KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2021 - 20:15
KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -190.975 42.632.526 1.967.073 2.854.625 1.371.033 80.683.952 80.683.952
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
126.492 1.244.541 -1.371.033 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.273 2.695.863 2.600.590 2.600.590
Dönem Karı (Zararı)
2.695.863 2.695.863 2.695.863
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.273 -95.273 -95.273
Sermaye Arttırımı
18.770.330 18.770.330 18.770.330
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 50.820.000 -286.248 42.632.526 2.093.565 3.899.166 2.695.863 101.854.872 101.854.872
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 50.820.000 -286.248 42.632.526 2.093.565 3.899.166 2.695.863 101.854.872 101.854.872
Transferler
134.003 2.561.860 -2.695.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.216 41.294.164 30.301.461 71.635.841 71.635.841
Dönem Karı (Zararı)
30.301.461 30.301.461 30.301.461
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
40.216 41.294.164 41.334.380 41.334.380
Sermaye Arttırımı
35.716.000 35.716.000 35.716.000
Kar Payları
-265.199 -265.199 -265.199
Dönem Sonu Bakiyeler
29 86.536.000 -246.032 83.926.690 2.227.568 6.195.827 30.301.461 16.461.048 3.968.325
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.579.781 1.952.919
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
611.860 4.444.516 -170.457
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.730 19.558
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-263.117.544 -19.428.432
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-19.691.424 -532.589
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-282.084.806 -46.673.804
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.077.529 -2.640.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-273.007.277 -44.032.812
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.379.990 2.731.949
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.616 -3.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.389.606 2.735.223
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
545.000 -65.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.383.295 -737.182
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.027.861 25.485.992
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.617.389 4.855.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
60.410.472 20.630.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.163.451 398.817
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.686.749 89.960
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.686.749 89.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.090 -126.575
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-216.355.035 -12.764.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-80.246 -150.059
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.186.867 -15.061
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.792.849 -18.675.900
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.707.163 -1.300.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.675.969 -20.935.653
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.673.388 -20.326.736
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.002.581 -608.917
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
13.590.283 3.559.753
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
243.017.416 38.042.980
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.716.000 18.770.330
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.361.107.554 1.098.414.687
Kredilerden Nakit Girişleri
2.009.223.178 1.074.540.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
351.884.376 23.874.687
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.140.082.797 -1.075.540.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.947.323.178 -1.075.540.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-192.759.619
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-441.895 -572.198
Ödenen Temettüler
-265.199 -200.000
Ödenen Faiz
-13.016.247 -2.829.839
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.602.419 6.437.716
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.602.419 6.437.716
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.342.272 5.904.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.944.691 12.342.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 166.738.255 84.747.752
Finansal Yatırımlar
8 21.087.281 991.979
Ticari Alacaklar
11 356.664.629 74.579.823
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 13.343.579 4.266.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 343.321.050 70.313.773
Diğer Alacaklar
6.12 8.205.317 1.013.494
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.550 11.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 8.203.767 1.002.328
Türev Araçlar
13 0 545.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.398.747 1.015.452
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 12.616 134.682
ARA TOPLAM
555.106.845 163.028.182
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
555.106.845 163.028.182
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 129.639.604 64.247.854
Diğer Alacaklar
12 12.047.991 1.622.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 12.047.991 1.622.178
Maddi Duran Varlıklar
19 45.680.160 21.571.480
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 5.503.168 2.610.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 1.427.644 726.128
Diğer Haklar
20 1.427.644 726.128
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
194.298.567 90.778.376
TOPLAM VARLIKLAR
749.405.412 253.806.558
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 256.349.210 30.102.431
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 11.010.369 13.068.440
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 11.010.369 13.068.440
Ticari Borçlar
11 217.617.236 94.985.817
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 9.756.460 6.949.791
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 207.860.776 88.036.026
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 1.720.726 557.275
Diğer Borçlar
12 10.050.055 1.363.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 10.050.055 1.363.306
Türev Araçlar
13 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.090
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 2.922.819
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 626.142 191.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 626.142 191.036
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0
ARA TOPLAM
500.296.557 140.269.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
500.296.557 140.269.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 20.929.845 11.163.718
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 16.149.100 8.776.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.780.745 2.386.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 605.330 508.822
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 18.632.166 9.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.167.341 11.682.291
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
540.463.898 151.951.686
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 208.941.514 101.854.872
Ödenmiş Sermaye
29 86.536.000 50.820.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -246.032 -286.248
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -246.032 -286.248
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -246.032 -286.248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 83.926.690 42.632.526
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 83.926.690 42.632.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 2.227.568 2.093.565
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 6.195.827 3.899.166
Net Dönem Karı veya Zararı
29 30.301.461 2.695.863
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
208.941.514 101.854.872
TOPLAM KAYNAKLAR
749.405.412 253.806.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 5.545.291.745 73.007.951
Satışların Maliyeti
30 -5.455.850.296 -48.813.141
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
89.441.449 24.194.810
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
89.441.449 24.194.810
Genel Yönetim Giderleri
31 -40.085.993 -19.751.908
Pazarlama Giderleri
31 -15.939.034 -4.354.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 104.149 49.945
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.520.571 138.682
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 22.945.590 7.165.381
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -91.628
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35 56.466.161 7.212.435
Finansman Gelirleri
2.770.844 3.057.424
Finansman Giderleri
35 -24.491.028 -7.744.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24 34.745.977 2.525.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.444.516 170.457
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.231.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -212.764 170.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.301.461 2.695.863
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.301.461 2.695.863
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.301.461 2.695.863
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
40.216 -95.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.29 59.444 -122.144
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -19.228 26.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -19.228 26.871
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
41.294.164 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
59.684.587 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
59.684.587
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.390.423 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.334.380 -95.273
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.635.841 2.600.590
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
71.635.841 2.600.590http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909486


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.