" />

KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 19:33
KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -3.904.009 2.574.427.009 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 5.342.169.207
Transferler
1.917.654 1.331.451.464 -1.333.369.118 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.225.183.204 -1.225.183.204 -1.225.183.204
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.922.709.293 -174.703.013 1.748.006.280 1.748.006.280
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -3.904.009 4.497.136.302 -216.866.194 20.459.941 2.235.362.715 -1.225.183.204 5.864.992.283 5.864.992.283
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -2.972.061 4.609.042.699 -68.365.331 20.459.941 2.235.362.715 -1.965.097.057 5.386.417.638 5.386.417.638
Transferler
-1.965.097.057 1.965.097.057 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.002.777.028 -1.002.777.028 -1.002.777.028
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
656.843.789 212.986.560 869.830.349 869.830.349
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -2.972.061 5.265.886.488 144.621.229 20.459.941 270.265.658 -1.002.777.028 5.253.470.959 5.253.470.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.082.807.497 263.690.408
Dönem Karı (Zararı)
-1.002.777.028 -1.225.183.204
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.002.777.028 -1.225.183.204
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.663.456.451 1.768.134.113
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 1.898.481.248 1.452.846.667
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-722.848 -4.365.308
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-722.848 -4.365.308
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
73.768.731 -62.513.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.380.524 -1.437.779
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-640.637 -569.202
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.028.844 -60.506.976
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 748.320.668 380.241.840
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -12.310.092 -13.925.578
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-43.845.652 -25.467.488
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-235.604 41.317.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
427.701.716 -168.180.098
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.712.780 274.455.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.073.512.753 -411.379.190
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.248.874 -13.222.933
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
791.814.685 195.946.169
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
820.863.690 -213.979.795
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.088.381.139 374.770.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.487.214 -111.053.669
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-86.428 -26.734
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.335.134.729 -829.584.664
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
394.919 849.998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.642.417 -50.369.609
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.294.887.231 -780.065.053
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.850.640.606 -670.251.674
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.060.990.286 1.871.433.931
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.105.400 -973.214.587
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.105.400 -973.214.587
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.623.103.925 -1.298.698.584
Ödenen Faiz
-580.397.993 -332.462.935
Alınan Faiz
97.257.638 62.690.501
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.598.313.374 -1.236.145.930
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
361.692.268 1.087.517.048
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.960.005.642 -148.628.882
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 3.605.570.830 4.187.316.581
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 6.565.576.472 4.038.687.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27 6.565.576.472 3.605.570.830
Finansal Yatırımlar
22 186.464.532 160.917.882
Ticari Alacaklar
6 351.531.997 197.485.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 351.531.997 197.485.020
Diğer Alacaklar
84.490.162 91.118.025
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 227.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
84.490.162 90.890.098
Türev Araçlar
21 153.052.303 7.599.668
Stoklar
99.142.706 91.488.340
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.749.887.216 1.269.928.689
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.339.457 6.629.247
Diğer Dönen Varlıklar
180.434.755 88.735.013
ARA TOPLAM
10.374.919.600 5.519.472.714
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
120.175.934 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.495.095.534 5.519.472.714
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
22 1.078.250.053 73.117.656
Diğer Alacaklar
6 258.998.800 205.188.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 258.998.800 205.188.513
Türev Araçlar
21 39.776.009 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 92.200.763 77.210.982
Maddi Duran Varlıklar
8 1.352.288.814 1.432.548.082
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 22.462.219.153 19.788.996.107
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 125.930.248 111.125.949
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.918.374.882 1.863.012.788
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.328.038.722 23.551.200.077
TOPLAM VARLIKLAR
37.823.134.256 29.070.672.791
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 5.686.378.268 3.896.689.493
Ticari Borçlar
6 1.732.014.320 910.641.319
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 7.737.023 22.159.362
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.724.277.297 888.481.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
49.931.366 30.178.231
Diğer Borçlar
131.284.994 30.346.928
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.078 Değişim: -0,55% Hacim : 39.915 Mio.TL Son veri saati : 13:04
Düşük 11.057 17.07.2024 Yüksek 11.152
Açılış: 11.152
33,0928 Değişim: 0,20%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2486 Değişim: 0,55%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2622
Açılış: 36,05
2.632,52 Değişim: 0,41%
Düşük 2.612,67 17.07.2024 Yüksek 2.639,77
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.