KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

04.03.2024 - 22:40
KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Tüm ÇSY çalışmalarımız Yönetim Kurulumuz tarafından yayımlanan Pegasus Hava Yolları Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikasıyla uyumlu olarak yürütülmektedir. Lütfen detaylı bilgi için 2023 Faaliyet Raporumuzun ilgili başlığındaki açıklamalarımızı inceleyiniz. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 1-2, 8, 23-27, 51-55 Pegasus Hava yolları Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/kurumsal-yonetim/politikalar Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezi https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik (ÇSY) çerçevemizi destekleyen diğer politikalarımız mevcuttur. Lütfen detaylı bilgi için 2023 Faaliyet Raporumuzun ilgili başlığındaki açıklamalarımızı inceleyiniz. Pegasus Hava Yolları, Politikalar (Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yönetim Kurulunda Temsil Politikası, Ücret ve Tazminat Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Pay geri Aliım Politikası, Ahlakı Davranış Rehberi) https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/kurumsal-yonetim/politikalar Pegasus Hava Yolları, Diğer Politikalar ( Çevre Politikası, Kalite Politikası, Emniyet Politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, Bilgi Güvenliği Politikası, Gizlilik Politikası,İnsan Kaynakları Politikası) https://www.flypgs.com/pegasus-hakkinda/politikalar https://www.flypgs.com/kariyer-pegasus/insan-kaynaklari-politikamiz
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X IATA’nın 2050 Net Sıfır karbon emisyonu hedefini destekleyen dünyanın öncü hava yolu işletmeleri arasında yer alıyoruz. 2050 net sıfır karbon emisyonu taahhüdümüzü 2030 yılı için belirlediğimiz karbon emisyonu yoğunluk hedefimiz ile güçlendirdik. Buna göre uçuşlarımızdan kaynaklı birim yolcu kilometre (RPK) başına düşen karbon emisyonumuzu 2030 yılında, 2019 yılına göre %20 oranında azaltmayı hedefliyoruz. 2019 yılında, IATA üyesi hava yollarının gönüllü olarak sektörde kadın temsilini 2025 yılına kadar %25 seviyesinde yükseltme veya en az %25’e kadar artırmayı hedefleyen “25by2025” girişimini dünyada imzalayan ilk hava yolu şirketlerinden biri olduk. Bu taahhüdün bir yansıması olarak “Yönetim Kurulunda Temsil Politikamızı” 2019 yılında güncelledik ve Yönetim Kurulunda kadın temsili için 2025 yılına kadar en az %25 temsil hedefi belirledik. Yönetim Kurulu için hedeflenen orana 2022 yılı itibarıyla ulaştık. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 1-2, 8, 23-27, 51-55 Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu 2023, C.4, Target and Performance, Sayfa 22-32 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezi https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik Uzun Vadeli 2050 Net Sıfır Hedefimiz Orta Vadeli 2030 Karbon Yoğunluk Azaltım Hedefimiz 2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu Yolculuğumuz | Pegasus Hava Yolları https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik/2050-net-sifir-karbon-emisyonu-yolculugumuz?v=284 Cinsiyet Dengesi Girişimlerimiz, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Girişimlerimiz https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik/cesitlilik-ve-kapsayicilik-girisimlerimiz?v=239
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Yetki, görev ve sorumluluklar şirket organizasyonunda kapsamlı bir dikey derinlik ve yatay genişlikte tanımlanmıştır. Doğrudan Genel Müdüre raporlayan Sürdürülebilirlik direktörü tüm sürdürülebilirlik (ÇSY) çalışmalarının koordinasyonundan sorumludur. Lütfen detaylı bilgi için 2023 Faaliyet Raporumuzun ilgili başlığındaki açıklamalarımızı inceleyiniz. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 1-2, 8, 23-27, 51-55 Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezi https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Programı https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik/pegasus-hava-yollari-ve-surdurulebilirlik-programi-hakkinda?v=12 Pegasus Hava Yolları Hakkında Kısa Bilgiler ve Sürdürülebilirlik Çerçevemiz | Pegasus Hava Yolları https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik/pegasus-hava-yollari-ve-surdurulebilirlik-programi-hakkinda?v=12 Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X 2022 yılında üç yıllık sürdürülebilirlik (ÇSY) yol haritamız Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 2022 yılında ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi gözetiminde bir risk & fırsat çerçevesi oluşturulmuş ve Risk Komitesinin düzenli gözetiminde olan risk envanterimize ÇSY bağlantılı riskler eklenmiştir. Komiteler konular hakkında gözden geçirme faaliyetini üç ayda bir gerçekleştirmektedir. Yönetim Kurulu gözden geçirme faaliyeti yılda bir kez gerçekleşmekte, ÇSY konuları hakkında Yönetim Kuruluna raporlamalar her çeyrekte yapılmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 1-2, 8, 23-27, 51-55 Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezi https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx C.1, Governance, Sayfa 3-8 C.2, Risk and Opportunities, Sayfa 8-17 Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Programı https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik/pegasus-hava-yollari-ve-surdurulebilirlik-programi-hakkinda?v=12 Pegasus Hava Yolları Hakkında Kısa Bilgiler ve Sürdürülebilirlik Çerçevemiz | Pegasus Hava Yolları https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik/pegasus-hava-yollari-ve-surdurulebilirlik-programi-hakkinda?v=12
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılında üç yıllık sürdürülebilirlik (ÇSY) yol haritamız Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Yönetim Kurulunca desteklenen bu yol haritası 2022 ila 2025 yıllarında gerçekleştirilmesi öngörülen 24 hedefi kapsamaktadır. 2022 yılında Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezimizi flypgs.com internet sitemiz üzerinde oluşturduk. İnternet sitemizin bu bölümünü sürdürülebilirlik çalışmalarımızın ana bilgi kaynağı olarak tasarladık. Sürdürülebilirlik ile ilgilenen herkes için, sürdürülebilirliğin bizim için neden önemli olduğunu ve bu konudaki aksiyonlarımızı açık ve kolay erişilebilir bir şekilde anlatmayı hedefledik. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 1-2, 8, 23-27, 51-55 Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezi https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Programı https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik/pegasus-hava-yollari-ve-surdurulebilirlik-programi-hakkinda?v=12
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X 2021 yılından bu yana önemli ÇSY KPG’lerimizi Yıllık Faaliyet Raporumuz kapsamında açıklıyoruz. Değişimler ve eğilimler yönetim değerlendirmesi ile açıklanmaktadır. 2022 yılında bu veri setini daha fazla bilgi içeren ek ÇSY KPG’leri ile destekledik ve ayrıca operasyonel verimliliğin çevresel etkisini gösteren bir sunum yayımladık. Lütfen detaylı bilgi için 2023 Faaliyet Raporumuzun ilgili başlığındaki açıklamalarımızı inceleyiniz. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 1-2, 8, 23-27, 51-55 Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezi https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Programı https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik/pegasus-hava-yollari-ve-surdurulebilirlik-programi-hakkinda?v=12 Sürdürülebilirlik Kültürü Odaklı Girişimlerimiz | Pegasus Hava Yolları https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-kulturu-odakli-girisimlerimiz?v=124s UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-airlines-2022-operational-efficiency-and-kpi-report_1361/view.aspx
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X İş süreçlerimizde ve ürün ve hizmetlerimize yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetleri ÇSY KPG’lerimizin yanı sıra Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarımız, Yıllık Faaliyet Raporlarımız, performansa yönelik kurumsal sunumlarımız ve konuya özel beyanlar (örneğin, Türkiye’de iç hat uçuşlarında ilk kez sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımı, 10 adet Airbus 321neo uçağımızın EXIM destekli finansmanı için dünyada ilk kez sürdürülebilirlik performansı ilişkili kredi kullanımı ve 5 Haziran 2022 Dünya Çevre Günü hakkında basın bültenleri) yoluyla kamuya açıklıyoruz. Lütfen detaylı bilgi için 2023 Faaliyet Raporumuzun ilgili başlığındaki açıklamalarımızı inceleyiniz. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 12-17, 22-27, 28-36, 39-40, 54-55 Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezi https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Programı https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik/pegasus-hava-yollari-ve-surdurulebilirlik-programi-hakkinda?v=122023 •• Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH Pegasus Hava Yolları Basın Odası https://www.flypgs.com/basin-odasi 5 Haziran 2023 Dünya Çevre Günü Görünmez Uçak Dijital Filmimiz
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Lütfen yukarıda A2.2, A2.3 ve A2.4 maddeleri için verdiğimiz yanıtları inceleyiniz. Sürdürülebilirlik Uyum Raporlarımıza ilişkin ek açıklamalar Faaliyet Raporlarımızın ekinde yer almaktadır. Her türlü bilgi doğru olarak ve açık ve yeterli bir şekilde paylaşılmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 22-28,54-55
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporumuz BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ne şekilde katkıda bulunduğumuz hakkında kavramsal çerçeve başlığı altında bilgi vermekte, bununla birlikte BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporumuzda da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ilişkin bilgiler açıklanmaktadır. Pegasus 2023 Faaliyet Raporu, 54-55 UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Bu madde kapsamına giren önemli bir yasal uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davalara ilişkin genel bilgi Yıllık Faaliyet Raporumuzun 4F ve 4H Bölümlerinde yer almaktadır. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa19-20
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X CDP Raporlarımız, CORSIA raporlamamız ve Kurumsal Yönetim Derecelendirmemiz kapsamındaki bilgiler için üçüncü kişilerden doğrulama hizmeti alıyoruz. Diğer yandan, sürdürülebilirlik performansı ilişkili 10 Airbus 321neo uçağın finansmanına ilişkin kredi kapsamında sunduğumuz sürdürülebilirlik KPG’leri sürdürülebilir finansman ilkelerine uyumluluk açısından bağımsız bir ÇSY derecelendirme ve analiz kurumu tarafından doğrulanmıştır. Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu 2023, C.10. Verification, Sayfa 56-58 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx Pegasus Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları, 2023 Raporu https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetim-derecelendirme Pegasus Hava Yolları Basın Odası: Uçak Finansmanı https://www.flypgs.com/basin-bultenleri/pegasus-hava-yollarindan-dunyada-bir-ilk-surdurulebilirlik-taahhutleri-iceren-ex-im-destekli-ilk-ucak-finansmani
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Yürüttüğümüz yolcu ve kargo hava taşımacılığı faaliyetlerimiz için belirlenen çevre hedeflerini gerçekleştirmeyi, kirliliği önleyerek çevreyi korumayı, mevzuata ve tüm uygulanabilir standartlara uygun hareket etmeyi, paydaşlarımızda sürdürülebilir çevre bilinci ve farkındalığı yaratmayı ve çevre performansımızı arttırarak çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. Çevresel eylem hedeflerimiz ve uygulamalarımız Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezinde ve CDP ve UN Global Compact İlerleme Beyanlarımız kapsamında belirtilmektedir. Çevre Politikası https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/cevre-amaclarimiz_279/view.aspx ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/cevre-yonetim-sistemi-belgesi_287/view.aspx Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezi https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik Uzun Vadeli 2050 Net Sıfır Hedefimiz Orta Vadeli 2030 Karbon Yoğunluk Azaltım Hedefimiz https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik/2050-net-sifir-karbon-emisyonu-yolculugumuz?v=284 Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx Pegasus CDP Su Güvenliği Raporu – 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023-water-security_1359/view.aspx UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikamız coğrafi olarak Pendik, İstanbul adresindeki genel müdürlük binamızı ve İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes ve Antalya Havalimanındaki tesislerimizi kapsamaktadır. CDP sera gazı envanterimizin ve su kullanımı envanterimizin takibi ve raporlanmasına ilişkin kapsam ve şartlar CDP raporlarımızda açıklanmaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/cevre-yonetim-sistemi-belgesi_287/view.aspx Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023 C0. Introduction, (C0.1 C0.2 ve C0.3), Sayfa 1-2 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx Pegasus CDP Su Güvenliği Raporu – 2023 W0. Introduction, (W0.2 ve W0.3), Sayfa 1-2 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023-water-security_1359/view.aspx UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Üst yönetim ve farklı departmanlardan çalışanlar için çevresel hedefler ile bağlantılı performans teşvik uygulamaları mevcuttur. 2022 yılında “FLYDEA” adı altında yeni bir çalışan öneri sistemini hayata geçirdik. FLYDEA kapsamında çalışanlar iş süreçlerimizi iyileştirmeye yönelik inovatif fikirlerini sunmaya teşvik edilmektedir. Fikirlerin alındığı sekiz başlıktan biri Sürdürülebilirlik, Çevre & İSG olarak belirlenmiştir. Fikirler kademeli bir inceleme sisteminden geçtikten sonra çalışanların oyuna sunulmakta ve kazanan fikirler uygulama için planlamaya alınırken bu fikirleri sunan çalışanlarımız ödüllendirilmektedir 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 22-27, 54-55 Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023 C1. Governance, (C1.3a), Sayfa 7-8 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X 2021 yılından bu yana önemli ÇSY KPG’lerimizi Yıllık Faaliyet Raporumuz kapsamında açıklıyoruz. Değişimler ve eğilimler yönetim değerlendirmesi ile açıklanmaktadır. 2022 yılında bu veri setini daha fazla bilgi içeren ek ÇSY KPG’leri ile destekledik ve ayrıca operasyonel verimliliğin çevresel etkisini gösteren bir sunum yayımladık. ÇSY performansımız yatırımcılarımıza çeyreklik finansal sonuçlar sunumunda raporlanmaktadır. Ayrıca Sürdürülebilirlik Merkezimiz, sürdürülebilirliği nasıl gördüğümüzü ve iş modelimize nasıl entegre ettiğimizi açık bir şekilde tarif etmektedir. CDP İklim Değişikliği raporumuzda iklim ile ilgili belirlenen risklerin ve etkilerinin nasıl incelendiği ve ele alındığı açıklanmıştır. Lütfen detaylı bilgi için 2023 Faaliyet Raporumuzun ilgili başlığındaki açıklamalarımızı inceleyiniz. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 1-2, 8, 22-27, 51-53 Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezi https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik Pegasus Hava Yolları Çeyreklik Yatırımcı Sunumları, ESG Bilgilendirme Bölümü https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/yatirimci-paketi/yatirimci-sunumlari Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-airlines-2022-operational-efficiency-and-kpi-report_1361/view.aspx Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023, C2. Risks and Opportunities, Sayfa 8-17 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamız kapsamında paydaşlarımızda farkındalık yaratarak iyileştirme taahhüdümüz bulunmaktadır. Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında uygulamaların değer zincirimize yayılması konusunda planlama ve çalışmalar mevcuttur. Değer zincirimize yönelik yaklaşımımız Pegasus Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi ile detaylı bir şekilde tarif edilmekte ve değer zinciri boyunca çevresel, sosyal ve yönetişim alanında performansın iyileştirilmesi ve paydaşlarımızla iş birliği yapılması hedeflenmektedir. Uygulamanın önümüzdeki yıllarda gelişimi hedeflenmektedir. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 57 Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezi https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik Pegasus Hava Yolları Çeyreklik Yatırımcı Sunumları, ESG Bilgilendirme Bölümü https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/yatirimci-paketi/yatirimci-sunumlari Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-airlines-2022-operational-efficiency-and-kpi-report_1361/view.aspx Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023, C2. Risks and Opportunities, Sayfa 8-17 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Paydaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklık imkanlarını araştırmak sürdürülebilirlik (ÇSY) stratejimiz kapsamında yer almaktadır. 2023 yılında politika oluşturma süreçlerinde bakanlıklar ve diğer düzenleyici idari otoriteler, havacılık sektör paydaşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve havacılık sektörü içinden ve dışından özel teşebbüslerle birlikte yer aldık. Lütfen detaylı bilgi için 2023 Faaliyet Raporumuzun ilgili başlığındaki açıklamalarımızı inceleyiniz. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 57-58 Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023, C12. Engagement, Sayfa 62-69 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Hedefleri içeren ve geçmiş yıl performansı ile karşılaştırmalı çevresel etki verileri büyük oranda CDP raporlarımızda yer almaktadır. Bunun dışında düzenli ve konuya özel raporlamalarda da bu bilgilere yer verilmektedir. Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezi, Kapsam 1/2/3 Etkimiz Sürdürülebilirlik Kültürü Odaklı Girişimlerimiz | Pegasus Hava Yolları https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-kulturu-odakli-girisimlerimiz?v=124s Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023 C4. Targets and Performance, Sayfa 21-32 C5. Emissions Methodology, Sayfa 32-37 C6. Emission Data, Sayfa 37-45 C7. Emission Breakdown, Sayfa 45-50 C8. Energy, sayfa 50-55 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu, Sayfa 5-6 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-airlines-2022-operational-efficiency-and-kpi-report_1361/view.aspx UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Uygulanabilir standartlar, protokoller, yöntem ve baz yıl detayı CDP ve CORSIA raporlamamız kapsamında yer almaktadır. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 59 Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023, C5. Emissions Methodology, Sayfa 32-37 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Göstergelerin geçmiş yıllara göre değişimi önemli ÇSY KPG’lerimiz açısından Yıllık Faaliyet Raporumuzda mevcuttur. Bunun dışında CDP, UN Global Compact, Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki sunumu ve Ek performans Göstergeleri sunumu, aylık trafik verilerimiz ve konuya özel raporlamalarda da bu bilgilere yer verilmektedir. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 22-27, 58-59 Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx C4. Targets and Performance, Sayfa 21-32 C5. Emissions Methodology, Sayfa 32-37 C6. Emission Data, Sayfa 37-45 C7. Emission Breakdown, Sayfa 45-50 C8. Energy, sayfa 50-55 Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH Pegasus CDP Su Güvenliği Raporu 2023, Sayfa 4-6 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023-water-security_1359/view.aspx UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH Karşılaştırmalı Trafik Verileri https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/operasyonel-ve-finansal-veriler/trafik-bilgileri
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel etkimize ilişkin kısa ve uzun vadeli hedeflerimiz, Sürdürülebilirlik Merkezimizde, önemli ÇSY KPG’lerimiz açısından Yıllık Faaliyet Raporumuzda, bunun dışında CDP, UN Global Compact, aylık trafik verilerimiz ve konuya özel raporlamalar kapsamında paylaşılmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 22-27, 59 Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezi https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik Uzun Vadeli 2050 Net Sıfır Hedefimiz Orta Vadeli 2030 Karbon Yoğunluk Azaltım Hedefimiz 2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu Yolculuğumuz | Pegasus Hava Yolları https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik/2050-net-sifir-karbon-emisyonu-yolculugumuz?v=284 Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023, C4. Targets and Performance, Sayfa 21-37 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu, Sayfa 4-6 https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH Karşılaştırmalı Trafik Verileri https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/operasyonel-ve-finansal-veriler/trafik-bilgileri
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği IATA’nın Ekim 2021’de gerçekleşen 77. Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen “2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu” kararı doğrultusunda, dünyada bu taahhütte bulunan öncü hava yolu işletmeleri arasında yer aldık. Aralık 2021’de 2050 net sıfır karbon emisyonu taahhüdümüzü 2030 yılı için belirlediğimiz karbon emisyonu yoğunluk hedefimiz ile güçlendirdik. Buna göre uçuşlarımızdan kaynaklı birim yolcu kilometre (RPK) başına düşen karbon emisyonumuzu 2030 yılında, 2019 yılına göre %20 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Ekim 2021 itibarıyla aylık trafik raporlarımız kapsamında geçmiş yıllar ile karşılaştırmalı olarak karbon emisyon istatistiklerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. 2050 İklim Dönüşümü Yol Haritamız Pegasus Sürdürülebilirlik Merkezinde kamuya açık şekilde paylaşılmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 1, 8, 22-27 59 Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezi https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik Uzun Vadeli 2050 Net Sıfır Hedefimiz Orta Vadeli 2030 Karbon Yoğunluk Azaltım Hedefimiz 2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu Yolculuğumuz | Pegasus Hava Yolları https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik/2050-net-sifir-karbon-emisyonu-yolculugumuz?v=284 Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx C1. Governance, Sayfa 3-8 C2. Risks and Opportunities, Sayfa 8-17 C12. Engagement, Sayfa 62-69
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu bilgi Yıllık Faaliyet Raporlarımız ve konuya özel raporlarımızda paylaşılmaktadır. CDP raporlarımız içerisinde ürün/hizmet kapsamının çevresel etkisinin nasıl değerlendirildiği ve ilgili çalışmaların gerçekleştirildiği bilgileri açıklanmaktadır. Pegasus Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi ile değer zinciri boyunca ÇSY konularının nasıl değerlendirildiği ve ileriye yönelik geliştirilmesi konuları açıklanmıştır. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 1, 8, 22-27, 59 Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx C11. Carbon Pricing, Sayfa 59-62 C12. Engagement, Sayfa 62-69 Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu, Sayfa 3-4 https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-deger-zinciri-surdurulebilirlik-uyum-cercevesi_1370/view.aspx
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamız kapsamında paydaşlarımızda farkındalık yaratarak iyileştirme taahhüdümüz bulunmaktadır. Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında uygulamaların değer zincirimize yayılmasına yönelik Pegasus Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi yayımlanmıştır. Performansın iyileştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Uygulamanın önümüzdeki yıllarda gelişimi hedeflenmektedir. Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezi https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik, Kapsam 1/2/3 Etkimiz Sürdürülebilirlik Kültürü Odaklı Girişimlerimiz/Pegasus Hava Yolları (flypgs.com) https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-kulturu-odakli-girisimlerimiz?v=124s Pegasus Hava Yolları Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/kurumsal-surdurulebilirlik-politikasi_1023/view.aspx Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx, C12. Engagement, Sayfa 62-69 Pegasus Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-deger-zinciri-surdurulebilirlik-uyum-cercevesi_1370/view.aspx
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Bu bilgi CDP raporlarımız ve konuya özel inisiyatiflerimize ilişkin sunumlarımızda paylaşılmaktadır. Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-airlines-2022-operational-efficiency-and-kpi-report_1361/view.aspx Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx C2. Risks and Opportunities, Sayfa 8-17 C4. Targets and Performance, Sayfa 21-32 C12. Engagement, Sayfa 62-69
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Bu bilgi CDP raporlarımız kapsamında yer almaktadır. Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx C4. Targets and Performance, Sayfa 21-32 C7. Emission Breakdown, Sayfa 45-50 C8. Energy, sayfa 50-55
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Bu bilgi CDP raporlarımız kapsamında yer almaktadır. Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx C4. Targets and Performance, Sayfa 21-32 C5. Emission Methodology, Sayfa 32-37 C6. Emissions Breakdown, Sayfa 37-45 C7. Emission Breakdown, Sayfa 45-50 C8. Energy, sayfa 50-55
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında yenilenebilir enerji kullanımının artırılması konusunda planlama ve çalışmalar mevcuttur. 2023 yılında elektrikli yer jeneratörleri (GPU), güneş paneli ile kendi elektrik gücünü üreten yolcu merdivenleri ve elektrikli bagaj traktörleri ana üssümüz olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda işletmeye alınmıştır. 2023 yıl sonu itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki motorlu mobil ekipmanlarımızın %25’i elektrik enerjisiyle çalışmakta olup bu oranın artırılması hedeflenmektedir. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 60 Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx C4. Targets and Performance, (C4.2a ve C4.3), Sayfa 28-31 C7. Emissions Breakdown, (C7.9a), Sayfa 49 C8. Energy, Sayfa 50-55 Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-airlines-2022-operational-efficiency-and-kpi-report_1361/view.aspx
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında yenilenebilir enerji kullanımının artırılması konusunda planlama ve çalışmalar mevcuttur. Bu bağlamda I-REC sertifikasyonu ile, 2022 yılında Genel Müdürlük ve ana üssümüz İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanındaki elektrik tüketimimize denk gelen 4.242 MWh elektrik tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını belgeledik. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 60 Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx C4. Targets and Performance, (C4.2a ve C4.3), Sayfa 28-31 C7. Emissions Breakdown, (C7.9a), Sayfa 49 C8. Energy, Sayfa 50-55 Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-airlines-2022-operational-efficiency-and-kpi-report_1361/view.aspx
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Bu bilgi CDP raporlarımız ve konuya özel inisiyatiflerimize ilişkin sunumlarımızda paylaşılmaktadır. Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-airlines-2022-operational-efficiency-and-kpi-report_1361/view.aspx Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx C4. Targets and Performance, (C4.2a ve C4.3), Sayfa 28-31 C7. Emissions Breakdown, (C7.9a), Sayfa 49 C8. Energy, Sayfa 50-55
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında Şirketimiz tarafından CDP raporlaması dahilinde ilk kez Su Raporumuz kapsamında su kullanımımıza ilişkin veriler kapsamlı olarak raporlanmıştır. Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-airlines-2022-operational-efficiency-and-kpi-report_1361/view.aspx UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH Pegasus CDP Su Güvenliği Raporu - 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023-water-security_1359/view.aspx, W1. Current State, (W1.2), Sayfa 3-5
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X ICAO ve SHGM düzenlemeleri uyarınca işletilen uluslararası havacılık için karbon dengeleme ve azaltım sistemlerinde katılımcı olarak yer alıyoruz. EU-ETS ve UK-ETS, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık içinde veya Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve İsviçre arasındaki az sayıda istisnai uçuşumuz için geçerlidir. Diğer yandan farklı ülkelerde karbon vergisi benzeri uygulamalara uyum sağlamaktayız. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 60 Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx C11. Carbon Pricing, Sayfa 59-62
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Raporlama dönemi için karbon kredisi hakları ve kullanımına ilişkin bilgiler CDP Raporlarımızda açıklanmaktaıdr. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 60-61 Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx C11. Carbon Pricing, Sayfa 59-62
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Şirket içi kullanım amacıyla bir karbon sistemi geliştirmiş durumdayız. Bu kurgu, risk değerlendirme, alım ihtiyaçlarının planlanması ve bütçe amaçları için gelecek beklentileri ve karbon kredileri ile sürdürülebilir havacılık yakıtı gibi ürünlerin fiyatlarına yönelik piyasa eğilimleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 61 Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx C11. Carbon Pricing, Sayfa 59-62
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Çevre performansımıza ilişkin bilgileri bu belgede atıf yapılan farklı platformlar üzerinden paylaşıyoruz. Lütfen detaylı bilgi için 2023 Faaliyet Raporumuzun ilgili başlığındaki açıklamalarımızı inceleyiniz. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 61
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İnsan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen yasal çerçeve ve mevzuata tam uyum taahhüdü ve buna bağlı beyan, görev ve sorumluluklar, Pegasus Hava Yolları Ahlaki Davranış Rehberi, Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Politikası, Pegasus Hava Yolları Ücret Yönetimi Politikası ve Pegasus Havayolları Ücret ve Tazminat Politikasında çeşitli başlıklar altında düzenlenmektedir. Şirketimiz ayrıca, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini Türkiye’de imzalayan ilk havayolu şirketidir. Şirketimiz böylece insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı ve yolsuzlukla mücadele alanlarında belirlenen on ilkeye uyum taahhüdünde bulunmuştur. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 29-36, 51-53, 61-62 UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH Pegasus Hava Yolları Ahlaki Davranış Rehberi https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/kurumsal-yonetim/politikalar İnsan Kaynakları Politikası https://www.flypgs.com/kariyer-pegasus/insan-kaynaklari-politikamiz Ücret Yönetimi Politikası https://www.flypgs.com/kariyer-pegasus/pegasus-ucret-yonetimi-politikasi#:~:text=Pegasus%20%C3%9Ccret%20Y%C3%B6netimi%20Politikas%C4%B1'n%C4%B1n,sistemlerini%20tasarlamak%20ve%20hayata%20ge%C3%A7irmektir. Ücret ve Tazminat Politikası https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/ucret-ve-tazminat-politikasi_96/view.aspx Pegasus Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi_1269/view.aspx Pegasus Hava Yolları Basın Odası: UN Global Compact Basın Bülteni https://www.flypgs.com/basin-bultenleri/pegasus-hava-yollari-bm-kuresel-ilkeler-sozlesmesine-imza-atti
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Fırsat eşitliği, adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık politikaları Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Politikası ve Pegasus Hava Yolları Ahlaki Davranış Rehberinde çeşitli başlıklar altında düzenlenmektedir. Kadınların iş hayatındaki rolüne ve eşitlik ilkesine verdiğimiz önemi vurgulamak adına, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs) platformuna katılan dünyadaki ilk havayolu olmamız, SHGM Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Komisyonu’nun üyesi olarak çalışmalar yürütmemiz, Yanındayız Derneği, wTech Teknolojide Kadın Derneği, PWN İstanbul, Women in Sales platformu gibi oluşumlara destek vermemiz ve bir şirket geleneği olarak filoya yeni katılan uçaklarımıza çalışanlarımızın kız çocuklarının isimlerini vermemiz, Şirketimizin cinsiyet dengesi konusunda gösterdiği hassasiyet ve önemin göstergesidir. Kadınlar arasında havacılıktaki fırsatlar hakkında farkındalığın artmasına, kadınların havacılıktaki niceliksel ve niteliksel rolü ve etkinliğinin geliştirilmesine destek veriyoruz. Pegasus, 2019 yılında IATA üyesi hava yollarının gönüllü olarak sektörde kadın temsilini 2025 yılına kadar %25 seviyesinde yükseltme veya en az %25’e kadar artırmayı hedefleyen “25by2025” girişimini dünyada imzalayan ilk havayolu şirketlerinden biri olmuştur. Bu taahhüdün bir yansıması olarak Pegasus Yönetim Kurulu “Yönetim Kurulunda Temsil Politikasını” 2019 yılında güncellemiş ve Yönetim Kurulunda kadın temsili için 2025 yılına kadar en az %25 temsil hedefi belirlemiştir. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 29-36, 51-53, 61-62 Pegasus Hava Yolları Basın Odası: "25by2025" Basın Bülteni https://www.flypgs.com/basin-bultenleri/pegasus-hava-yollari-iatanin-25by2025-girisimini-imzaladi#:~:text=Pegasus%20Hava%20Yollar%C4%B1%2C%20IATA%20%C3%BCyesi,taahh%C3%BCtleri%20yerine%20getirece%C4%9Finin%20s%C3%B6z%C3%BCn%C3%BC%20verdi. UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH Pegasus Hava Yolları Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/kurumsal-yonetim/politikalar Pegasus Hava Yolları Ahlaki Davranış Rehberi https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/kurumsal-yonetim/politikalar İnsan Kaynakları Politikası https://www.flypgs.com/kariyer-pegasus/insan-kaynaklari-politikamiz Ücret Yönetimi Politikası https://www.flypgs.com/kariyer-pegasus/pegasus-ucret-yonetimi-politikasi#:~:text=Pegasus%20%C3%9Ccret%20Y%C3%B6netimi%20Politikas%C4%B1'n%C4%B1n,sistemlerini%20tasarlamak%20ve%20hayata%20ge%C3%A7irmektir.
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamız kapsamında paydaşlarımızda farkındalık yaratarak iyileştirme taahhüdümüz bulunmaktadır. Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında uygulamaların değer zincirimize yayılmasına yönelik Pegasus Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi yayımlanmış, çevresel, sosyal ve yönetişim alanında asgari beklentiler detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. Uygulamanın önümüzdeki yıllarda gelişimi hedeflenmektedir. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 22-27, 29-36, 51-53, 62 UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH Pegasus Hava Yolları Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/kurumsal-yonetim/politikalar Pegasus Hava Yolları Ahlaki Davranış Rehberi https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/kurumsal-yonetim/politikalar İnsan Kaynakları Politikası https://www.flypgs.com/kariyer-pegasus/insan-kaynaklari-politikamiz Ücret Yönetimi Politikası https://www.flypgs.com/kariyer-pegasus/pegasus-ucret-yonetimi-politikasi#:~:text=Pegasus%20%C3%9Ccret%20Y%C3%B6netimi%20Politikas%C4%B1'n%C4%B1n,sistemlerini%20tasarlamak%20ve%20hayata%20ge%C3%A7irmektir. Pegasus Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-deger-zinciri-surdurulebilirlik-uyum-cercevesi_1370/view.aspx
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Bu alandaki faaliyetlerimiz Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Politikası, Pegasus Hava Yolları Ahlaki Davranış Rehberi ve Pegasus Değer Zinciri Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesinde çeşitli başlıklar altında düzenlenmektedir. Uygulamaya yönelik eylemler Yıllık Faaliyet Raporlarımız, ÇSY performansımıza yönelik özel raporlar ve UN Global Compact İlerleme Beyanları ile kamuya açıklanmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 29-36, 51-53, 62 UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH Pegasus Hava Yolları Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/kurumsal-yonetim/politikalar Pegasus Hava Yolları Ahlaki Davranış Rehberi https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/kurumsal-yonetim/politikalar İnsan Kaynakları Politikası https://www.flypgs.com/kariyer-pegasus/insan-kaynaklari-politikamiz Ücret Yönetimi Politikası https://www.flypgs.com/kariyer-pegasus/pegasus-ucret-yonetimi-politikasi#:~:text=Pegasus%20%C3%9Ccret%20Y%C3%B6netimi%20Politikas%C4%B1'n%C4%B1n,sistemlerini%20tasarlamak%20ve%20hayata%20ge%C3%A7irmektir. Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-airlines-2022-operational-efficiency-and-kpi-report_1361/view.aspx
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Bu alandaki faaliyetlerimiz Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Politikası ve Pegasus Hava Yolları Ahlaki Davranış Rehberinde çeşitli başlıklar altında düzenlenmektedir. Uygulamaya yönelik eylemler Yıllık Faaliyet Raporlarımız, ÇSY performansımıza yönelik özel raporlar ve UN Global Compact İlerleme Beyanları ile kamuya açıklanmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 29-36, 51-53, 62-63 UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH Pegasus Hava Yolları Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/kurumsal-yonetim/politikalar İnsan Kaynakları Politikası https://www.flypgs.com/kariyer-pegasus/insan-kaynaklari-politikamiz Ücret Yönetimi Politikası https://www.flypgs.com/kariyer-pegasus/pegasus-ucret-yonetimi-politikasi#:~:text=Pegasus%20%C3%9Ccret%20Y%C3%B6netimi%20Politikas%C4%B1'n%C4%B1n,sistemlerini%20tasarlamak%20ve%20hayata%20ge%C3%A7irmektir. Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-airlines-2022-operational-efficiency-and-kpi-report_1361/view.aspx
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Şikayet ve çözüm süreçleri Etik Yönetişim Programımız doğrultusunda oluşturulmuştur ve Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Politikası, Pegasus Hava Yolları Ahlaki Davranış Rehberi ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında tarif edilmektedir. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 29-36, 51-53, 62-63 UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH İnsan Kaynakları Politikası https://www.flypgs.com/kariyer-pegasus/insan-kaynaklari-politikamiz Pegasus Hava Yolları Ahlaki Davranış Rehberi https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/kurumsal-yonetim/politikalar Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi_1269/view.aspx
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Eylemlerimiz çalışan etkinliği anketleri ile ölçümlenmektedir. Uygulamaya yönelik eylemler Yıllık Faaliyet Raporlarımız, ÇSY performansımıza yönelik özel raporlar ve UN Global Compact İlerleme Beyanları ile kamuya açıklanmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 29-36, 51-53, 62-63 UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-airlines-2022-operational-efficiency-and-kpi-report_1361/view.aspx, Sayfa 5
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahibiz. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız kamuya açıklanmıştır. Şirket çapında işyeri kazaları ve önleyici eylemler, tedbirler, kaza istatistikleri aylık olarak yönetime raporlanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimizi ve performans göstergelerimizi Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitemizde kamuya açıklıyoruz. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 29-36, 51-53, 63 İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/emniyet-kalite-cevre-is-sagligi-ve-guvenligi-politikalarimiz_282/view.aspx İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/iso-45001-is-sagligi-ve-guvenligi-yonetim-sistemi-belgesi_286/view.aspx UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-airlines-2022-operational-efficiency-and-kpi-report_1361/view.aspx
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahibiz. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız kamuya açıklanmıştır. Şirket çapında işyeri kazaları ve önleyici eylemler, tedbirler, kaza istatistikleri aylık olarak yönetime raporlanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimizi ve performans göstergelerimizi Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitemizde kamuya açıklıyoruz. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 29-36, 51-53, 63 UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-airlines-2022-operational-efficiency-and-kpi-report_1361/view.aspx, Sayfa 5
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğinin sağlanmasını en üst düzeyde Pegasus Hava Yolları Bilgi Güvenliği Politikası ve Pegasus Hava Yolları Gizlilik Politikası kapsamında taahhüt etmektedir. Şirketimizin bu alanlardaki çalışmaları Başhukuk Müşavirliği ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı koordinasyonunda kapsamlı Şirket içi düzenlemeler ile yürütülmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin korunması, veri güvenliği ve iş sürekliliği konusunda Kişisel Verileri Korunma Komitesi ve Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibi adı altında çalışma grupları oluşturmuştur. Şirketimiz, SHGM düzenlemelerine bağlı olarak ulusal siber güvenlik düzenlemeleri çerçevesinde havacılık sektörüne özel siber güvenlik çalışmalarında yer almaktadır. Pegasus Hava Yolları Gizlilik Politikası https://www.flypgs.com/gizlilik Pegasus Hava Yolları Bilgi Güvenliği Politikası https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-bilgi-guvenligi-politikasi_1273/view.aspx UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, etik faaliyetlerin yönetimi için Pegasus Hava Yolları Ahlaki Davranış Rehberini yayımlamıştır ve bu belge kapsamında Şirket genelinde etkin bir etik yönetim sistemini doğrudan Yönetim Kurulu Denetim Komitesi gözetiminde sürdürmektedir. Bu kapsamda faaliyetlerimiz hakkında genel bilgi Yıllık Faaliyet Raporlarımız içerisinde ve UN Global Compact İlerleme Beyanları üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 29-36, 63-64 Pegasus Hava Yolları Ahlaki Davranış https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/kurumsal-yonetim/politikalar UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Şirketimiz, toplumsal yatırım ve sosyal sorumluluk alanında faaliyetlerde bulunmakta ve bu faaliyetlerini düzenli olarak raporlamaktadır. Şirketimizin bu alandaki faaliyetleri pay sahipleri Genel Kurulumuz tarafından kabul edilen Pegasus Hava Yolları Bağış ve Yardım Politikası ve Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilen Pegasus Hava Yolları Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikasına uygun olarak yürütülmektedir. Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz “Yarınlara Uçuyoruz” projesi gibi inisiyatifler ile özellikle eğitim, sağlık, çevre, toplumsal dayanışma ve sivil havacılık konularında sosyal sorumluluk üstleniyoruz. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 29-36
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Pegasus Akademi bünyesinde planlanan eğitim ve gelişim programları ile çalışanlarımızın ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirilmeleri, eğitim almaları ve farkındalık sahibi olmaları sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde uçuş emniyeti, çevre, veri ve bilgi güvenliği, etik uyum, iş sağlığı ve güvenliği ve sürdürülebilirlik eylemleri dahil olmak üzere eğitim programları gerçekleştirilmiştir. Belirtilen konular hakkında çevrimiçi ortamda duyuru ve hatırlatmalar ile farkındalık çalışmaları yürütülmüştür. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 29-36, 64 Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-airlines-2022-operational-efficiency-and-kpi-report_1361/view.aspx
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteri memnuniyetini düzenli olarak ölçüyoruz ve misafir memnuniyetinin artırılmasını yönetim performans göstergeleri arasında tanımlıyoruz. Şirketimiz, son üç yılda misafir deneyimi, marka imajı ve hizmetleri ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında ödül almış ve misafir memnuniyet performansını önceki yıllara göre artırmıştır. Bu kapsamdaki faaliyetlerimiz ve Şirketimize bu alanda verilen ödüller, Yıllık Faaliyet Raporlarımızın 3 (Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları) ve 7A (Menfaat Sahiplerine Yönelik Uygulamalar) bölümlerinde açıklanmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 12-17, 29-36, 51-53, 64
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Bu konuya ilişkin bilgi Yıllık Faaliyet Raporlarımız ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarımız kapsamında açıklanmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 12-17, 29-36, 51-53, 64 Kurumsal Yönetim Uyum Raporları https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1710-pegasus-hava-tasimaciligi-a-s 3.3.5, 3.4.2, 4.2.7
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X CDP ve UN Global Compact Kapsamlı İlerleme Beyanı standardında kamuya açık raporlama yapıyoruz. Bunun dışında CORSIA, EU ETS ve UK ETS kapsamında emisyon izleme, doğrulama ve raporlama uygulamalarına uyum sağlıyoruz. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 64 UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx C0. Introduction, Sayfa 1-3 C5. Emission Methodology, Sayfa 32-37 C11. Carbon Pricing, Sayfa 59-62
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini Türkiye’den imzalayan ilk hava yolu işletmesiyiz. Şirketimiz böylece insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı ve yolsuzlukla mücadele alanlarında belirlenen on ilkeye uyum taahhüdünde bulunmuştur. Cinsiyet dengesine yönelik olarak faaliyet gösterdiğimiz platformlar C1.2 Bölümünde açıklanmıştır. Diğer yandan IATA tarafından açıklanan 2050 Fly Net Zero ve 25by2025 inisiyatiflerine de bu kapsamda taahhüt vererek destek olduk. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 64
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X 2013 yılından bu yana kesintisiz olarak BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alıyoruz. Aynı zamanda, 2016-2019 yılları arasında ve 2020 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik endeksinde, 2023 yılından beri ise BIST Sürdürülebilirlik 25 endeksinde yer alıyoruz. Her iki endeksteki performansımızı artırma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan, sürdürülebilirlik performansımızı daha görünür hale getirmek için farklı platformlarda yer alma alternatiflerini değerlendiriyoruz. Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezi https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik Pegasus CDP İklim Değişikliği Raporu - 2023 https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-cdp-raporu-2023_1324/view.aspx UN Global Compact – 2023 İlerleme Beyanı https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_BQzcxEflEv4hlbH Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-airlines-2022-operational-efficiency-and-kpi-report_1361/view.aspx 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 1-2, 8, 22-27, 64-65 LSEG ESG Scores, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. https://www.lseg.com/en/data-analytics/sustainable-finance/esg-scores?esg=Pegasus+Hava+Tasimaciligi+AS
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Sürdürülebilirlik stratejimizi, şirket içinde farklı pozisyonlarda ve farklı departmanlardan yaklaşık 60 çalışanımızı bir araya getiren ve çalıştaylarda, konuda uzman dış kaynaklardan destek alarak oluşturduk. Sürdürülebilirlik eylemlerimiz paydaşlarımız ile şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik konusunda paydaşlarımız ile iletişim kanallarını açık tutuyor ve geri bildirimleri değerlendiriyoruz. Lütfen aşağıda D2 maddesi için paylaştığımız açıklamayı inceleyiniz. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 65 Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezi https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Sürdürülebilirlik için farkındalığı artırmak ve sürdürülebilirliğin herkes için ve özellikle Pegasus Hava Yolları için önemini vurgulamak stratejimizin bir parçası. Buna yönelik kapsamlı bir çalışan eğitim ve farkındalık programı ve aynı zamanda sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi vurgulayan projeler hakkında çalışmalarda bulunuyoruz. Farkındalık oluşturma, Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezini oluşturmaktaki temel amaçlarımızdan biriydi. Merkezin girişinde yer alan karşılama mesajının ilgili kısmını alıntılayarak aşağıda paylaşıyoruz: “İklim değişikliği, cinsiyet dengesi veya şeffaflık… Sahiplendiğimiz hedef ve çabalar ancak gezegenimizin, toplum ve refaha yönelik küresel çabanın bir parçası olmasıyla tam anlamıyla değer yaratabilir. Bu bilinçle misafirimiz, yatırımcımız, çalışanımız veya farklı bir paydaşımız olmanızdan bağımsız olarak bu bölümde yer alan bilgileri kolayca erişebileceğiniz, bunlardan yararlanabileceğiniz ve kendi çalışmalarınızda katkı sağlayabileceğiniz şekilde derlemeyi amaçladık. Aşağıdaki konu başlıkları üzerinden ilginizi çeken konular ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Lütfen geri bildirimlerinizi Bize Yazın üzerinden bizimle paylaşın.” 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 29-36, 65 Pegasus Hava Yolları Sürdürülebilirlik Merkezi https://www.flypgs.com/surdurulebilirlik Pegasus Hava Yolları Operasyonel Verimlilik & Çevresel Etki Sunumu ve Ek Performans Göstergeleri Sunumu https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-airlines-2022-operational-efficiency-and-kpi-report_1361/view.aspxhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254644


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,6138 Değişim: 0,31%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,8026 Değişim: 0,40%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,8774
Açılış: 34,6636
2.417,26 Değişim: -0,64%
Düşük 2.406,05 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.