KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2018 - 22:15
KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.172.494 419.676.930 -12.736.547 -22.138.754 490.332 372.728.116 113.125.704 1.455.437.269 -2.705.640 1.452.731.629
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 4.525.974 108.599.730 -113.125.704 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -132.738 253.158.193 -21.722.582 22.430.604 0 0 -133.730.835 120.002.642 -3.412.926 116.589.716
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 672.835.123 -34.459.129 291.850 5.016.306 481.327.846 -133.730.835 1.575.439.911 -6.118.566 1.569.321.345
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 672.835.123 -34.459.129 291.850 5.016.306 481.327.846 -133.730.835 1.575.439.911 -6.118.566 1.569.321.345
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -133.730.835 133.730.835 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 406.215.860 -9.468.094 23.469.429 0 0 502.247.817 922.465.012 -2.422.431 920.042.581
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
7.964.791 7.964.791 -12.690.511 -4.725.720
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 355.561.802 502.247.817 2.505.869.714 -21.231.508 2.484.638.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.073.388.895 227.424.490
Dönem Karı (Zararı)
501.063.098 -136.182.998
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
501.063.098 -136.182.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
486.040.432 237.045.659
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 330.074.892 226.520.338
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.318.015 2.885.777
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -2.318.015 2.885.777
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
206.172.518 144.238.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 47.080.965 5.152.103
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.562.279 4.188.334
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 155.529.274 134.898.154
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 71.185.023 22.381.221
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -4.111.990 -2.580.188
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 102.204.683 -7.486.578
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 -217.166.679 -148.913.502
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
102.162.249 151.827.543
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.485.936 78.337.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-144.563.830 -13.568.501
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.441.531 -10.997.014
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.832.412 71.978.650
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
149.849.262 26.076.971
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.089.265.779 252.690.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -6.305.067 -21.463.259
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -153.324 -215.713
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -9.418.493 -3.586.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
616.548.999 -235.799.846
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-4.725.720 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -4.409.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
990.574.749 3.906.316
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-170.366.970 -197.112.987
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-198.933.060 -38.183.325
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-277.439.677 -269.650.485
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
541.267.652 697.352
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-747.949.714 -251.678.772
Ödenen Faiz
-111.118.289 -47.667.703
Alınan Faiz
40.360.674 28.998.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.412.498.217 -278.025.841
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-116.658.595 15.322.373
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.295.839.622 -262.703.468
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 692.270.625 954.974.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 1.988.110.247 692.270.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
35 1.988.110.247 692.270.625
Ticari Alacaklar
6 187.401.375 212.269.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
187.401.375 212.269.499
Diğer Alacaklar
7 109.210.842 118.760.830
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.733.767 1.097.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
107.477.075 117.663.023
Türev Araçlar
30 31.979.841 1.127.368
Stoklar
8 30.803.253 24.361.722
Peşin Ödenmiş Giderler
9 725.431.742 399.994.707
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 9.418.493 3.586.742
Diğer Dönen Varlıklar
19 14.476.253 7.454.341
ARA TOPLAM
3.096.832.046 1.459.825.834
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.096.832.046 1.459.825.834
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 19.154.041 21.031.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 19.154.041 21.031.698
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 29.144.259 23.969.467
Maddi Duran Varlıklar
10 4.662.521.058 3.848.615.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 24.488.486 20.357.729
Peşin Ödenmiş Giderler
9 255.931.627 237.363.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 0 6.853.973
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.991.239.471 4.158.192.161
TOPLAM VARLIKLAR
8.088.071.517 5.618.017.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31 541.267.652 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31 355.987.254 338.293.216
Ticari Borçlar
6 393.710.155 317.877.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 764.389 1.455.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
392.945.766 316.422.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 47.977.139 24.600.271
Diğer Borçlar
7 44.161.520 32.220.476
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 44.161.520 32.220.476
Ertelenmiş Gelirler
9 415.447.882 302.378.913
Kısa Vadeli Karşılıklar
63.993.481 23.243.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 48.679.796 12.166.104
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 15.313.685 11.077.402
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.205.896 212.930
ARA TOPLAM
1.863.750.979 1.038.827.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.863.750.979 1.038.827.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31 2.711.225.518 2.338.272.374
Ertelenmiş Gelirler
9 7.379.754 6.660.918
Uzun Vadeli Karşılıklar
626.518.465 431.155.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 13.638.842 8.875.253
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 612.879.623 422.280.216
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 394.558.595 233.780.834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.739.682.332 3.009.869.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.603.433.311 4.048.696.650
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.505.869.714 1.575.439.911
Ödenmiş Sermaye
20 102.272.000 102.272.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
29.504.957 29.504.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.075.745.751 669.529.891
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.305.232 -3.305.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -3.305.232 -3.305.232
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 1.079.050.983 672.835.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.165.944 -34.167.279
Yabancı Para Çevrim Farkları
-43.927.223 -34.459.129
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 23.761.279 291.850
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.016.306 5.016.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
355.561.802 481.327.846
Net Dönem Karı veya Zararı
502.247.817 -133.730.835
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21.231.508 -6.118.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.484.638.206 1.569.321.345
TOPLAM KAYNAKLAR
8.088.071.517 5.618.017.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 5.348.573.409 3.707.471.135
Satışların Maliyeti
21 -4.573.774.309 -3.511.301.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
774.799.100 196.169.332
BRÜT KAR (ZARAR)
774.799.100 196.169.332
Genel Yönetim Giderleri
22 -182.705.706 -150.565.126
Pazarlama Giderleri
22 -186.893.200 -182.641.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 58.750.773 56.376.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.208.765 -25.293.898
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
461.742.202 -105.954.803
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 236.718.747 25.860.568
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -68.718.782 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 4.111.990 2.580.188
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
633.854.157 -77.514.047
Finansman Gelirleri
25 87.427.780 34.584.113
Finansman Giderleri
25 -118.014.156 -100.739.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
603.267.781 -143.669.576
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-102.204.683 7.486.578
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -102.204.683 7.486.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
501.063.098 -136.182.998
DÖNEM KARI (ZARARI)
501.063.098 -136.182.998
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.184.719 -2.452.163
Ana Ortaklık Payları
502.247.817 -133.730.835
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

28 4,91090246 -1,30759968
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
404.978.148 252.064.692
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 0 -165.923
Yabancı Para Çevrim Farkları
404.978.148 252.197.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 33.185
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 0 33.185
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.001.335 708.022
Yabancı Para Çevrim Farkları
-9.468.094 -21.722.582
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.336.786 28.038.256
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 29.336.786 28.038.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.867.357 -5.607.652
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -5.867.357 -5.607.652
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
418.979.483 252.772.714
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
920.042.581 116.589.716
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.422.431 -3.412.926
Ana Ortaklık Payları
922.465.012 120.002.642http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665923


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.