KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 18:16
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16.347.186 9.323.075
Satışların Maliyeti
-1.524.216 -939.488
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.822.970 8.383.587
BRÜT KAR (ZARAR)
14.822.970 8.383.587
Genel Yönetim Giderleri
-2.365.713 -1.552.960
Pazarlama Giderleri
-467.593 -391.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.916 61.031
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.995.580 6.500.653
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.995.580 6.500.653
Finansman Gelirleri
4.658.150 2.564.422
Finansman Giderleri
-336.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.317.730 9.065.075
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.432.418 -1.826.202
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.432.418 -1.826.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.885.312 7.238.873
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.885.312 7.238.873
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.885.312 7.238.873
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.187.869 325.025
Dönem Karı (Zararı)
12.753.376 7.238.874
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.753.376 7.238.874
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-869.132 -380.905
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
65.216 35.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-934.348 -416.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.250.000 -1.000.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
315.652 583.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.696.375 -6.532.944
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.290.786 -6.355.910
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.773.995 -172.313
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.557.060 -597.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.216.935 425.649
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-248.478 -168.056
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.461 49.435
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.461 49.435
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-364.655 113.900
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-364.655 113.900
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.187.869 325.025
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.061.619 -17.495
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.064.144 -22.095
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.064.144 -22.095
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
2.525 4.600
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
2.525 4.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
126.250 307.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
126.250 307.530
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
104.575 53.130
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
230.825 360.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
230.825 104.575
Finansal Yatırımlar
78.537.010 72.919.737
Ticari Alacaklar
13.573.345 11.217.895
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13.573.345 11.217.895
Diğer Alacaklar
2.233.075 18.575
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.214.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.169 18.575
Peşin Ödenmiş Giderler
319.807 71.329
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
319.807 71.329
ARA TOPLAM
94.894.062 84.332.111
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
94.894.062 84.332.111
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.982.775 1.011.843
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.982.775 1.011.843
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.865 23.840
Lisanslar
21.865 23.840
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.004.640 1.035.683
TOPLAM VARLIKLAR
96.898.702 85.367.794
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.789
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.789
Banka Kredileri
13.789
Ticari Borçlar
2.378 61.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.378 61.038
Diğer Borçlar
11.109 1.533.693
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.109 1.533.693
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.516.905 3.030.855
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.250.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.250.000
ARA TOPLAM
4.544.181 5.875.586
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.544.181 5.875.586
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
258.145 258.145
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
404.681 404.681
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
662.826 662.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.207.007 6.538.412
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
91.691.695 78.829.382
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.190.125 2.213.125
Yasal Yedekler
2.190.125 2.213.125
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31.616.257 395.447
Net Dönem Karı veya Zararı
12.885.313 31.220.810
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
91.691.695 78.829.382
TOPLAM KAYNAKLAR
96.898.702 85.367.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16.823.071 -16.823.071 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
8.238.873 8.238.873
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-34.500 -34.500
Dönem Sonu Bakiyeler
29.000.000 1.454.716 17.235.479 8.238.873 54.929.068 54.929.068
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 2.213.125 395.447 31.220.810 78.829.382 78.829.382
Transferler
31.220.810 -31.220.810
Dönem Karı (Zararı)
12.885.313 12.885.313
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.000 -23.000
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 2.190.125 31.616.257 12.885.313 91.691.695 91.691.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.885.312 7.238.873
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.885.312 7.238.873
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.885.312 7.238.873http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025800


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.