KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 22:38
KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -2.972.061 4.609.042.699 -68.365.331 20.459.941 2.235.362.715 -1.965.097.057 5.386.417.638 5.386.417.638
Transferler
-1.965.097.057 1.965.097.057 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-933.239.330 -933.239.330 -933.239.330
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
412.591.862 125.760.361 538.352.223 538.352.223
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -2.972.061 5.021.634.561 57.395.030 20.459.941 270.265.658 -933.239.330 4.991.530.531 4.991.530.531
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -11.780.564 7.879.791.211 125.948.205 20.459.941 270.265.658 -1.972.478.349 6.870.192.834 6.870.192.834
Transferler
-1.972.478.349 1.972.478.349 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.099.618.375 -1.099.618.375 -1.099.618.375
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
875.459.490 740.002.283 1.615.461.773 1.615.461.773
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -11.780.564 8.755.250.701 865.950.488 20.459.941 -1.702.212.691 -1.099.618.375 7.386.036.232 7.386.036.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.631.394.793 211.947.451
Dönem Karı (Zararı)
-1.099.618.375 -933.239.330
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.099.618.375 -933.239.330
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.468.861.735 875.555.215
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 976.082.676 584.897.408
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.412.110 3.607.632
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.601.574 3.965.504
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.013.684 -357.872
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
115.032.053 37.756.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
73.994.235 10.240.897
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.740.882 543.267
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.296.936 26.972.308
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 399.489.104 187.585.671
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -4.591.736 -1.686.315
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-46.236.107 -33.940.621
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-116.249.447 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
141.923.082 97.334.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.266.400.390 271.834.742
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-247.678.705 1.928.083
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.779.094 -3.167.009
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.420.779 8.647.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-159.150.096 -20.672.924
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.765.429.064 285.099.273
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.635.643.750 214.150.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.128.965 -2.116.748
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-119.992 -86.428
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.102.314.174 -75.056.954
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
13.050.963 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-159.887.834 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.655.872 -11.778.522
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-689.479.295 -66.132.969
Alınan Faiz
60.547.064 2.854.537
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-311.889.200 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.574.321.977 -73.115.053
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
815.508.680 956.193.147
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.386.870.000 -326.520.550
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.386.870.000 -326.520.550
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-808.592.226 -565.753.295
Ödenen Faiz
-293.247.178 -156.655.101
Alınan Faiz
98.878.747 19.620.746
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.045.241.358 63.775.444
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.016.229.847 219.319.182
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.011.511 283.094.626
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 6.976.779.772 3.605.570.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 6.947.768.261 3.888.665.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27 6.947.768.261 6.976.779.772
Finansal Yatırımlar
22 779.440.524 565.472.751
Ticari Alacaklar
634.776.719 337.172.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 634.776.719 337.172.794
Diğer Alacaklar
236.530.280 127.250.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 236.530.280 127.250.026
Türev Araçlar
21 727.476.301 118.364.973
Stoklar
179.357.531 141.338.089
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.757.241.827 4.044.857.895
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.850.030 5.030.039
Diğer Dönen Varlıklar
4.876.125 62.757.524
ARA TOPLAM
14.275.317.598 12.379.023.863
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 308.090.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.275.317.598 12.687.114.838
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
22 2.763.574.465 2.173.986.740
Diğer Alacaklar
399.607.571 385.733.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 399.607.571 385.733.767
Türev Araçlar
21 397.134.731 45.204.115
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 275.764.631 166.260.700
Maddi Duran Varlıklar
8 2.007.480.338 1.854.850.887
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 37.343.779.686 32.695.303.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 201.386.502 183.945.727
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.540.198.722 2.770.997.585
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.928.926.646 40.276.283.282
TOPLAM VARLIKLAR
61.204.244.244 52.963.398.120
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 3.507.716.231 3.413.628.246
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 5.713.228.132 4.353.923.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.713.228.132 4.353.923.129
Banka Kredileri
22 62.241.016 66.013.613
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 5.175.923.072 3.876.778.287
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
22 475.064.044 411.131.229
Ticari Borçlar
6 1.933.831.222 1.890.577.313
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 10.823.496 8.656.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.923.007.726 1.881.920.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
236.577.265 46.371.989
Diğer Borçlar
1.054.996.093 166.033.142
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 386.585 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.054.609.508 166.033.142
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 2.523.709.591 1.470.909.753
Türev Araçlar
21 94.166 211.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 294.247.565 299.944.356
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.183.234.220 1.037.352.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
388.885.368 323.182.559
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
794.348.852 714.170.388
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
224.569 165.673
ARA TOPLAM
16.447.859.054 12.679.117.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.447.859.054 12.679.117.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 31.984.532.000 28.898.415.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.984.532.000 28.898.415.157
Banka Kredileri
22 176.526.086 383.672.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 26.641.057.111 24.038.791.581
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
22 5.166.948.803 4.475.950.838
Türev Araçlar
30 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 429.926.188 412.770.929
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.752.262.794 3.171.423.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
71.048.824 66.886.363
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.681.213.970 3.104.537.085
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.203.627.976 931.477.867
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.370.348.958 33.414.087.401
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.818.208.012 46.093.205.286
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.386.036.232 6.870.192.834
Ödenmiş Sermaye
14 102.299.707 102.299.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.743.470.137 7.868.010.647
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.780.564 -11.780.564
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.780.564 -11.780.564
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.755.250.701 7.879.791.211
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
865.950.488 125.948.205
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
865.950.488 125.948.205
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.459.941 20.459.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.702.212.691 270.265.658
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.099.618.375 -1.972.478.349
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.386.036.232 6.870.192.834
TOPLAM KAYNAKLAR
61.204.244.244 52.963.398.120


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 4.063.999.678 1.089.931.621
Satışların Maliyeti
15 -4.408.529.990 -1.659.946.611
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-344.530.312 -570.014.990
BRÜT KAR (ZARAR)
-344.530.312 -570.014.990
Genel Yönetim Giderleri
16 -166.562.035 -63.930.918
Pazarlama Giderleri
16 -122.892.642 -36.349.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.305.950 502.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -37.202.176 -14.792.229
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-668.881.215 -684.584.514
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 162.188.066 4.185.834
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -32.601.813 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 4.591.736 1.686.315
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-534.703.226 -678.712.365
Finansman Gelirleri
19 54.101.483 18.441.850
Finansman Giderleri
19 -665.252.739 -306.909.436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.145.854.482 -967.179.951
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
46.236.107 33.940.621
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 46.236.107 33.940.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.099.618.375 -933.239.330
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.099.618.375 -933.239.330
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.099.618.375 -933.239.330
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

20 -10,74898851 -9,12260022
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
875.459.490 412.591.862
Yabancı Para Çevrim Farkları
875.459.490 412.591.862
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
740.002.283 125.760.361
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
961.041.944 157.200.457
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
961.041.944 157.200.457
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-221.039.661 -31.440.096
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-221.039.661 -31.440.096
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.615.461.773 538.352.223
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
515.843.398 -394.887.107
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
515.843.398 -394.887.107http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028968


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7361 Değişim: 1,43%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7799
Açılış: 32,2736
35,0458 Değişim: 0,41%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0832
Açılış: 34,9034
2.458,06 Değişim: 2,80%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.460,26
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.