KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 21:11
KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 50.820.000 -286.248 42.632.526 2.093.565 3.899.166 2.695.863 101.854.872 101.854.872
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
134.003 2.561.860 -2.695.863 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.614 15.243.347 15.298.961 15.298.961
Dönem Karı (Zararı)
15.243.347 15.243.347 15.243.347
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55.614 55.614 55.614
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-265.199 -265.199 -265.199
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 50.820.000 -230.634 42.632.526 2.227.568 6.195.827 15.243.347 116.888.634 116.888.634
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 86.536.000 -246.032 83.926.690 2.227.568 6.195.827 30.301.461 208.941.514 208.941.514
Transferler
3.821.009 26.480.452 -30.301.461
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.757 8.575.760 30.126.989 38.730.506 38.730.506
Dönem Karı (Zararı)
30.126.989 30.126.989 30.126.989
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.757 8.575.760 8.603.517 8.603.517
Kar Payları
-2.953.690 -2.953.690 -2.953.690
Dönem Sonu Bakiyeler
29 86.536.000 -218.275 92.502.450 6.048.577 29.722.589 30.126.989 244.718.330 244.718.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.699.738 -72.503.812
Dönem Karı (Zararı)
30.126.989 15.243.347
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.445.126 -8.402.772
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.391.822 1.167.868
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
690.516 412.090
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-10.999.639 -13.590.283
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.811.051 3.426.747
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.240.441 204.087
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.339.608 -15.147
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.339.608 -15.147
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.642.886 -16.218
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.657 8.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.579.134 -79.314.816
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.681.121 -2.334.724
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.791.653 -91.303.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.767.357 -5.884.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.024.296 -85.418.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.519.538 -12.024.329
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.170 3.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.578.708 -12.027.558
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-300.000 545.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
516.670 -100.215
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.653.145 27.306.840
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.400.887 2.305.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.252.258 25.001.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-447.023 222.765
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.587.838 -608.324
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.587.838 -608.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.230 -1.018.555
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.992.981 -72.474.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-160.672 -8.611
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.132.571 -20.960
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.657.960 4.589.222
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -5.707.163
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.341.679 -3.293.898
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.647.504 -3.081.372
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.694.175 -212.526
Alınan Temettüler
10.999.639 13.590.283
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.306.767 63.113.216
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.206.389.584 531.343.143
Kredilerden Nakit Girişleri
1.845.935.003 462.750.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
360.454.581 68.593.143
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.224.449.507 -464.349.217
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.801.869.283 -429.850.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-422.580.224 -34.499.217
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-482.103 -188.764
Ödenen Temettüler
-2.953.690 -265.199
Ödenen Faiz
-26.811.051 -3.426.747
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.050.931 -4.801.374
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.050.931 -4.801.374
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.944.691 12.342.272
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.995.622 7.540.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 232.967.110 166.738.255
Finansal Yatırımlar
8 3.026.068 21.087.281
Ticari Alacaklar
11 440.456.282 356.664.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 43.110.936 13.343.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 397.345.346 343.321.050
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
6.12 10.470.131 8.205.317
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 60.720 1.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 10.409.411 8.203.767
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
13 300.000 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.882.077 2.398.747
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 291.030 12.616
ARA TOPLAM
689.392.698 555.106.845
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
689.392.698 555.106.845
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 140.359.304 129.639.604
Diğer Alacaklar
12 6.939.298 12.047.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 6.939.298 12.047.991
Maddi Duran Varlıklar
19 49.918.390 45.680.160
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 7.066.009 5.503.168
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 2.761.677 1.427.644
Diğer Haklar
20 2.761.677 1.427.644
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
207.044.678 194.298.567
TOPLAM VARLIKLAR
896.437.376 749.405.412
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 246.595.073 256.349.210
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 38.983 11.010.369
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 38.983 11.010.369
Ticari Borçlar
11 340.359.510 217.617.236
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 16.882.304 9.756.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 323.477.206 207.860.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 1.273.703 1.720.726
Diğer Borçlar
12 12.637.893 10.050.055
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 12.637.893 10.050.055
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.230 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 3.545.844 2.922.819
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 983.732 626.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 983.732 626.142
ARA TOPLAM
605.435.968 500.296.557
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
605.435.968 500.296.557
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 24.766.427 20.929.845
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 19.151.440 16.149.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 5.614.987 4.780.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 777.584 605.330
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 20.739.067 18.632.166
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.283.078 40.167.341
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
651.719.046 540.463.898
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 244.718.330 208.941.514
Ödenmiş Sermaye
29 86.536.000 86.536.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -218.275 -246.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -218.275 -246.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -218.275 -246.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 92.502.450 83.926.690
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 92.502.450 83.926.690
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
29 92.502.450 83.926.690
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 6.048.577 2.227.568
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 29.722.589 6.195.827
Net Dönem Karı veya Zararı
29 30.126.989 30.301.461
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
244.718.330 208.941.514
TOPLAM KAYNAKLAR
896.437.376 749.405.412


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 2.337.663.700 73.881.480 428.300.488 39.473.768
Satışların Maliyeti
30 -2.237.330.898 -48.616.570 -382.319.658 -25.372.418
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
100.332.802 25.264.910 45.980.830 14.101.350
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
100.332.802 25.264.910 45.980.830 14.101.350
Genel Yönetim Giderleri
31 -35.496.373 -15.165.497 -17.518.919 -8.101.759
Pazarlama Giderleri
31 -15.167.824 -5.239.119 -6.616.168 -3.019.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 343.460 19.104 248.488 16.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.224 0 -25.134 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.986.841 4.879.398 22.069.097 2.996.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 18.256.877 17.166.992 12.998.842 14.697.874
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -713.942 -686.726 0 -505
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35 67.529.776 21.359.664 35.067.939 17.694.242
Finansman Gelirleri
1.169.267 934.435 200.168 876.175
Finansman Giderleri
35 -31.929.168 -7.066.970 -13.885.073 -3.882.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24 36.769.875 15.227.129 21.383.034 14.688.002
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.642.886 16.218 -3.576.738 68.209
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -6.686.865 0 -3.602.988 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 43.979 16.218 26.250 68.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.126.989 15.243.347 17.806.296 14.756.211
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.126.989 15.243.347 17.806.296 14.756.211
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.126.989 15.243.347 17.806.296 14.756.211
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27.757 55.614 -2.874 -32.558
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.29 34.697 71.299 -3.592 -41.742
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -6.940 -15.685 718 9.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -6.940 -15.685 718 9.184
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
29 8.575.760 0 8.523.880 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 10.719.700 0 10.654.850 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.143.940 0 -2.130.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.603.517 55.614 8.521.006 -32.558
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.730.506 15.298.961 26.327.302 14.723.653
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.730.506 15.298.961 26.327.302 14.723.653http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959521


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.