 6.048.577
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 64.752.761 29.722.589
Net Dönem Karı veya Zararı
29 6.557.275 46.615.288
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.702
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
292.044.184 279.574.191
TOPLAM KAYNAKLAR
1.201.631.700 987.253.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 1.396.317.945 1.909.363.212
Satışların Maliyeti
30 -1.332.323.454 -1.855.011.240
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.994.491 54.351.972
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
63.994.491 54.351.972
Genel Yönetim Giderleri
31 -26.768.021 -17.977.454
Pazarlama Giderleri
31 -9.292.687 -8.551.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 1.054.941 94.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-90
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.988.724 27.917.744
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.548.843 5.258.035
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.460.888 -713.942
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35 35.076.679 32.461.837
Finansman Gelirleri
0 969.099
Finansman Giderleri
35 -26.379.950 -18.044.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24 8.696.729 15.386.841
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.136.722 -3.066.148
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.264.180 -3.083.877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 127.458 17.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.560.007 12.320.693
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.560.007 12.320.693
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.732 0
Ana Ortaklık Payları
6.557.275 12.320.693
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
71.766 30.631
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.29 89.709 38.289
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -17.943 -7.658
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -17.943 -7.658
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.158.440 51.880
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.948.050 64.850
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.789.610 -12.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.230.206 82.511
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.790.213 12.403.204
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.790.213 12.403.204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028876


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,00% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8650 Değişim: 0,17%
Düşük 32,7756 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,2516 Değişim: 0,13%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3321
Açılış: 35,2067
2.495,15 Değişim: 0,22%
Düşük 2.486,50 21.06.2024 Yüksek 2.497,79
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.