KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.06.2020 - 18:24
KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -190.975 42.632.526 1.967.073 2.854.625 1.371.033 80.683.952 80.683.952
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.371.033 -1.371.033 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-481 172.575 172.094 172.094
Dönem Karı (Zararı)
172.575 172.575 172.575
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-481 -481 -481
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 32.049.670 -191.456 42.632.526 1.967.073 4.225.658 172.575 80.856.046 80.856.046
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 50.820.000 -286.248 42.632.526 2.093.565 3.899.166 2.695.863 101.854.872 101.854.872
Transferler
2.695.863 -2.695.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
88.172 487.136 575.308 575.308
Dönem Karı (Zararı)
487.136 487.136 487.136
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.172 88.172 88.172
Dönem Sonu Bakiyeler
29 50.820.000 -198.076 42.632.526 2.093.565 6.595.029 487.136 102.430.180 102.430.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.275.912 -1.680.179
Dönem Karı (Zararı)
487.136 172.575
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.415.469 284.090
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
206.248 249.838
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.721 142.126
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.558.113 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.597.770
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.876 -20.015
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-18.876 -20.015
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
51.991 -109.302
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.498 21.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.393.401 -2.107.951
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.111.922
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.598.242 -6.785.736
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.815.761 -562.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.414.003 -6.223.302
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.221.898 -1.143.502
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.328 1.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.209.570 -1.145.179
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
345.000 111.014
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-64.710 -191.400
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.160.841 887.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
629.938 767.769
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.530.903 119.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-51.761 23.802
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-904.350 -383.245
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-904.350 -383.245
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 5.373.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
643.959 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.296.006 -1.651.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.611
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.483 -28.893
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.138.115 -426.643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.138.115 -426.643
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.073.215 -125.719
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.900 -300.924
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.534.399 3.401.953
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
115.651.450 3.401.953
Kredilerden Nakit Girişleri
104.970.000 3.401.953
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
10.681.450
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-118.538.767 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-94.720.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-23.818.767
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-88.969
Ödenen Faiz
-1.558.113
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.396.602 1.295.131
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.396.602 1.295.131
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.342.272 5.904.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.945.670 7.199.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 116.344.082 84.747.752
Finansal Yatırımlar
8 2.122.777 991.979
Ticari Alacaklar
11 71.981.581 74.579.823
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 6.081.811 4.266.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 65.899.770 70.313.773
Diğer Alacaklar
6.12 33.602 1.013.494
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 23.494 11.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 10.108 1.002.328
Türev Araçlar
13 200.000 545.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.080.162 1.015.452
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 146.165 134.682
ARA TOPLAM
191.908.369 163.028.182
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
191.908.369 163.028.182
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 64.247.854 64.247.854
Diğer Alacaklar
12 2.412.534 1.622.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.412.534 1.622.178
Maddi Duran Varlıklar
19 23.335.857 21.571.480
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 3.359.876 2.610.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 722.269 726.128
Diğer Haklar
20 722.269 726.128
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
94.078.390 90.778.376
TOPLAM VARLIKLAR
285.986.759 253.806.558
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 27.515.621 30.102.431
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 14.335.200 13.068.440
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 14.335.200 13.068.440
Ticari Borçlar
11 127.713.236 94.985.817
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 9.106.967 6.949.791
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 118.606.269 88.036.026
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 505.514 557.275
Diğer Borçlar
12 458.956 1.363.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 458.956 1.363.306
Türev Araçlar
13 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 0 1.090
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 191.036 191.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 191.036 191.036
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0
ARA TOPLAM
170.719.563 140.269.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
170.719.563 140.269.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 12.223.473 11.163.718
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 9.099.546 8.776.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.123.927 2.386.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 526.932 508.822
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 86.611 9.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.837.016 11.682.291
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
183.556.579 151.951.686
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 102.430.180 101.854.872
Ödenmiş Sermaye
29 50.820.000 50.820.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -198.076 -286.248
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -198.076 -286.248
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -198.076 -286.248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 42.632.526 42.632.526
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 42.632.526 42.632.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 2.093.565 2.093.565
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 6.595.029 3.899.166
Net Dönem Karı veya Zararı
29 487.136 2.695.863
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
102.430.180 101.854.872
TOPLAM KAYNAKLAR
285.986.759 253.806.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 34.407.712 24.790.232
Satışların Maliyeti
30 -23.244.152 -19.282.792
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.163.560 5.507.440
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
11.163.560 5.507.440
Genel Yönetim Giderleri
31 -7.063.738 -4.416.501
Pazarlama Giderleri
31 -2.220.037 -560.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 2.740 12.260
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.882.525 542.281
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.469.118 1.648.598
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-686.221 -68.690
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35 3.665.422 2.122.189
Finansman Gelirleri
58.260 0
Finansman Giderleri
35 -3.184.555 -2.058.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24 539.127 63.273
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-51.991 109.302
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -51.991 109.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
487.136 172.575
DÖNEM KARI (ZARARI)
487.136 172.575
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
487.136 172.575
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
88.172 -481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.29 113.041 -617
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -24.869 136
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -24.869 136
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.172 -481
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
575.308 172.094
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
575.308 172.094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852960


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 3,14% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,3997 Değişim: -0,96%
Düşük 13,3510 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,2090 Değişim: -0,71%
Düşük 15,1584 19.01.2022 Yüksek 15,4578
Açılış: 15,3172
793,71 Değişim: 0,54%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 796,36
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.