KAP ***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.03.2019 - 18:13
KAP ***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -125.645 20.135.744 1.700.026 213.432 792.012 54.765.239 54.765.239
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
32.275 759.738 -792.012 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.684 175.682 2.316.227 2.494.594 2.494.594
Dönem Karı (Zararı)
2.316.227 2.316.227 2.316.227
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.684 175.682 178.367 178.367
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 32.049.670 -122.961 20.311.426 1.732.301 973.170 2.316.227 57.259.833 57.259.833
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -122.961 20.311.426 1.732.301 973.170 2.316.227 57.259.833 57.259.833
Transferler
234.772 2.081.455 -2.316.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.014 22.321.100 1.371.033 23.624.119 23.624.119
Dönem Karı (Zararı)
1.371.033 1.371.033 1.371.033
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.014 22.321.100 22.253.086 22.253.086
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
29 32.049.670 -190.975 42.632.526 1.967.073 2.854.625 1.371.033 80.683.952 80.683.952


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.531.790 -2.331.333
Dönem Karı (Zararı)
1.371.033 2.316.227
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.085.581 745.563
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
880.133 675.993
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.793 37.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.793 37.321
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
67.635 56.804
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
98.020 -24.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.788.404 -5.393.123
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-364.735 1.242
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.071.409 -4.118.826
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.156.388 1.400.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.915.021 -5.519.162
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.318.414 -5.868.126
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.421 686
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.310.993 -5.868.812
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-240.000 -70.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-64.902 -115.983
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.469.521 5.110.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
981.300 245.165
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.488.221 4.865.423
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
902.436 -227.545
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
902.436 -227.545
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.899.099 -104.473
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.331.790 -2.331.333
Ödenen Temettüler
-200.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.467.183 -1.096.042
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.104 3.455
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.104 3.455
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.472.287 -1.099.497
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.245.006 -860.389
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-227.281 -239.108
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.620.477 11.792.496
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.620.477 11.792.496
Kredilerden Nakit Girişleri
13.620.477 11.792.496
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.378.496 8.365.121
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.378.496 8.365.121
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.283.052 917.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.904.556 9.283.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 41.809.342 27.946.605
Finansal Yatırımlar
8 457.095 92.360
Ticari Alacaklar
11 27.906.019 20.834.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 1.625.058 468.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 26.280.961 20.365.939
Diğer Alacaklar
6.12 937.911 138.787
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 7.892 471
İliş
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: 0,51% Hacim : 3.151 Mio.TL Son veri saati : 10:23
Düşük 1.535 09.03.2021 Yüksek 1.545
Açılış: 1.542
7,6859 Değişim: -0,86%
Düşük 7,6633 09.03.2021 Yüksek 7,7829
Açılış: 7,7524
9,1284 Değişim: -0,74%
Düşük 9,0931 09.03.2021 Yüksek 9,2271
Açılış: 9,196
418,77 Değişim: 0,11%
Düşük 416,12 09.03.2021 Yüksek 422,59
Açılış: 418,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.